συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Κεφαλληνίας

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 47 βενζιναδικα του Νομού Κεφαλληνίας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Τραυλιάτα 1,755 1,945 - 1,455 - -
Σάμη 1,790 1,890 - 1,470 - -
Βαθύ, Ιθάκη, Τ: 2674033316 - - - - - -
Περιφερειακός, Αργοστόλι, Τ: 2671022672 - - - - - -
Ποταμιανάτα - - - - - -
Γριζάτα - - - - - -
ΒΙ.ΠΕ., Αργοστόλι, Τ: 2671025700 - - - - - -
Πόρος - - - - - -
Λεωφ. Αντ. Τρίτση 168 & Δεβοσέτου 220, Αργοστόλι - - - - - -
Ληξούρι, Τ: 2671091066 - - - - - -
Άγιος Αντώνιος, Ληξούρι - - - - - -
Τραυλιάτα, Τ: 2671069319 1,767 1,967 - 1,457 - -
Πλατείες, Τ: 2671081630 - - - 1,489 - -
Άγιος Βασίλειος, Ληξούρι - - - - - -
Αγία Ειρήνη - - - - - -
Κονιδαράτα, Τ: 6972216469 - - - - - -
Αγκώνας, Τ: 2671085188 - - - - - -
Βαθύ, Ιθάκη, Τ: 2674033585 - - - - - -
Κομποθεκράτα, Τ: 2671026026 - - - - - -
Σάμη, Τ: 2674023773 - - - - - -
Ραζάτα, Τ: 2671026110 - - - - - -
Σκάλα, Τ: 2671083280 - - - - - -
Σβορωνάτα, Τ: 2671041944 - - - - - -
Λιβάδι, Τ: 2671093922 - - - - - -
Δεβοσέτου 3, Αργοστόλι 1,757 1,995 - 1,447 - -
Ν. Σκλάβου 9, Αργοστόλι, Τ: 2671025377 1,867 1,995 - 1,447 - -
Λεωφ. Αντ. Τρίτση 16, Αργοστόλι, Τ: 2671022019 - - - - - -
Ληξούρι, Τ: 2671091214 - - - - - -
Δεβοσέτου 3, Αργοστόλι - - - - - -
Ποταμιανάτα - - - - - -
Βλαχάτα 1,757 1,917 - 1,457 - -
Κοκύλια, Τ: 2671027113 1,757 1,917 - 1,457 - -
Ανδρέα Λασκαράτου 22, Ληξούρι 1,757 1,917 - 1,457 - -
Μουσάτα, Τ: 2671031330 - - - - - -
Καραβόμυλος, Τ: 2674022005 - - - - - -
Φρίκες, Ιθάκη, Τ: 2674031131 - - - - - -
Λεωφ. Αντ. Τρίτση 33, Αργοστόλι, Τ: 2671027700 - - - - - -
Βασιλικιάδες - - - - - -
Σβορωνάτα, Τ: 2671042343 - - - - - -
Βαθύ, Ιθάκη - - - - - -
Κοκύλια 1,765 - - 1,445 - -
Κρανιά, Τ: 2671025822 1,799 - - 1,459 - -
Ληξούρι, Τ: 2671092234 - - - - - -
Βαλεριάνος, Τ: 2671081335 - - - - - -
Άγιος Αντώνιος, Ληξούρι, Τ: 2671092439 - - - - - -
Κουλουράτα, Τ: 2671022282 - - - - - -
Ραζάτα - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά