συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Πρεβέζης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 56 βενζιναδικα του Νομού Πρεβέζης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
8ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα, Τ: 2682041555 1,908 2,050 - 1,645 1,310 0,856
Ράχες, Πρέβεζα 1,929 2,171 - 1,655 - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα 1,935 2,177 - 1,655 - -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα 1,938 2,088 - 1,659 1,338 0,869
Λεωφόρος Ιωαννίνων 158, Πρέβεζα, Τ: 2682089647 1,938 2,088 - 1,659 - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα, Τ: 2682023132 1,939 1,999 - 1,699 - 0,869
Λεωφόρος Ιωαννίνων 289, Πρέβεζα, Τ: 2682026751 1,958 2,019 - 1,649 1,310 0,869
Κερασώνα 1,960 - - 1,682 - -
21ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Καστροσυκιά, Τ: 2682051322 1,969 2,039 - 1,689 1,360 -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 456, Πρέβεζα, Τ: 2682028135 1,969 - - 1,659 - -
36ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Λούτσα 1,969 2,110 - 1,689 1,350 -
Βαλανιδοράχη, Τ: 2684041217 1,972 - - 1,687 1,349 -
Αχέροντος 75, Καναλλάκι, Τ: 2684022680 1,979 - - 1,699 1,390 -
Κερασώνα, Τ: 2683051433 1,982 - - 1,662 1,350 -
Παναγία, Τ: 2683051223 1,983 - - 1,659 1,350 -
Αγίου Παντελεήμονος 129, Καναλλάκι, Τ: 2684024828 1,989 - - 1,759 1,390 -
Κανάλι, Τ: 2682051295 1,989 - - 1,699 1,380 -
Μεσοπόταμος, Τ: 2684041202 1,998 2,130 - 1,699 1,380 -
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος 1,998 2,150 - 1,670 - -
Αχέροντος 122, Καναλλάκι, Τ: 2684022132 1,998 2,188 - 1,699 1,360 0,929
Μπιζανίου 70, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022389 1,999 2,129 - 1,665 - -
Σταυροχώρι 1,999 2,119 - 1,709 - -
Τύργια, Τ: 2683031672 2,039 2,169 - 1,729 - 0,939
Λεωφόρος Ιωαννίνων 273, Πρέβεζα, Τ: 2682024448 - - - - - -
19ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682052500 - - - - - -
Λούρος - - - 1,698 - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - - -
Θέση Κοζύλι, Νέα Σινώπη, Τ: 2682052259 - - - - - -
Λούρος - - - - - -
Μπιζανίου 91, Φιλιππιάδα - - - - - -
Αγίου Παντελεήμονος 145, Καναλλάκι, Τ: 2684022764 - - - - - -
Αχέροντος 33, Καναλλάκι, Τ: 2684022207 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682031629 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682031258 - - - - - -
Στεφάνη, Τ: 2682031679 - - - - - -
Άρτας-Πρέβεζας, Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041659 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 369, Πρέβεζα, Τ: 2682025611 - - - - - -
Άρτας-Πρέβεζας, Φλάμπουρα - - - - - -
Πάργα, Τ: 2684031031 - - - - - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041888 - - - - - -
Γκίκα 129, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022229 - - - - - -
Καναλλάκι, Τ: 2684029147 - - - - - -
Μπιζανίου 79, Φιλιππιάδα - - - - - -
Αγιά - - - - - -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα - - - - - -
Τύργια, Τ: 2683031775 - - - - - -
Αρχαγγέλου-Νέας Σαμψούντας, Αρχάγγελος, Τ: 2682051759 - - - - - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041008 - - - - - -
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682033068 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682033033 - - - - - -
Μπιζανίου 478, Φιλιππιάδα, Τ: 2683555139 - - - - - -
Θεσπρωτικό, Τ: 2683031911 - - - - - -
Ριζοβούνι, Τ: 2683031415 - - - - - -
Μπιζανίου 100, Φιλιππιάδα - - - - - -
Αγιά - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά