συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Κιλκίς

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 73 βενζιναδικα του Νομού Κιλκίς που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ελευθερίου Βενιζέλου 96, Κιλκίς 1,519 1,749 - 1,275 0,980 -
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Τ: 2341071197 1,551 1,755 - 1,327 - -
Παντελεήμων, Τ: 2341064057 1,520 1,790 - 1,280 0,960 0,830
21ης Ιουνίου 1, Κιλκίς, Τ: 2341076920 1,528 1,795 - 1,248 0,980 -
1ο χλμ Κιλκίς-Μεταλικού, Κιλκίς 1,518 1,795 - 1,238 0,980 0,848
Διπόταμος, Τ: 2341061222 1,554 1,804 - 1,285 - -
21ης Ιουνίου, Κιλκίς, Τ: 2341301182 1,529 1,869 - 1,298 0,980 0,869
Εύζωνοι, Τ: 2343051131 - - - - - -
Τούμπα, Τ: 2343071196 - - - - - -
Εύζωνοι, Τ: 2343051211 - - - - - -
Γουμένισσα - - - - - -
Ελ. Βενιζέλου 29, Κιλκίς - - - - - -
Κρηστώνη, Τ: 2341023727 - - - - - 0,840
Σ.Σ. Μουριές, Τ: 2341031555 - - - - - -
Μαυρονέρι - - - - - -
1ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου, Κιλκίς, Τ: 2341020818 - - - - - -
4ο χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Τ: 2341024506 - - - - - -
Σ.Σ. Μουριές, Τ: 2341031385 - - - - - -
Γοργόπη, Τ: 2343031930 - - - - - -
Τέρμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Κιλκίς, Τ: 6932249856 1,509 - - 1,256 0,970 0,826
Άσπρος - - - - - -
Νέο Γυναικόκαστρο, Τ: 2341094040 - - - - - -
47ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών, Λαχανάς 1,619 - - 1,319 - -
Τέρμα 21ης Ιουνίου, Κιλκίς, Τ: 2341022689 - - - - - -
Σ. Σ. Μουριών, Τ: 2341031252 - - - - - -
Μικρόκαμπος, Τ: 2341098107 1,519 - - 1,279 1,000 -
Μικρόκαμπος, Τ: 2341098270 - - - - - -
Ευρωπός, Τ: 2343061507 - - - - - -
42ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Ευζώνους), Πολύκαστρο, Τ: 2343020006 - - - - - -
Καμπάνης 1,540 - - 1,290 1,010 -
Επτάλοφος, Τ: 2341062290 1,524 - - 1,287 0,985 -
Δοϊράνης 1, Πολύκαστρο 1,525 - - 1,295 0,980 -
Ευρωπός, Τ: 2343062353 - - - - - -
Βαπτιστής, Τ: 2341071129 - - - - - -
39ο χλμ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Πεδινό, Τ: 2341026771 - - - - - -
Ποντοηράκλεια - - - - - -
Καμπάνης, Τ: 2341041144 - - - - - -
Μουριές, Τ: 2341031412 - - - - - -
Νέο Αγιονέρι 1,519 - - 1,299 0,970 -
Ρύζια 1,498 - - 1,256 - -
Ευκαρπία, Τ: 2341086224 - - - - - -
Δροσάτο, Τ: 2341097351 1,569 - - 1,299 1,039 -
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 66, Πολύκαστρο, Τ: 2343024963 - - - - - -
Τέρμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Κιλκίς, Τ: 2341028693 1,596 - - 1,349 1,015 -
Γρίβα, Τ: 2343042278 - - - - - -
Πευκόδασος, Τ: 2343023202 - - - - 0,986 -
Λιμνότοπος - - - - - -
1ο χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Τ: 2341076797 - - - - - -
9ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου (προς Κιλκίς), Μεγάλη Βρύση, Τ: 2341071455 - - - - - -
Τέρπυλλος, Τ: 2341061026 - - - - - -
40ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Ευζώνους), Πολύκαστρο - - - - - -
Γαλλικός, Τ: 2341041237 1,519 - - 1,268 0,965 -
Λαοδίκηνο, Τ: 2341099334 - - - - - -
9ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου (προς Πολύκαστρο), Μεγάλη Βρύση, Τ: 2341071455 1,539 - - 1,289 0,970 -
Γοργόπη, Τ: 2343031513 1,543 - - 1,296 0,960 -
Γουμένισσα, Τ: 2343043232 - - - - - -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -
Άγιος Πέτρος - - - - - -
Παλαιό Αγιονέρι - - - - - -
Αξιούπολη, Τ: 2343031217 - - - - - -
Πολύκαστρο, Τ: 2343022667 - - - - - -
Τούμπα - - - - - -
Χωρύγιο, Τ: 2341081213 - - - - - -
Μαυρονέρι - - - - - -
Ευκαρπία, Τ: 2341086004 - - - - - -
42ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Χαλάστρα), Πολύκαστρο - - - - - -
43ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών (προς Θεσσαλονίκη), Λαχανάς - - - - - -
Κοκκινιά - - - - - -
Μάνδρες - - - - - -
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 195, Πολύκαστρο, Τ: 2343022858 - - - - - -
Κάτω Απόστολοι, Τ: 2341094524 - - - - - -
Παλαιό Αγιονέρι, Τ: 2341093410 - - - - - -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά