συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Κιλκίς

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 73 βενζιναδικα του Νομού Κιλκίς που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ελευθερίου Βενιζέλου 96, Κιλκίς 1,536 1,749 - 1,295 0,990 -
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Τ: 2341071197 1,542 1,755 - 1,314 - -
Παντελεήμων, Τ: 2341064057 1,540 1,790 - 1,260 0,980 0,800
1ο χλμ Κιλκίς-Μεταλικού, Κιλκίς 1,498 1,795 - 1,248 0,985 0,775
21ης Ιουνίου 1, Κιλκίς, Τ: 2341076920 1,498 1,795 - 1,248 0,985 -
Διπόταμος, Τ: 2341061222 1,579 1,804 - 1,308 - -
Γαλλικός, Τ: 2341041237 1,498 - - 1,279 0,980 -
Δοϊράνης 1, Πολύκαστρο - - - - - -
Κοκκινιά - - - - - -
Ευκαρπία, Τ: 2341086004 1,538 - - 1,287 1,000 -
1ο χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Τ: 2341076797 - - - - - -
Τέρμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Κιλκίς, Τ: 2341028693 - - - - - -
Ευρωπός, Τ: 2343062353 - - - - - -
Μαυρονέρι - - - - - -
39ο χλμ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Πεδινό, Τ: 2341026771 - - - - - -
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 195, Πολύκαστρο, Τ: 2343022858 - - - - - -
9ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου (προς Κιλκίς), Μεγάλη Βρύση, Τ: 2341071455 - - - - - -
42ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Ευζώνους), Πολύκαστρο, Τ: 2343020006 - - - - - -
Μάνδρες - - - - - -
9ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου (προς Πολύκαστρο), Μεγάλη Βρύση, Τ: 2341071455 - - - - - -
Πολύκαστρο, Τ: 2343022667 - - - - - -
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 66, Πολύκαστρο, Τ: 2343024963 - - - - - -
Εύζωνοι, Τ: 2343051131 - - - - - -
Τέρπυλλος, Τ: 2341061026 - - - - - -
Γοργόπη, Τ: 2343031930 - - - - - -
40ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Ευζώνους), Πολύκαστρο - - - - - -
Ποντοηράκλεια - - - - - -
Μουριές, Τ: 2341031412 - - - - - -
Παλαιό Αγιονέρι, Τ: 2341093410 - - - - - -
Καμπάνης 1,520 - - 1,260 0,980 -
Ελ. Βενιζέλου 29, Κιλκίς - - - - - -
Τούμπα - - - - - -
Σ.Σ. Μουριές, Τ: 2341031385 - - - - - -
Κρηστώνη, Τ: 2341023727 - - - - - -
Ευρωπός, Τ: 2343061507 - - - - - -
Βαπτιστής, Τ: 2341071129 - - - - - -
Σ. Σ. Μουριών, Τ: 2341031252 - - - - - -
Ρύζια - - - - - -
Παλαιό Αγιονέρι - - - - - -
Άσπρος - - - - - -
Πευκόδασος, Τ: 2343023202 - - - 1,330 - -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -
Μικρόκαμπος, Τ: 2341098270 - - - - - -
4ο χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Τ: 2341024506 - - - - - -
Μαυρονέρι - - - - - -
43ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών (προς Θεσσαλονίκη), Λαχανάς - - - - - -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -
42ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Χαλάστρα), Πολύκαστρο - - - - - -
Ευκαρπία, Τ: 2341086224 - - - - - -
Νέο Αγιονέρι 1,489 - - 1,289 0,950 -
Τέρμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Κιλκίς, Τ: 6932249856 1,535 - - 1,300 - -
Αξιούπολη, Τ: 2343031217 - - - - - -
Επτάλοφος, Τ: 2341062290 1,530 - - 1,290 0,990 -
1ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου, Κιλκίς, Τ: 2341020818 - - - - - -
Καμπάνης, Τ: 2341041144 - - - - - -
Λαοδίκηνο, Τ: 2341099334 - - - - - -
Τέρμα 21ης Ιουνίου, Κιλκίς, Τ: 2341022689 1,499 - - 1,269 1,000 -
Γουμένισσα - - - - - -
Μικρόκαμπος, Τ: 2341098107 - - - - - -
Εύζωνοι, Τ: 2343051211 - - - - - -
Άγιος Πέτρος 1,498 - - 1,268 - -
Χωρύγιο, Τ: 2341081213 - - - - - -
Κάτω Απόστολοι, Τ: 2341094524 - - - - - -
21ης Ιουνίου, Κιλκίς, Τ: 2341301182 - - - - - 0,798
47ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών, Λαχανάς 1,619 - - 1,349 - -
Γουμένισσα, Τ: 2343043232 - - - 1,295 - -
Τούμπα, Τ: 2343071196 - - - - - -
Γοργόπη, Τ: 2343031513 - - - - - -
Γρίβα, Τ: 2343042278 - - - - - -
Δροσάτο, Τ: 2341097351 - - - - - -
Λιμνότοπος - - - - - -
Νέο Γυναικόκαστρο, Τ: 2341094040 - - - - - -
Σ.Σ. Μουριές, Τ: 2341031555 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά