συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Βοιωτίας

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 141 βενζιναδικα του Νομού Βοιωτίας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ανδρεαδάκη 50, Λιβαδειά, Τ: 2261028463 1,455 1,617 - 1,205 - -
Δελφών 54, Λιβαδειά 1,455 1,617 - 1,205 - -
5ο χμλ Θηβών-Μιουρικίου, Θήβα 1,457 1,677 - 1,205 - -
1ο χλμ Θηβών-Μουρικίου, Θήβα, Τ: 2262024635 - 1,699 - 1,227 - -
110ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία), Κάστρο, Τ: 2268041169 1,445 1,745 - 1,198 - -
Αγίου Αθανασίου 84, Θήβα 1,458 1,745 - 1,198 - 0,845
1ο χλμ Λιβαδειάς-Λαμίας, Λιβαδειά, Τ: 2261081541 - 1,745 - 1,208 - -
Διόδια Σχηματαρίου, Σχηματάρι 1,498 1,745 - 1,278 0,950 0,845
2ο χλμ Λιβαδειάς-Δελφών, Λιβαδειά, Τ: 2261021611 1,457 1,745 - 1,207 - -
Σχηματάρι, Τ: 2262058905 1,498 1,745 - 1,278 - 0,845
3ο χλμ Λιβαδειάς-Λαμίας, Λιβαδειά, Τ: 2261089470 1,458 1,745 - 1,208 - 0,855
2ο χλμ Ορχομενού-Κάστρου, Ορχομενός, Τ: 2261035053 1,455 1,745 - 1,198 - -
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών, Θήβα, Τ: 2262025699 - 1,757 - - - 0,858
Πέτρα, Τ: 2268022621 1,499 1,789 - 1,269 0,970 0,849
Οινόφυτα, Τ: 2262032425 1,537 1,799 - 1,285 0,990 0,860
65,8ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Αθήνα), Τανάγρα 1,579 1,809 - 1,369 - -
65,8ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία), Τανάγρα 1,579 1,809 - 1,369 - -
Δομβραίνα, Τ: 2264022351 - 1,839 - 1,369 0,999 -
Μελισσοχώρι, Τ: 2262098293 - - - - 0,970 -
Ορχομενός, Τ: 2261032149 - - - - 0,990 -
Ορχομενός, Τ: 2261033134 - - - 1,254 0,970 -
Δελφών τέρμα, Λιβαδειά, Τ: 2261026102 - - - - - -
Αράχωβα - - - - - -
Ορχομενός, Τ: 2261032519 - - - - - -
Θεσσαλονίκης 58 & Ρούμελης, Λιβαδειά - - - - - -
Πύλη, Τ: 2263031488 - - - - - -
Δ. Παπασπύρου 112, Λιβαδειά - - - - - -
Χαιρώνεια, Τ: 2261095238 - - - - - -
1ο χλμ Διστόμου-Λιβαδειάς, Δίστομο, Τ: 2267021001 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος - - - - - -
Άγιος Γεώργιος, Τ: 2261043708 - - - - - -
2ο χλμ Διστόμου-Λιβαδειάς, Δίστομο, Τ: 2267021112 - - - - - -
6ο χλμ Ορχομενού-Κάστρου, Ορχομενός - - - - - -
68ο χλμ ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών, Θήβα, Τ: 2262023171 - - - - - -
10ο χλμ Λιβαδειάς-Δελφών, Κορακόλιθος, Τ: 2261023934 - - - - - -
1ο χλμ Σχηματαρίου-Θηβών, Σχηματάρι, Τ: 2262059919 - - - - - 0,845
12ο χλμ Θήβας-Λιβαδειάς, Βάγια, Τ: 2262061707 - - - - - -
15ο χλμ Θήβας-Θίσβης, Λεοντάρι - - - - - -
Στείρι, Τ: 2267022181 1,520 - - 1,260 1,000 -
Νεοχωράκι - - - - - -
5ο χμλ Θηβών-Μιουρικίου, Θήβα - - - - - -
Αλίαρτος - - - - - -
Καπαρέλλι - - - - - -
4ο χλμ Θηβών-Λιβαδειάς, Θήβα, Τ: 2262022407 - - - - - -
Καρυά, Τ: 2261032990 - - - - - -
παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Γεώργιος, Τ: 2261043029 - - - - - -
Λεωφόρος Σχηματαρίου 1, Δήλεσι - - - - 0,979 -
3ο χλμ Θηβών-Μουρικίου, Θήβα, Τ: 2262022953 - - - - - 0,859
Λεύκτρα, Τ: 2262091283 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος, Τ: 2261097349 - - - - - -
90 χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (Προς Λαμία), Θήβα, Τ: 2262080766 - - - - - 0,869
Παρακαμπτήριος Θήβας, Θήβα - - - - - -
1ο χλμ Κάστρου-Ορχομενού, Κάστρο, Τ: 2268041300 - - - - - -
Πλαταιές, Τ: 2262097414 - - - - - -
Παραλία Διστόμου, Τ: 2267041218 - - - - - -
11ο χλμ Θήβας-Λιβαδειάς, Βάγια, Τ: 2262061268 - - - - - -
Θεσπιές, Τ: 2262065885 - - - - - 0,843
6ο χλμ Ορχομενού-Κάστρου, Ορχομενός, Τ: 2261034948 - - - - - -
Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2261033570 1,538 - - - - -
25ης Μαρτίου, Βάγια, Τ: 2262061574 1,449 - - 1,169 - -
Ορχομενός - - - - - -
Σκούρτα, Τ: 2263031156 - - - - - 0,839
Αγίου Αθανασίου 13, Θήβα - - - - - -
11ο χλμ Θήβας-Χαλκίδας, Θήβα, Τ: 2262071113 1,479 - - 1,248 - -
Λεωφόρος Αθηνών 4, Οινόφυτα - - - - - -
Σεφέρη 19, Θήβα - - - - - -
Αγίου Αθανασίου 74, Θήβα, Τ: 2262021688 - - - - - -
4ο χλμ Λιβαδειάς-Δελφών, Λιβαδειά, Τ: 2261081025 - - - - 0,970 -
Αγίου Αθανασίου 5, Θήβα - - - - - -
Άγιος Δημήτριος, Τ: 2261097062 - - - - - -
Άγιος Θωμάς, Τ: 2262037353 - - - - - -
Διόνυσος 1,499 - - 1,239 0,970 -
Αλίαρτος, Τ: 2268024105 - - - - - -
115ο χλμ Αθήνας-Λιβαδειάς, Λιβαδειά, Τ: 2261029900 - - - - - -
Δίστομο, Τ: 2267022240 - - - - - -
Αλίαρτος - - - - - -
Αλίαρτος, Τ: 2268023527 - - - - - -
Οινοφύτων-Δηλεσίου, Οινόφυτα, Τ: 2262031506 - - - - - -
Άρμα - - - - - -
Βάγια, Τ: 2262061816 - - - - - -
Παύλος - - - - - -
Αράχωβα - - - - - -
Κυριάκι - - - - - -
56ο χλμ ΠΕΟ Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα - - - - - -
Παραλιακή, Δήλεσι, Τ: 2262034527 - - - - - -
Ακραίφνιο, Τ: 2268031600 - - - - - -
4ο χλμ Αράχωβας-Δελφών, Αράχωβα, Τ: 2267031181 - - - - - -
Άρμα - - - - - -
Αγίου Αθανασίου 83, Θήβα - - - - - -
Σκούρτα, Τ: 2263031322 - - - 1,250 0,980 -
Καραγιαννοπούλου 138, Λιβαδειά, Τ: 2261020760 1,449 - - 1,197 0,969 -
2ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών, Θήβα, Τ: 2262024537 - - - - - -
Αγία Παρασκευή, Τ: 2261043314 - - - - - -
Αγία Παρασκευή, Τ: 2261043676 - - - - - -
25ης Μαρτίου 20, Αντίκυρα - - - - 1,000 -
Παύλος, Τ: 2261091600 - - - - - -
παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Γεώργιος, Τ: 2261043742 - - - - - -
102ο χλμ Αθήνας-Λιβαδειάς, Υψηλάντης, Τ: 2268051200 - - - - - -
Δαύλεια - - - - 0,970 -
Στείρι, Τ: 2267022912 - - - - - -
Οινόης 40, Σχηματάρι, Τ: 2262058853 - - - - 0,970 -
4ο χλμ Θηβών-Μουρικίου, Θήβα, Τ: 2262089781 - - - - - 0,859
Αμπελοχώρι, Τ: 2262028176 - - - - - -
Άρμα, Τ: 2262071760 - - - - - -
Ποντίων 12, Θήβα, Τ: 2262024743 - - - - - -
Διόδια Σχηματαρίου, Σχηματάρι, Τ: 2262041090 - - - - - -
Λεωφόρος Δημοκρατίας 3, Οινόφυτα - - - - - -
8ο χλμ Θήβας-Λιβαδειάς, Θήβα - - - - - -
Μαυρομμάτι, Τ: 2262067313 - - - - - -
8ο χλμ Λιβαδειάς-Κάστρου, Ορχομενός 1,458 - - - - 0,858
21ο χλμ Λιβαδειάς-Αράχωβας, Δίστομο, Τ: 2267022252 - - - - - -
15ο χλμ Λιβαδειάς-Αράχωβας, Δίστομο - - - - - -
Άγιος Σπυρίδων, Τ: 2261033032 - - - - 0,950 -
14ο χλμ Θήβας-Λιβαδειάς, Μαυρομμάτι, Τ: 2262061408 - - - - - -
Θεσπιές, Τ: 2262065243 - - - - - -
Καπαρέλλι, Τ: 2262098203 - - - - - -
68ο χλμ ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών, Θήβα - - - - - -
Μουρίκι, Τ: 2262096365 - - - - 0,980 -
Αγία Τριάδα, Τ: 2261094030 - - - - - -
Θεσσαλονίκης 39, Λιβαδειά, Τ: 2261020871 - - - - - -
Φίλωνος 61, Λιβαδειά - - - - 0,990 -
90 χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (Προς Αθήνα), Θήβα - - - - - -
Θεσπιές, Τ: 2262065877 - - - - - -
Ελεώνας, Τ: 2262071285 - - - - - -
Δαύλεια, Τ: 2261052000 - - - - - -
Αλίαρτος, Τ: 2268023518 - - - - - -
Δομβραίνα, Τ: 2264022146 - - - - - -
Αράχωβα - - - - - -
6ο χλμ Λιβαδειάς-Θήβας, Λιβαδειά - - - - - -
Λιβαδειά - - - - - -
Λουτούφι, Τ: 2262021601 - - - - - -
Πύλη, Τ: 2263031203 - - - - - -
Αλίαρτος - - - - - -
Ορχομενός, Τ: 2261032430 - - - - 0,940 -
2ο χλμ Λιβαδειάς-Θηβών, Λιβαδειά - - - - - -
1ο χλμ Κάστρου-Ορχομενού, Κάστρο, Τ: 2268041103 - - - - - 0,875
Ορχομενός, Τ: 2261032381 - - - - - -
Παρακαμπτήριος Θήβας, Θήβα, Τ: 2262029257 - - - - - -
1ο χλμ Άσπρων Σπιτιών-Αντίκυρας, Άσπρα Σπίτια, Τ: 2267041682 - - - - - -
3ο χλμ Ορχομενού-Λιβαδειάς, Ορχομενός, Τ: 2261033418 - - - - - -
Αυλίδος 52, Θήβα, Τ: 2262080747 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά