συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Κεφαλληνίας

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 47 βενζιναδικα του Νομού Κεφαλληνίας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Κοκύλια 1,594 - - 1,348 1,040 -
Βαλεριάνος, Τ: 2671081335 1,594 - - 1,315 1,040 0,920
Δεβοσέτου 3, Αργοστόλι 1,595 1,845 - 1,325 - -
Ν. Σκλάβου 9, Αργοστόλι, Τ: 2671025377 1,595 1,845 - 1,325 1,030 -
Δεβοσέτου 3, Αργοστόλι 1,595 1,845 - 1,325 - -
Λεωφ. Αντ. Τρίτση 168 & Δεβοσέτου 220, Αργοστόλι 1,595 1,788 - 1,325 - -
Τραυλιάτα 1,605 1,805 - 1,338 1,025 -
Αγία Ειρήνη 1,606 - - 1,349 1,050 -
Μουσάτα, Τ: 2671031330 1,609 - - 1,365 - -
Πλατείες, Τ: 2671081630 1,609 - - 1,368 1,050 -
Ληξούρι, Τ: 2671092234 1,610 - - 1,390 1,050 -
Καραβόμυλος, Τ: 2674022005 1,610 1,730 - 1,370 - -
Άγιος Αντώνιος, Ληξούρι, Τ: 2671092439 1,630 - - 1,390 1,070 -
Βαθύ, Ιθάκη, Τ: 2674033585 1,748 1,891 - 1,438 1,126 -
Σάμη - - - - - -
Τραυλιάτα, Τ: 2671069319 - - - - - -
Αγκώνας, Τ: 2671085188 - - - - - -
Κουλουράτα, Τ: 2671022282 - - - - - -
Κρανιά, Τ: 2671025822 - - - - - -
Κοκύλια, Τ: 2671027113 - - - - - -
Άγιος Αντώνιος, Ληξούρι - - - - - -
Γριζάτα - - - - - -
Άγιος Βασίλειος, Ληξούρι - - - - - -
Φρίκες, Ιθάκη, Τ: 2674031131 - - - - - -
Λιβάδι, Τ: 2671093922 - - - - - -
Βαθύ, Ιθάκη - - - - - -
Σάμη, Τ: 2674023773 - - - - - -
Ποταμιανάτα - - - - - -
Σβορωνάτα, Τ: 2671041944 - - - - - -
Ραζάτα, Τ: 2671026110 - - - - - -
Ληξούρι, Τ: 2671091066 - - - - - -
Βασιλικιάδες - - - - - -
Πόρος - - - - - -
Σκάλα, Τ: 2671083280 - - - - - -
Ληξούρι, Τ: 2671091214 - - - - - -
Λεωφ. Αντ. Τρίτση 16, Αργοστόλι, Τ: 2671022019 - - - - - -
Κονιδαράτα, Τ: 6972216469 - - - - - -
Σβορωνάτα, Τ: 2671042343 - - - - - -
Ανδρέα Λασκαράτου 22, Ληξούρι - - - - - -
Βλαχάτα - - - - - -
Κομποθεκράτα, Τ: 2671026026 - - - - - -
Ραζάτα - - - - - -
ΒΙ.ΠΕ., Αργοστόλι, Τ: 2671025700 - - - - - -
Βαθύ, Ιθάκη, Τ: 2674033316 - - - - - -
Ποταμιανάτα - - - - - -
Λεωφ. Αντ. Τρίτση 33, Αργοστόλι, Τ: 2671027700 - - - - - -
Περιφερειακός, Αργοστόλι, Τ: 2671022672 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά