συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ξάνθης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 66 βενζιναδικα του Νομού Ξάνθης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πολύσιτο - - - - - -
Κεντητή - - - - - -
Κονδύλη 48, Ξάνθη 1,487 1,647 - 1,198 - -
Κιμμέρια, Τ: 2541071791 - - - - - -
4ο χλμ Ξάνθης-Δράμας, Ξάνθη - - - - - -
Εύλαλο - - - - - -
12ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Τύμπανο, Τ: 2541093678 1,549 - - 1,269 - 0,790
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541062960 - - - - - -
Πετροχώρι, Τ: 2541093201 1,559 - - 1,266 - -
Δέκαρχο, Τ: 2541041134 - - - - - -
3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη - - - - - -
Νέα Κεσσάνη 1,529 1,629 - 1,239 - -
28ης Οκτωβρίου (τέρμα δεξιά), Ξάνθη, Τ: 2541067933 1,485 - - 1,197 0,920 0,720
1ο χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Τ: 2541065090 - - - - - 0,840
Μάγγανα - - - - - -
Συδινή, Τ: 2541096877 - - - - - -
Δημοκρίτου 29, Ξάνθη - - - - - -
Μάγγανα, Τ: 2541061248 - - - - - -
Καραολή 70, Ξάνθη 1,508 - - 1,238 - -
Δέκαρχο, Τ: 2541041107 - - - - - -
Βαφαίικα, Τ: 2541081212 - - - - - -
4ο χλμ Ξάνθης-Λάγους, Ξάνθη 1,519 - - 1,219 - -
Εξοχή 1,581 - - 1,279 0,980 -
Άβδηρα, Τ: 2541052211 1,548 1,788 - 1,247 1,030 -
Εύλαλο, Τ: 2541041201 - - - - - -
Καραολή 91, Ξάνθη, Τ: 2541065831 - - - - - -
Πεζούλα - - - - - -
Εύλαλο, Τ: 2541041078 1,556 - - 1,246 0,950 -
2,5 χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Τ: 2541083410 1,485 1,649 - 1,197 - 0,720
1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541070038 1,497 1,847 - 1,267 - 0,720
Λευκόπετρα 1,529 - - 1,237 0,950 0,840
Θεόδωρου Δούκα 61, Ξάνθη - - - - - -
Βαφαίικα, Τ: 2541083410 - - - - - -
Θαλασσιά - - - - - -
Σταυρούπολη, Τ: 2542022205 - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541077998 - - - - - -
Μαγικό, Τ: 2541091183 - - - - - -
4ο χλμ Ξάνθης-Κομοτηνής, Ξάνθη, Τ: 2541084779 1,499 1,709 - 1,249 - 0,729
Αυξέντιο, Τ: 2541091138 1,519 - - 1,239 0,970 -
4ο χλμ Γενισέας-Αβδήρων, Γενισέα, Τ: 2541081845 - - - - - -
Γενισέα, Τ: 2541081988 1,579 - - 1,279 - -
Μέλισσα, Τ: 2541094126 - - - - - -
1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541023872 1,485 1,768 - 1,197 - -
1ο χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Τ: 2541022285 1,527 - - 1,267 - 0,739
1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541022948 1,499 1,709 - 1,239 0,955 -
2ο χλμ Ξάνθης-Πετεινού, Ξάνθη, Τ: 2541021130 1,498 1,798 - 1,209 - -
28ης Οκτωβρίου 192, Ξάνθη, Τ: 2541022395 1,498 1,670 - 1,260 - -
Πετροχώρι - - - - - -
3ο χλμ Ξάνθης-Λάγους, Ξάνθη, Τ: 2541028650 1,485 - - 1,197 - -
Εχίνος, Τ: 2544029029 - - - - - -
Νέο Εράσμιο, Τ: 2541061600 - - - - - -
Σούνιο 1,639 - - 1,329 - -
18ο χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Πόρτο Λάγος, Τ: 2541096209 - - - - - -
Άγιος Αθανάσιος - - - - - -
Νεοχώρι - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541029306 - - - - - -
ΒΙ.ΠΕ., Ξάνθη, Τ: 2541087938 1,498 - - 1,260 - -
Διομήδεια, Τ: 2541091318 1,519 - - 1,259 - -
Μέλισσα - - - - - -
Σέλερο, Τ: 2541031444 - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη 1,498 1,649 - 1,225 - -
Κονδύλη 34Α, Ξάνθη - - - - - -
Λεύκη - - - - - -
Λευκίππου 14, Ξάνθη 1,485 - - 1,197 - -
Δέκαρχο, Τ: 2541042240 - - - - - -
Κεντητή 1,559 - - 1,260 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά