συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λευκάδος

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 25 βενζιναδικα του Νομού Λευκάδος που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Λαζαράτα, Τ: 6937141313 1,500 - 1,650 1,300 1,020 -
1ο χλμ Λευκάδας - Νυδρίου, Λευκάδα 1,497 - - 1,317 1,020 -
Βλυχό, Τ: 2645095150 1,477 1,660 - 1,308 1,000 0,789
Κατωχώρι, Τ: 6978906551 - - - - - -
Λαζαράτα, Τ: 2645061377 - - - - - -
Λυγιά - - - - - -
Μεγάλο Αυλάκι, Τ: 2645092612 - - - - - -
Λευκάδα, Τ: 2645024407 1,517 1,780 - 1,317 1,020 -
Απόλπαινα 1,519 1,795 - 1,355 1,040 -
Αναπαύσεως 57, Λευκάδα, Τ: 2645021106 - - - - - -
Άγιος Νικήτας, Τ: 2645097015 - - - 1,498 - -
Μεγανήσι, Τ: 2645051040 1,520 - - 1,340 1,070 -
Κατωχώρι, Τ: 6978906551 - - - - - -
Καραβέλα, Λευκάδα, Τ: 2645026370 1,517 1,790 - 1,360 1,050 -
Βασιλική, Τ: 2645031801 - - - - - 0,779
Περιφεριακός Νυδρίου, Νυδρί - - - - - -
Μεγάλο Αυλάκι, Τ: 2645092537 - - - - 1,050 -
Λυγιά, Τ: 2645071869 - - - - 1,050 -
Βλυχό, Τ: 2645095747 - - - - - 0,799
Καλλιγόνιο, Τ: 2645024354 1,498 1,795 - 1,318 - -
Μεγάλη Βρύση, Τ: 2645022694 1,519 - - 1,319 1,040 -
Ξ. Γρηγόρη 50, Λευκάδα - - - - - -
Λαζαράτα - - - - - -
Μαραντοχώρι - - - - - -
Βασιλική, Τ: 2645031258 1,569 - - 1,400 1,100 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά