Προφίλ

Η 4real.gr αναπτύσσει εφαρμογές διαδικτυακές (web), εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα (Android) και εφαρμογές γραφείου (desktop). Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής, λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διεθνή πρότυπα.

Διαθέτοντας την απαιτούμενη κατάρτιση και την πολυετή εμπειρία μπορούν να προσφερθούν απλές λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα.

Παρέχονται υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, συντήρησης και υποστήριξης καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλα τα επίπεδα υλοποίησης έργων.

Τεχνολογίες και εργαλεία

Η 4real.gr χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης στα οποία περιλαμβάνονται:

Εργαλεία ανάπτυξης κώδικα:

Application & Web Servers:

Γλώσσες προγραμματισμού, περιεχομένου και παρουσίασης:

Βάσεις Δεδομένων:

Τεχνολογίες:

Εταιρική παρουσίαση σε PDF