συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Άρτης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 52 βενζιναδικα του Νομού Άρτης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ράχη, Τ: 2681041826 - - - - - -
Παλαιοκάτουνο, Τ: 2685022003 - - - - - -
1ο χλμ Άρτας-Τρικάλων, Άγιος Δημήτριος, Τ: 2681082322 - - - - - -
Κορφοβούνι, Τ: 2681023264 - - - - - -
Φιλοθέη, Τ: 2681051302 - - - - - -
Καμπή, Τ: 2683024011 - - - - - -
Λεωφόρος Περιφερειακή 82, Άρτα, Τ: 2681028079 1,853 2,095 - 1,669 - -
Κώστα Κρυστάλλη 41-43, Άρτα - - - - - -
Καμπή - - - - - -
Ανθότοπος, Τ: 2681098098 - - - - - -
Γραμμενίτσα, Τ: 2681085882 - - - - 1,360 -
2ο χλμ Άρτας-Αγρινίου, Άρτα, Τ: 2681024748 - - - - - -
Γέφυρα Πλάκας, Φράστα, Τ: 2685031310 1,899 - - 1,699 1,380 -
Πλησιοί, Τ: 2681051787 1,859 - - 1,649 1,340 -
Γωνιά, Τ: 2681076618 - - - - - -
Γραμμενίτσα, Τ: 2681085247 - - - - - -
2ο χλμ Άρτας-Ιωαννίνων, Άρτα, Τ: 2681052131 - - - - - -
Άνω Καλεντίνη, Τ: 2681067768 1,873 - - 1,695 1,360 -
Λεωφόρος Περιφερειακή, Άρτα, Τ: 2681035001 - - - - - -
Συκιές, Τ: 2681069224 - - - - - -
Καμπή - - - - - -
Κώστα Κρυστάλλη 144, Άρτα, Τ: 2681028081 - - - - - -
15ο χλμ Άρτας-Τρικάλων, Παναγία 1,875 - - 1,696 1,396 0,918
1ο χλμ Άρτας-Τρικάλων, Άγιος Δημήτριος, Τ: 2681082000 - - - - - -
Αθαμάνιο 1,920 2,160 - 1,710 1,370 -
11ο χλμ Άρτας-Αγρινίου, Κομπότι - - - - - -
6ο χλμ Άρτας-Αγρινίου, Άρτα, Τ: 2681078901 - - - - - -
Νεοχώρι 1,898 - - 1,738 1,377 -
Παλαιοκάτουνο 1,860 - - - - -
Χανόπουλο, Τ: 2681085552 1,876 - - 1,689 1,390 -
Βίγλα - - - - - -
1ο χλμ Άρτας-Τρικάλων, Άγιος Δημήτριος, Τ: 2681083954 1,879 2,019 - 1,698 - -
Κώστα Κρυστάλλη 55, Άρτα, Τ: 2681028653 - - - - - -
Αμμότοπος, Τ: 2683081340 - - - - - -
Ανέζα - - - - - -
Κωστακιοί, Τ: 2681035230 - - - - - -
7ο χλμ Άρτας-Ιωαννίνων, Φιλοθέη, Τ: 6976703066 - - - - - -
Κώστα Κρυστάλλη 31, Άρτα, Τ: 2681028382 - - - - - -
Περάνθη, Τ: 2681069595 - - - - - -
γέφυρα Άρτας, Τ: 2681021267 - - - - - -
Κώστα Κρυστάλλη 154, Άρτα, Τ: 2681021650 1,869 1,899 - 1,677 - -
Ζάρρα 42, Άρτα 1,868 1,969 - 1,669 1,359 -
Φιλοθέη - - - - - -
Παχυκάλαμος, Τ: 2681087296 1,899 - - 1,759 1,357 -
Ανέζα - - - - - -
Κωστακιοί 1,853 2,095 - 1,669 - -
Κομπότι 1,848 2,090 - 1,645 1,352 -
2ο χλμ Άρτας-Τρικάλων, Άγιος Δημήτριος, Τ: 2681083983 1,859 - - 1,659 1,345 -
4ο χλμ Άρτας-Γραμμενίτσας, Άρτα - - - - - -
Φιλοθέη, Τ: 2681052530 - - - - - -
γέφυρα Άρτας, Τ: 2681021267 - - - - - -
Κωστακιοί, Τ: 2681073516 1,845 - - 1,658 1,350 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά