συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Πέλλης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 118 βενζιναδικα του Νομού Πέλλης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Βασιλέων Κομνηνών 10, Γιαννιτσά, Τ: 2382022403 1,408 1,498 - 1,079 0,910 -
Καρυώτισσα, Τ: 2382043040 1,408 1,565 - 1,109 0,910 -
Ριζό, Τ: 2381071892 1,439 - - 1,130 0,910 -
Γυψοχώρι, Τ: 2381096278 - - - 1,109 0,919 -
Μάνδαλο, Τ: 2381097540 1,469 - - 1,139 0,919 -
Πενταπλάτανο, Τ: 2382020659 1,419 - - 1,095 0,920 -
1ο χλμ Γιαννιτσών-Αλεξάνδρειας, Γιαννιτσά, Τ: 2382022886 1,419 1,599 - - 0,920 -
Μάνδαλο 1,439 - - 1,109 0,920 -
Άγιος Λουκάς 1,432 - - 1,128 0,920 -
Άγιος Λουκάς 1,432 - - 1,128 0,920 -
Άγρας, Τ: 2381092448 1,440 - - 1,140 0,930 -
Σταυροδρόμι, Τ: 2382071266 1,495 - - 1,146 0,930 -
Αρσένι 1,470 - - 1,140 0,930 -
Εδέσσης-Αριδαίας, Ξιφιανή, Τ: 2384092458 1,392 - - 1,134 0,930 -
Αμπελιές, Τ: 2382094264 1,428 - - 1,108 0,939 -
Λεωφόρος Ξενιτίδη 9, Αριδαία, Τ: 2384021178 1,366 - - 1,146 0,940 -
Λιποχώρι, Τ: 2381089513 1,479 - - 1,139 0,940 -
Ριζοχώρι, Τ: 2384041621 1,460 - - 1,120 0,940 -
Εσώβαλτα, Τ: 2382071294 1,459 - - 1,129 0,950 -
Φούστανη, Τ: 2384062233 1,465 - - 1,128 0,950 -
Καλύβια, Τ: 2381061028 - - - - 0,955 0,655
1ο χλμ Σκύδρας-Σεβαστιανών, Σκύδρα, Τ: 2381051826 - - - - - -
Παναγίτσα, Τ: 2381034300 - - - - - -
Κωνσταντία - - - - - -
Ριζό, Τ: 2381071997 - - - - - -
Εξαπλάτανος - - - - - -
Εθνικής Αντίστασης 48, Σκύδρα - - - - - -
Λιποχώρι - - - - - -
Γαρέφι - - - - - -
Πολυκάρπη - - - - - -
Πολυκάρπι, Τ: 2384031366 - - - - - -
Πλεύρωμα, Τ: 2381071250 1,390 - - 1,040 - -
2ο χλμ Γιαννιτσών-Έδεσσας, Γιαννιτσά, Τ: 2382025502 - - - - - -
Γεωργίου Καραϊσκάκη 9, Αριδαία - - - - - -
Γυψοχώρι, Τ: 2381096380 - - - - - -
Δωδεκανήσου, Κρύα Βρύση, Τ: 2382063613 - - - - - -
Γαλατάδες - - - - - -
Εγνατίας 3, Γιαννιτσά - - - - - -
Αρχάγγελος, Τ: 2384073590 - - - - - -
4ο χλμ Σκύδρας-Αριδαίας, Σκύδρα, Τ: 2381088542 - - - - - -
Αραβησσός, Τ: 2382099410 - - - - - -
Μαυροβούνι, Τ: 2381081706 - - - - - -
1ο χλμ Αριδαίας-Ξιφιανής, Αριδαία, Τ: 2384021904 - - - - - -
Φλωρίνης 26, Έδεσσα, Τ: 2381024287 1,509 - - 1,219 - -
Πιπεριές, Τ: 2384021600 - - - - - -
3ο χλμ Γιαννιτσών-Έδεσσας, Γιαννιτσά - - - - - -
Δάφνη, Τ: 2381061185 - - - - - -
Εγνατίας 82, Γιαννιτσά, Τ: 2382022879 - - - - - -
3ο χλμ Εξαπλάτανου-Αριδαίας, Εξαπλάτανος, Τ: 2384042000 - - - - - -
34ο χλμ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, Πέλλα - - - - - -
1ο χλμ Αριδαίας-Βορεινού, Αριδαία, Τ: 2384024025 1,452 - - 1,154 - -
5ο χλμ Έδεσσας-Θεσσαλονίκης, Ριζάρι, Τ: 2381091219 1,428 1,695 - 1,098 - 0,675
Εγνατίας 21, Έδεσσα, Τ: 2381022631 - - - - - -
Δωροθέα, Τ: 2384023080 - - - - - -
Νησί 1,440 - - 1,120 - -
Άθυρα, Τ: 2391091003 - - - - - -
Γαλατάδες, Τ: 2382041206 - - - - - -
Άρνισσα, Τ: 2381031417 - - - - - -
Μεγαπλάτανος, Τ: 2384094405 - - - - - -
Εγνατίας 17, Έδεσσα, Τ: 2381023278 - - - - - -
Εγνατίας 46, Έδεσσα - - - - - 0,649
Εγνατίας 63, Σκύδρα, Τ: 2381089408 - - - - - -
Άθυρα, Τ: 2391091693 - - - - - -
Λουτράκι - - - - - -
Πρόμαχοι, Τ: 2384075675 1,409 - - 1,075 - -
Φιλικής Εταιρείας 13, Έδεσσα, Τ: 2381023293 - - - - - -
Βρυτά, Τ: 2381095907 - - - - - -
Ελευθεροχώρι - - - - - -
Φιλίππου 12, Έδεσσα, Τ: 2381029829 - - - - - -
1ο χλμ Γιαννιτσών-Αλεξάνδρειας, Γιαννιτσά, Τ: 2382022655 - - - - - -
Εγνατίας 3, Γιαννιτσά - - - - - -
1ο χλμ Γιαννιτσών-Αξού, Γιαννιτσά 1,415 - - 1,086 - -
Εγνατίας 15, Γιαννιτσά, Τ: 2382022298 - - - - - -
Δουβατζή 1, Γιαννιτσά - - - - - -
Αμπελιές - - - - - -
Νέος Άγιος Αθανάσιος, Τ: 2381031488 - - - - - -
8ο χλμ Αριδαίας-Αψαλού, Αψαλός, Τ: 2384065495 - - - - - -
Δωδεκανήσου 2, Κρύα Βρύση, Τ: 2382061436 - - - - - -
Καλύβια - - - - - -
2ο χλμ Γιαννιτσών-Εδέσσης, Γιαννιτσά, Τ: 2382052054 - - - - - 0,659
Μεσημέρι, Τ: 2381020701 - - - - - -
Τσακώνων & Τυμπανίδη, Αριδαία, Τ: 2384023916 - - - 1,089 - -
Άθυρα, Τ: 2391091003 - - - - - -
Σωσάνδρα, Τ: 2384022375 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 106, Κρύα Βρύση - - - - - -
Πλατάνη, Τ: 2381099398 1,449 - - 1,109 - -
20ης Οκτωβρίου 31, Γιαννιτσά, Τ: 2382027221 - - - - - -
Λιποχώρι, Τ: 2381089685 - - - - - -
1ο χλμ Γιαννιτσών-Αξού, Γιαννιτσά, Τ: 2382082353 - - - - - -
Φιλώτεια 1,443 - - 1,131 - -
Αραβησσός, Τ: 2382099497 - - - - - -
Δαμιανό, Τ: 2382025003 - - - - - -
Νέα Πέλλα, Τ: 2382032392 - - - - - -
Φλωρίνης 65, Έδεσσα, Τ: 2381029762 1,459 - - 1,123 - -
Αψαλός, Τ: 2384065300 - - - - - 0,679
Αγίου Νικάνδρου 62, Αριδαία, Τ: 2384024912 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 47, Γιαννιτσά, Τ: 2382025725 - - - - - -
Αρσένι 1,529 - - 1,179 - -
Κύπρου 2, Αριδαία - - - - - -
Εγνατίας 5, Σκύδρα 1,400 - - 1,070 - -
Ταγματάρχου Ηλιόπουλου 34, Γιαννιτσά, Τ: 2382022678 1,399 1,599 - 1,099 - -
Άρνισσα, Τ: 2381031881 - - - - - -
Υδραία - - - - - -
Άθυρα, Τ: 2391091649 - - - - - -
Μαυροβουνίου-Αψάλου, Άψαλος - - - - - -
Πευκωτό, Τ: 2384071389 - - - - - -
3ο χλμ Έδεσσας-Θεσσαλονίκης, Προάστιο - - - - - -
Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, Νέα Πέλλα, Τ: 2382031279 - - - - - -
Αγροσυκιά, Τ: 2382093352 - - - - - -
Άγιος Λουκάς, Τ: 2382063438 - - - - - -
Καλή, Τ: 2381041883 - - - - - -
Πολυκάρπη - - - - - -
Αθηνάς 85, Κρύα Βρύση, Τ: 2382061905 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 76, Κρύα Βρύση, Τ: 2382063344 - - - - - -
Σεβαστιανά, Τ: 2381088486 - - - - - -
Αγίου Νικάνδρου & Παύλου Μελά, Αριδαία, Τ: 2384022353 - - - - - -
Δαμιανό, Τ: 2382025004 - - - - - -
Λουτράκι - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά