συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ξάνθης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 66 βενζιναδικα του Νομού Ξάνθης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Νέα Κεσσάνη - - - - - -
Δέκαρχο, Τ: 2541042240 - - - - - -
Εξοχή - - - - - -
Εύλαλο - - - - - -
4ο χλμ Ξάνθης-Κομοτηνής, Ξάνθη, Τ: 2541084779 1,997 2,047 - 1,697 - 0,865
Καραολή 91, Ξάνθη, Τ: 2541065831 - - - - - -
Μέλισσα - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη - - - - - -
Νέο Εράσμιο, Τ: 2541061600 - - - - - -
Θαλασσιά - - - - - -
Πετροχώρι - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541029306 - - - - - -
3ο χλμ Ξάνθης-Λάγους, Ξάνθη, Τ: 2541028650 - - - - - -
Κονδύλη 34Α, Ξάνθη - - - - - -
Σταυρούπολη, Τ: 2542022205 - - - - - -
Πεζούλα - - - - - -
Λεύκη - - - - - -
Μέλισσα, Τ: 2541094126 - - - - - -
1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541066614 1,977 2,077 - 1,697 - 0,827
Εύλαλο, Τ: 2541041201 - - - - - -
Πολύσιτο - - - - - -
Πετροχώρι, Τ: 2541093201 - - - - - -
Εχίνος, Τ: 2544029029 - - - - - -
Λευκόπετρα 1,957 - - 1,698 1,320 0,865
2ο χλμ Ξάνθης-Πετεινού, Ξάνθη, Τ: 2541021130 1,898 2,098 - 1,628 - -
Δημοκρίτου 29, Ξάνθη 2,025 - - 1,769 - -
Μάγγανα - - - - - -
Κονδύλη 48, Ξάνθη 1,958 2,200 - 1,647 - -
12ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Τύμπανο, Τ: 2541093678 - - - - - -
Σούνιο - - - - - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541077998 - - - - - -
Εύλαλο, Τ: 2541041078 - - - - - -
Νεοχώρι - - - - - -
Θεόδωρου Δούκα 61, Ξάνθη - - - - - -
Αυξέντιο, Τ: 2541091138 - - - - - -
28ης Οκτωβρίου 192, Ξάνθη, Τ: 2541022395 1,968 - - 1,698 - -
Βαφαίικα, Τ: 2541083410 - - - - - -
Άβδηρα, Τ: 2541052211 - - - - - -
3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη - - - - - -
Κεντητή 1,979 - - 1,699 - -
Κιμμέρια, Τ: 2541071791 - - - - - -
Μαγικό, Τ: 2541091183 - - - - - -
Συδινή, Τ: 2541096877 1,949 - - 1,709 1,350 -
4ο χλμ Ξάνθης-Λάγους, Ξάνθη - - - - - -
28ης Οκτωβρίου (τέρμα δεξιά), Ξάνθη, Τ: 2541067933 1,949 - - 1,699 - -
1ο χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Τ: 2541065090 1,895 1,995 - 1,695 - 0,845
Λευκίππου 14, Ξάνθη - - - - - -
1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541022948 1,977 2,027 - 1,697 - -
Σέλερο, Τ: 2541031444 - - - - - -
Γενισέα, Τ: 2541081988 1,919 - - 1,679 - -
2ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541062960 - - - - - -
4ο χλμ Ξάνθης-Δράμας, Ξάνθη 1,979 - - 1,679 - -
Διομήδεια, Τ: 2541091318 - - - - - -
Δέκαρχο, Τ: 2541041134 - - - - - -
Βαφαίικα, Τ: 2541081212 1,958 2,136 - 1,699 - -
18ο χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Πόρτο Λάγος, Τ: 2541096209 - - - - - -
1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, Τ: 2541023872 1,955 2,295 - 1,695 1,395 0,825
1ο χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Τ: 2541022285 1,997 2,115 - 1,717 - -
ΒΙ.ΠΕ., Ξάνθη, Τ: 2541087938 1,958 - - 1,708 - -
Κεντητή - - - - - -
4ο χλμ Γενισέας-Αβδήρων, Γενισέα, Τ: 2541081845 - - - - - -
2,5 χλμ Ξάνθης-Πόρτο Λάγος, Ξάνθη, Τ: 2541083410 - - - - - -
Καραολή 70, Ξάνθη 1,959 - - 1,679 - -
Μάγγανα, Τ: 2541061248 - - - - - -
Δέκαρχο, Τ: 2541041107 1,958 - - 1,669 1,350 -
Άγιος Αθανάσιος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά