συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ρεθύμνης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 61 βενζιναδικα του Νομού Ρεθύμνης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Άδελε, Τ: 2831074510 - - - - - -
Σταυρωμένος, Τ: 2831071519 - - - - - -
Πρινές, Τ: 2831031595 - - - - - -
Ανώγεια, Τ: 2834031251 1,799 - - 1,525 - -
Φουρφουράς, Τ: 2833041330 - - - - - -
Πατριάρχου Αθηναγόρα 31, Ρέθυμνο, Τ: 2831025764 1,726 1,916 - 1,463 - -
Αδελιανός Κάμπος, Τ: 2831072528 - - - - - -
Δαφνέδες, Τ: 2834041262 - - - 1,509 - -
Κισσού Κάμπος, Τ: 2832071390 - - - - - -
Πλακιάς, Τ: 2832032124 1,729 - - 1,469 - -
3ο χλμ Ρεθύμνου-Σπηλίου, Ρέθυμνο, Τ: 2831022931 1,685 1,935 - 1,445 - -
Μισίρια, Τ: 2831022061 - - - - - -
Αρμένοι, Τ: 2831041024 - - - - - -
Λατζιμάς, Τ: 2834095100 1,719 - - 1,459 - -
4o χλμ Ρεθύμνου-Σπηλίου, Τρία Μοναστήρια, Τ: 2831036160 1,688 1,888 - 1,448 - -
Πατριάρχου Αθηναγόρα 31, Ρέθυμνο, Τ: 2831025764 - 1,916 - - - -
Αρμένοι, Τ: 2831041025 1,698 1,799 - 1,442 - -
Μαρουλάς, Τ: 2831071672 - - - - - -
Ανώγεια, Τ: 2834031321 - - - - - -
Αγία Γαλήνη 1,668 1,945 - 1,425 - -
Επισκοπή, Τ: 2831061231 - - - - - -
Λεωφόρος Μάχης Κρήτης 91, Ρέθυμνο, Τ: 2831026803 1,690 - - 1,450 - -
17ο χλμ Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Λατζιμάς, Τ: 2834095060 - - - - - -
Σπήλι, Τ: 2832022041 - - - - - -
Πλατανιάς, Τ: 2831057234 - - - - - 0,882
Άγιος Ανδρέας, Τ: 2831031211 - - - - - -
Ασώματος, Τ: 2832032320 - - - - - -
Λατζιμάς, Τ: 2834095100 - - - - - -
Επισκοπή, Τ: 2831061004 1,705 - - 1,432 - -
Μπαλέ - - - - - -
Αλόιδες, Τ: 2834071424 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2834022055 - - - - - -
Αναγ. Σταμαθιουδάκη 74, Ρέθυμνο, Τ: 2831051408 1,709 1,909 - 1,433 - -
Αγία Φωτεινή, Τ: 2833022390 1,698 - - 1,445 - -
Λεωφόρος Μάχης Κρήτης 154, Ρέθυμνο, Τ: 2831022461 - - - - - -
Αγία Γαλήνη, Τ: 2832091095 - - - - - -
3ο χλμ Ρεθύμνου-Χανίων, Ρέθυμνο, Τ: 2831025385 1,717 - - 1,425 - 0,919
Αναγ. Σταμαθιουδάκη 61, Ρέθυμνο, Τ: 2831028050 1,696 1,890 - 1,420 - -
Λοχριά, Τ: 2833031366 1,708 - - 1,458 - -
Άγιος Ανδρέας, Τ: 2831031262 - - - - - -
Πλακιάς, Τ: 2832031017 - - - - - -
Γαράζο - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2834022243 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2834023375 - - - - - -
Αγία Τριάδα, Τ: 6972907448 - - - - - -
Γωνιά, Τ: 2831031383 1,737 - - 1,453 - -
Πέραμα, Τ: 2834023123 1,709 1,860 - 1,450 - -
Χάνι Αλεξάνδρου - - - - - -
Αργυρούπολη, Τ: 2831026110 1,689 1,869 - 1,458 - -
Λουτρά - - - - - -
Μάρκου Πορταλιού 29, Ρέθυμνο, Τ: 2831024519 - - - - - -
Ακούμια, Τ: 2832061266 - - - - - -
Πλακιάς, Τ: 2832031017 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2834022122 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2834022712 1,709 1,945 - 1,459 - -
Αρμένοι, Τ: 2831041009 1,685 1,945 - 1,445 - -
Αγκουσελιανά, Τ: 2832051466 1,688 - - 1,448 - -
Μελιδόνι, Τ: 2834022039 - - - - - -
Μυξόρρουμα, Τ: 2832022287 - - - - - -
Αδελιανός Κάμπος - - - - - -
Δαριβιανά - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά