συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Κιλκίς

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 73 βενζιναδικα του Νομού Κιλκίς που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Τέρμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Κιλκίς, Τ: 6932249856 1,530 - - 1,255 - 0,845
Ευρωπός, Τ: 2343062353 - - - - - -
Γοργόπη, Τ: 2343031513 - - - - - -
Κάτω Απόστολοι, Τ: 2341094524 - - - - - -
Διπόταμος, Τ: 2341061222 1,559 1,668 - 1,258 - -
Σ. Σ. Μουριών, Τ: 2341031252 - - - - - -
9ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου (προς Κιλκίς), Μεγάλη Βρύση, Τ: 2341071455 - - - - - -
Μαυρονέρι - - - - - -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -
9ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου (προς Πολύκαστρο), Μεγάλη Βρύση, Τ: 2341071455 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 96, Κιλκίς - - - - - -
1ο χλμ Κιλκίς-Πολυκάστρου, Κιλκίς, Τ: 2341020818 - - - - - -
Λαοδίκηνο, Τ: 2341099334 - - - - - -
Εύζωνοι, Τ: 2343051131 - - - - - -
Σ.Σ. Μουριές, Τ: 2341031385 - - - - - -
21ης Ιουνίου 1, Κιλκίς, Τ: 2341076920 - - - - - -
Μικρόκαμπος, Τ: 2341098270 - - - - - -
Παλαιό Αγιονέρι - - - - - -
39ο χλμ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Πεδινό, Τ: 2341026771 - - - - - -
Ευκαρπία, Τ: 2341086004 1,528 - - 1,238 0,940 -
Νέο Αγιονέρι - - - - - -
Άγιος Πέτρος - - - - - -
43ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών (προς Θεσσαλονίκη), Λαχανάς - - - - - -
Τούμπα - - - - - -
47ο χλμ Θεσσαλονίκης-Σερρών, Λαχανάς - - - - - -
Γρίβα, Τ: 2343042278 - - - - - -
Γαλλικός, Τ: 2341041237 - - - - 0,915 -
1ο χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Τ: 2341076797 - - - - - -
Σ.Σ. Μουριές, Τ: 2341031555 - - - - - -
Άσπρος - - - - - -
1ο χλμ Κιλκίς-Μεταλικού, Κιλκίς 1,535 1,795 - 1,255 0,939 0,868
40ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Ευζώνους), Πολύκαστρο - - - - - -
Εύζωνοι, Τ: 2343051211 1,530 - - 1,329 - -
42ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Ευζώνους), Πολύκαστρο, Τ: 2343020006 - - - - - -
Ευρωπός, Τ: 2343061507 1,538 - - 1,258 0,920 0,835
Γουμένισσα, Τ: 2343043232 - - - - - -
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 195, Πολύκαστρο, Τ: 2343022858 - - - - - -
Καμπάνης, Τ: 2341041144 1,538 1,698 - 1,248 0,968 -
Κρηστώνη, Τ: 2341023727 - - - - - -
Μαυρονέρι - - - - - -
Μικρόκαμπος, Τ: 2341098107 - - - - - -
Ελ. Βενιζέλου 29, Κιλκίς - - - - - -
Καμπάνης 1,590 - - 1,300 0,990 -
Γουμένισσα - - - - - -
Μάνδρες - - - - - -
Γοργόπη, Τ: 2343031930 - - - - - -
Πευκόδασος, Τ: 2343023202 - - - - - -
Παλαιό Αγιονέρι, Τ: 2341093410 - - - - - -
Αξιούπολη, Τ: 2343031217 - - - - - -
Κοκκινιά - - - - - -
Ποντοηράκλεια - - - - - -
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 66, Πολύκαστρο, Τ: 2343024963 - - - - - -
Τέρμα 21ης Ιουνίου, Κιλκίς, Τ: 2341022689 - - - - - -
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Τ: 2341071197 1,509 1,616 - 1,249 - -
Τέρπυλλος, Τ: 2341061026 - - - - - -
Νέο Γυναικόκαστρο, Τ: 2341094040 - - - - - -
Βαπτιστής, Τ: 2341071129 1,519 1,699 - 1,259 0,930 0,790
Δοϊράνης 1, Πολύκαστρο - - - - - -
Πολύκαστρο, Τ: 2343022667 1,570 - - 1,290 0,940 -
Λιμνότοπος - - - - - -
Χωρύγιο, Τ: 2341081213 - - - - - -
Ρύζια 1,542 - - 1,246 0,928 -
Δροσάτο, Τ: 2341097351 1,579 - - 1,279 0,979 -
Τούμπα, Τ: 2343071196 - - - - - -
Ευκαρπία, Τ: 2341086224 - - - - - -
4ο χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Τ: 2341024506 - - - - - -
Μουριές, Τ: 2341031412 - - - - - -
Επτάλοφος, Τ: 2341062290 - - - - - -
Παντελεήμων, Τ: 2341064057 - - - - - -
42ο χλμ Χαλάστρας-Ευζώνων (προς Χαλάστρα), Πολύκαστρο - - - - - -
Τέρμα Ελευθερίου Βενιζέλου, Κιλκίς, Τ: 2341028693 - - - - - -
21ης Ιουνίου, Κιλκίς, Τ: 2341301182 1,558 1,798 - 1,329 0,960 0,899

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά