συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λακωνίας

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 83 βενζιναδικα του Νομού Λακωνίας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ορθίας Αρτέμιδος 7, Σπάρτη, Τ: 2731029954 1,535 1,548 - 1,249 0,959 -
Σκάλα, Τ: 2735023380 1,535 - - 1,259 - 0,878
Γυθείου 141, Σπάρτη 1,535 - - 1,249 - -
Νεάπολη Βοιών, Τ: 2734029135 1,548 1,795 - 1,268 - -
Γλυκόβρυση, Τ: 2735091141 1,548 - - 1,268 0,990 -
5ο χλμ Σπάρτης-Γυθείου, Αμύκλες 1,548 1,745 - 1,268 - -
Καστόρειο, Τ: 2731057747 1,549 - - 1,279 1,020 -
Άγιος Δημήτριος, Τ: 2732053150 1,550 - - 1,280 1,000 -
Τραπεζοντή, Τ: 2731035656 1,557 1,685 - 1,276 0,990 -
Γυθείου 123, Σπάρτη, Τ: 2731025296 1,558 1,839 - 1,289 - -
Μονεμβασιά 1,585 - - 1,315 - -
Άγιος Γεώργιος, Τ: 2735023080 1,589 1,798 - 1,319 1,030 -
Συκέα, Τ: 2732071201 1,589 - - 1,299 1,039 -
Σκάλα, Τ: 2735022472 1,598 1,769 - 1,298 1,020 -
Κοκκινοράχη, Τ: 2731022118 - - - - - -
Αρεόπολη, Τ: 2733052015 - - - - - -
Καστόρειο, Τ: 2731057811 - - - - - -
7ο χμλ Σπάρτης-Γυθείου, Σπάρτη, Τ: 2731089290 - - - - - -
Νιάτα, Τ: 2732031221 - - - - - -
2ο χλμ Γυθείου - Σπάρτης, Γύθειο, Τ: 2733022422 - - - - - -
Λίμνη, Τ: 2733091188 - - - - - -
Παπαδιάνικα, Τ: 2732082186 - - - - - -
Γυθείου 77, Σπάρτη, Τ: 2731028396 - - - - - -
Απιδέα, Τ: 2732031582 - - - - - -
Άγιοι Απόστολοι, Τ: 2734047678 - - - - - 0,930
Έξω Νύμφιο, Τ: 2733021042 - - - - - -
Γλυκόβρυση, Τ: 2735091166 - - - - - -
Γλυκόβρυση, Τ: 2735091325 - - - - - -
Σκούρα - - - - - -
Ξηροκάμπι, Τ: 2731035410 - - - - - -
Γκοριτσά, Τ: 2731074201 - - - - - -
Παλαιολόγιο - - - - - -
Αιγιές - - - - - -
Νεάπολη Βοιών, Τ: 2734047070 - - - - - -
Αμύκλες - - - - - -
Παλαιολόγιο, Τ: 2731028004 - - - - - -
Ελαία - - - - - -
Γερολιμένας, Τ: 2733054274 - - - - - -
Άγιοι Απόστολοι, Τ: 2734047172 - - - - - -
Ελίκα - - - - - -
Βορδόνια, Τ: 2731081685 - - - - - -
Συκέα - - - - - -
Καφιόνα, Τ: 2733052363 - - - - - -
49ο χλμ Σπάρτης-Μονεμβασιάς, Βλαχιώτης, Τ: 2735091696 - - - - - -
Μαυροβούνι - - - - - -
Κροκεές, Τ: 2735071077 - - - - - -
4ο χλμ Μονεμβασιάς-Σπάρτης, Μονεμβασιά, Τ: 2732061162 - - - - - -
Μολάοι, Τ: 2732022394 - - - - - -
Γεράκι, Τ: 2731071360 - - - - - -
Ασωπός, Τ: 2732083272 - - - - - -
Πύργος Διρού, Τ: 2733052229 - - - - - -
Λίμνη, Τ: 2733091139 - - - - - -
Σκάλα - - - - - -
Μαυροβούνι - - - - - -
Αγία Παρασκευή, Τ: 2732061956 - - - - - -
3ο χλμ Μαυροβουνίου-Αρεόπολης, Μαυροβούνι, Τ: 2733021022 - - - - - -
Αρεόπολη, Τ: 2733051152 - - - - - -
Ασωπός, Τ: 2732082747 - - - - - -
1ο χλμ Γυθείου-Σκάλας, Γύθειο, Τ: 3733093242 - - - - - -
Σκούρα, Τ: 2731077289 - - - - - -
Άγιος Γεώργιος Βοιών, Τ: 2734047597 - - - - - -
Μαγούλα, Τ: 2731023153 - - - - - 0,879
Μολάοι, Τ: 2732023142 - - - - - -
Βλαχιώτης, Τ: 2735041381 - - - - - -
Αμύκλες, Τ: 2731044409 - - - - - -
Τραπεζοντή - - - - - -
Μαγούλα, Τ: 2731029954 - - - - - 0,849
Ξηροκάμπι, Τ: 2731035026 - - - - - -
1ο χλμ Σπάρτης-Τρίπολης, Σπάρτη, Τ: 2731021466 - - - - - -
Γλυκόβρυση - - - - - -
Μυστράς, Τ: 2731023656 - - - - - -
Γυθείου 74, Σπάρτη, Τ: 2731027644 - - - - - -
Ασωπός - - - - - -
Αμύκλες, Τ: 2731044248 - - - - - -
Βουτιάνοι, Τ: 2731094231 - - - - - -
Κοκκινοράχη, Τ: 2731081815 - - - - - -
Λυκούργου 175, Σπάρτη, Τ: 2731025096 - - - - - -
Αμύκλες - - - - - -
Γυθείου 2, Σπάρτη, Τ: 2731026754 - - - - - -
Σκάλα, Τ: 2735022018 - - - - - -
Περιστέρι - - - - - -
Διρό Μαραθέας, Τ: 2733093242 - - - - - -
Δάφνι, Τ: 2735076302 - - - - - 0,909

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά