συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ξάνθης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 66 βενζιναδικα του Νομού Ξάνθης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
4ο χλμ Ξάνθης-Λάγους, Ξάνθη 1,549 - - 1,249 - -
3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541062960 - - - - - -
18ο χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Πόρτο Λάγος, Τ: 2541096209 - - - - - -
Εύλαλο - - - - - -
Πετροχώρι, Τ: 2541093201 - - - - - -
Νέο Εράσμιο, Τ: 2541061600 - - - - - -
Κονδύλη 48, Ξάνθη 1,567 1,727 - 1,248 - -
Λεύκη - - - - - -
Θαλασσιά - - - - - -
Καραολή 91, Ξάνθη, Τ: 2541065831 - - - - - -
Αυξέντιο, Τ: 2541091138 1,579 - - 1,259 - -
Νεοχώρι - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541077998 - - - - - -
Άβδηρα, Τ: 2541052211 1,563 1,788 - 1,247 1,020 -
Πολύσιτο - - - - - -
Βαφαίικα, Τ: 2541083410 1,565 - - 1,249 0,980 -
Σταυρούπολη, Τ: 2542022205 1,599 - - 1,299 0,990 -
Εχίνος, Τ: 2544029029 - - - - - -
28ης Οκτωβρίου (τέρμα δεξιά), Ξάνθη, Τ: 2541067933 1,565 - - 1,249 0,960 0,870
Κιμμέρια, Τ: 2541071791 1,659 - - 1,349 0,980 -
Λευκόπετρα 1,565 - - 1,249 0,970 0,870
Κονδύλη 34Α, Ξάνθη - - - - - -
1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541023872 1,565 1,768 - 1,249 0,980 -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη - - - - - -
Μάγγανα - - - - - -
Σούνιο - - - - - -
Δέκαρχο, Τ: 2541041107 1,529 - - 1,249 0,979 -
Κεντητή - - - - - -
Μέλισσα - - - - - -
Κεντητή 1,559 - - 1,299 - -
4ο χλμ Γενισέας-Αβδήρων, Γενισέα, Τ: 2541081845 - - - - - -
Γενισέα, Τ: 2541081988 - - - - - -
ΒΙ.ΠΕ., Ξάνθη, Τ: 2541087938 1,563 - - 1,280 - -
Πετροχώρι 1,518 - - 1,239 0,980 0,810
Δέκαρχο, Τ: 2541042240 1,559 - - 1,249 0,970 -
Συδινή, Τ: 2541096877 - - - - - -
3ο χλμ Ξάνθης-Λάγους, Ξάνθη, Τ: 2541028650 1,565 - - 1,249 - -
Μαγικό, Τ: 2541091183 - - - - - -
Διομήδεια, Τ: 2541091318 1,549 - - 1,259 0,980 -
Πεζούλα - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541029306 - - - - - -
Εξοχή 1,569 - - 1,289 0,980 -
1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541022948 1,569 1,779 - 1,279 0,988 -
Μέλισσα, Τ: 2541094126 1,567 - - 1,267 - -
Μάγγανα, Τ: 2541061248 - - - - - -
4ο χλμ Ξάνθης-Δράμας, Ξάνθη - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Πετεινού, Ξάνθη, Τ: 2541021130 1,508 1,749 - 1,259 - -
1ο χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Τ: 2541065090 1,565 1,679 - 1,249 - 0,870
12ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Τύμπανο, Τ: 2541093678 - - - - 1,020 0,790
Εύλαλο, Τ: 2541041201 1,539 - - 1,256 0,970 -
Σέλερο, Τ: 2541031444 - - - - - -
1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541070038 1,567 1,847 - 1,277 - 0,870
Δέκαρχο, Τ: 2541041134 - - - - - -
Λευκίππου 14, Ξάνθη 1,565 - - 1,249 - -
Νέα Κεσσάνη - - - - - -
1ο χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Τ: 2541022285 - - - - - 0,870
28ης Οκτωβρίου 192, Ξάνθη, Τ: 2541022395 1,563 1,670 - 1,270 - -
Βαφαίικα, Τ: 2541081212 - - - - - -
Εύλαλο, Τ: 2541041078 1,535 - - 1,249 0,970 -
Δημοκρίτου 29, Ξάνθη - - - - - -
Άγιος Αθανάσιος - - - - - -
2,5 χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Τ: 2541083410 1,565 1,699 - 1,249 0,980 0,870
Θεόδωρου Δούκα 61, Ξάνθη - - - - - -
4ο χλμ Ξάνθης-Κομοτηνής, Ξάνθη, Τ: 2541084779 - - - - - 0,869
Καραολή 70, Ξάνθη - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά