συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λευκάδος

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 25 βενζιναδικα του Νομού Λευκάδος που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Βλυχό, Τ: 2645095150 1,619 1,768 - 1,368 - 0,789
Λευκάδα, Τ: 2645024407 1,657 1,880 - 1,397 - -
Μεγάλη Βρύση, Τ: 2645022694 1,669 1,889 - 1,409 - -
Καραβέλα, Λευκάδα, Τ: 2645026370 1,678 1,890 - 1,450 - -
Λυγιά 1,658 1,895 - 1,407 - -
Καλλιγόνιο, Τ: 2645024354 1,658 1,895 - 1,398 - -
Μεγάλο Αυλάκι, Τ: 2645092537 1,670 - - 1,385 - -
Αναπαύσεως 57, Λευκάδα, Τ: 2645021106 - - - - - -
Βασιλική, Τ: 2645031258 1,739 - - 1,439 - -
Μαραντοχώρι 1,699 - - 1,459 - -
Μεγάλο Αυλάκι, Τ: 2645092612 1,668 - - 1,384 - -
Λαζαράτα, Τ: 2645061377 - - - - - -
Βασιλική, Τ: 2645031801 1,609 - - - - 0,779
Βλυχό, Τ: 2645095747 - - - - - -
Κατωχώρι, Τ: 6978906551 - - - - - -
Απόλπαινα - - - - - -
1ο χλμ Λευκάδας - Νυδρίου, Λευκάδα 1,647 - - - - -
Περιφεριακός Νυδρίου, Νυδρί 1,670 - - 1,385 - -
Κατωχώρι, Τ: 6978906551 - - - - - -
Λαζαράτα, Τ: 6937141313 1,650 - 1,750 1,360 - -
Ξ. Γρηγόρη 50, Λευκάδα - - - - - -
Λαζαράτα - - - - - -
Λυγιά, Τ: 2645071869 1,670 - - 1,385 - -
Άγιος Νικήτας, Τ: 2645097015 1,739 - - 1,538 - -
Μεγανήσι, Τ: 2645051040 1,690 - - 1,380 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά