όνομα:
κωδικός:εγγραφή

TrackService

Δημιουργήστε μία ομάδα και δείτε στο χάρτη τις τοποθεσίες των μελών της, με τη χρήση κινητών τηλεφώνων τύπου Android.

1. Στο Android εγκαταστήστε το TrackService από τη διεύθυνση
https://www.4real.gr/ts/ts.apk

2. Στον υπολογιστή δείτε την τρέχουσα τοποθεσία των μελών της ομάδας σας.

βοήθεια

πληροφορίες: info@4real.gr

Όνομα:
Κωδικός:
Επιβεβαίωση:
Αποδοχή όρων:
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της υπηρεσίας “Track Service” του ιστοχώρου 4real.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Track Service ΤΟΥ 4real.gr

Η υπηρεσία Track Service επιτρέπει την παρακολούθηση στον χάρτη της τοποθεσίας εγγεγραμμένων μελών κατόχων κινητών τηλεφώνων οργανωμένων σε ομάδες. Τα μέλη μίας ομάδας διακρίνονται σε διαχειριστές, επόπτες και απλά μέλη. Οι δύο πρώτοι μπορούν να παρακολουθούν την τοποθεσία όλων των μελών της ομάδας σε ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Για την συμμετοχή ενός μέλους σε μία ομάδα απαιτείται η αποδοχή τόσο από το μέλος όσο και από τον διαχειριστή της ομάδας. Για την συλλογή γεωγραφικών δεδομένων (τοποθεσίες) το εκάστοτε μέλος εγκαθιστά και ενεργοποιεί στο κινητό τηλέφωνό του, εφαρμογή που διατίθεται από το 4real.gr.

Η υπηρεσία παρέχεται με άδεια χρήσης και διατίθεται ως έχει.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

 1. Ενόσω η εφαρμογή Track Service είναι ενεργοποιημένη στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, καταγράφει την τρέχουσα τοποθεσία του με την χρήση του GPS και/ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
 2. Ανά τακτά διαστήματα η ενεργοποιημένη εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη αποστέλλει κρυπτογραφημένα (https) στον ιστοχώρο 4real.gr την τοποθεσία που έχει καταγραφεί.
 3. Καταγράφεται η IP διεύθυνση της εκάστοτε συσκευής (ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, κλπ) σε κάθε πρόσβαση στις ιστοσελίδες του ιστοχώρου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του ονόματος και του κωδικού πρόσβασης στην υπηρεσία Track Service. Οφείλει να επιδεικνύει την δέουσα προσοχή στην προστασία αυτών ενάντια στην κακή χρήση από τρίτους.

Ο ιστοχώρος κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε τα μέλη να έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που είναι εξουσιοδοτημένοι. Ο ιστοχώρος προστατεύει την επικοινωνία με την χρήση https.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Track Service ΤΟΥ 4real.gr

Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία Track Service του 4real.gr συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω όρους:

 1. Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο δηλώνει τη ρητή αποδοχή του μέλους για την συλλογή γεωγραφικών δεδομένων και την αποστολή τους στον ιστοχώρο. Σε περίπτωση που το μέλος δεν αποδέχεται την συλλογή γεωγραφικών δεδομένων θα πρέπει να απενεργοποιήσει και να απεγκαταστήσει την εφαρμογή από το κινητό τηλέφωνο.
 2. Είναι ευθύνη του μέλους να απενεργοποιεί την εφαρμογή συλλογής δεδομένων για το χρονικό διάστημα που δεν επιθυμεί να καταγράφεται η θέση του.
 3. Η ομάδα στην οποία συμμετέχει ένα μέλος γνωστοποιείται στο μέλος και είναι ευθύνη του μέλους να αποδεχθεί ή όχι την συμμετοχή του σε αυτή.
 4. Η αποδοχή της συμμετοχής σε μία ομάδα εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές και τους επόπτες της ομάδας αυτής να έχουν πρόσβαση στα γεωγραφικά δεδομένα του μέλους.
 5. Τα γεωγραφικά δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων του 4real.gr με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών της υπηρεσίας.
 6. Η ακρίβεια των γεωγραφικών δεδομένων και η συχνότητα ενημέρωσης του ιστοχώρου δεν είναι εγγυημένα.
 7. Τα γεωγραφικά δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εκτός της υπηρεσίας.
 8. Η λειτουργία της υπηρεσίας ενδέχεται να εξαρτάται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά την μεταφορά των γεωγραφικών δεδομένων.
 9. Η αποστολή από το κινητό τηλέφωνο των συλλεγμένων γεωγραφικών δεδομένων απαιτεί την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι τυχόν επιπλέον τηλεπικοινωνιακές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κάτοχο του κινητού τηλεφώνου.
 10. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια καλής λειτουργίας του ιστοχώρου, η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν είναι εγγυημένη.
 11. Σε περίπτωση ποινικής δίωξης από τρίτους για οποιονδήποτε λόγο σχετικό με την συλλογή γεωγραφικών δεδομένων, αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και αναγνωρίζετε πως το 4real.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση.
 12. Το 4real.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και/ή τροποποιήσει και/ή μεταβάλει και/ή αναθεωρήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα του για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Αν οι χρήστες συνεχίσουν τη χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών θα θεωρηθεί ότι έχουν αποδεχθεί τις μεταβολές των όρων και των προϋποθέσεων.
 13. Σε περίπτωση μη εφαρμογής ενός εκ των όρων της σύμβασης το 4real.gr διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παροχής των υπηρεσιών της.
 14. Οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία της συνδρομής.
 15. Οι χρήστες της υπηρεσίας και κάτοχοι κινητών τηλεφώνων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας όσον αφορά την χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση.
 16. Απαγορεύεται η χρήση σε άτομα κάτω των δεκαοχτώ ετών.