συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Κιλκίς

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 73 βενζιναδικα του Νομού Κιλκίς που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Τ: 2341071197 1,578 1,783 - 1,368 - -
Παντελεήμων, Τ: 2341064057 1,580 1,790 - 1,360 1,030 0,770
Διπόταμος, Τ: 2341061222 1,593 1,796 - 1,374 - -
Βαπτιστής, Τ: 2341071129 1,599 1,799 - 1,389 1,020 0,720
Ελευθερίου Βενιζέλου 96, Κιλκίς 1,548 1,829 - 1,359 1,040 -
Κρηστώνη, Τ: 2341023727 1,620 1,860 - 1,380 1,040 0,785
21ης Ιουνίου, Κιλκίς, Τ: 2341301182 1,618 1,896 - 1,398 1,060 0,799
Πολύκαστρο, Τ: 2343022667 1,600 1,920 - 1,360 - -
1ο χλμ Κιλκίς-Μεταλικού, Κιλκίς 1,478 1,945 - 1,298 1,045 0,788
Σ.Σ. Μουριές, Τ: 2341031555 - - - - - -
Παλαιό Αγιονέρι, Τ: 2341093410 - - - - - -
Γουμένισσα, Τ: 2343043232 - - - - 1,040 -
Άσπρος - - - - 1,040 -
Γοργόπη, Τ: 2343031930 - - - - - -
39ο χλμ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Πεδινό, Τ: 2341026771 - - - - - -
Εύζωνοι, Τ: 2343051211 - - - - - -
Νέο Γυναικόκαστρο, Τ: 2341094040 - - - - - -
Επτάλοφος, Τ: 2341062290 1,589 - - 1,359 - -
Άγιος Πέτρος - - - - - -
Ελ. Βενιζέλου 29, Κιλκίς - - - - - -
Μαυρονέρι - - - - - -
Λιμνότοπος - - - - - -
Ευκαρπία, Τ: 2341086004 1,598 - - 1,388 1,060 -
47ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών, Λαχανάς - - - - - -
Παλαιό Αγιονέρι - - - - - -
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 195, Πολύκαστρο, Τ: 2343022858 - - - - - -
42ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Ευζώνους), Πολύκαστρο, Τ: 2343020006 - - - - - -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -
Μάνδρες - - - - - -
Ευκαρπία, Τ: 2341086224 - - - - - -
1ο χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Τ: 2341076797 - - - - - -
4ο χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Τ: 2341024506 - - - - - -
Σ.Σ. Μουριές, Τ: 2341031385 - - - - - -
Καμπάνης - - - - - -
Χωρύγιο, Τ: 2341081213 - - - - - -
Μικρόκαμπος, Τ: 2341098270 - - - - - -
Λαοδίκηνο, Τ: 2341099334 - - - - - -
Γρίβα, Τ: 2343042278 - - - - - -
Κοκκινιά - - - - - -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -
Καμπάνης, Τ: 2341041144 - - - - - -
Τούμπα - - - - - -
Δροσάτο, Τ: 2341097351 1,599 - - 1,359 1,099 -
9ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου (προς Πολύκαστρο), Μεγάλη Βρύση, Τ: 2341071455 - - - - - -
Εύζωνοι, Τ: 2343051131 - - - - - -
Κάτω Απόστολοι, Τ: 2341094524 - - - - - -
Τέρμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Κιλκίς, Τ: 6932249856 1,459 - - - 1,040 -
Τέρπυλλος, Τ: 2341061026 - - - - - -
Τούμπα, Τ: 2343071196 - - - - - -
Δοϊράνης 1, Πολύκαστρο 1,560 - - 1,350 1,040 -
Ρύζια 1,587 - - 1,334 1,035 -
Σ. Σ. Μουριών, Τ: 2341031252 - - - - - -
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 66, Πολύκαστρο, Τ: 2343024963 - - - - - -
Γουμένισσα - - - - - -
Ευρωπός, Τ: 2343062353 - - - - - -
Τέρμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Κιλκίς, Τ: 2341028693 - - - - - -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -
1ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου, Κιλκίς, Τ: 2341020818 - - - - - -
Μουριές, Τ: 2341031412 - - - - - -
Γοργόπη, Τ: 2343031513 1,589 - - 1,350 - -
40ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Ευζώνους), Πολύκαστρο - - - - - -
Τέρμα 21ης Ιουνίου, Κιλκίς, Τ: 2341022689 - - - 1,310 1,050 -
Μικρόκαμπος, Τ: 2341098107 1,569 - - 1,349 1,070 -
9ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου (προς Κιλκίς), Μεγάλη Βρύση, Τ: 2341071455 - - - - - -
Ποντοηράκλεια - - - - - -
43ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών (προς Θεσσαλονίκη), Λαχανάς - - - - - -
Πευκόδασος, Τ: 2343023202 1,576 - - - 1,000 -
42ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Χαλάστρα), Πολύκαστρο - - - - - 0,800
Ευρωπός, Τ: 2343061507 1,578 - - 1,348 1,030 0,755
Μαυρονέρι - - - - - -
Γαλλικός, Τ: 2341041237 1,539 - - 1,349 1,029 -
Αξιούπολη, Τ: 2343031217 - - - - - -
21ης Ιουνίου 1, Κιλκίς, Τ: 2341076920 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά