συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Πρεβέζης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 56 βενζιναδικα του Νομού Πρεβέζης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα 1,688 1,918 - 1,435 - -
Ράχες, Πρέβεζα 1,698 1,928 - 1,375 - -
Λούρος 1,759 - - 1,550 - -
Μπιζανίου 70, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022389 1,759 1,879 1,879 1,475 - -
Τύργια, Τ: 2683031672 1,789 1,947 - 1,499 - 0,998
Αγίου Παντελεήμονος 129, Καναλλάκι, Τ: 2684024828 1,789 1,939 - 1,519 - -
Αχέροντος 122, Καναλλάκι, Τ: 2684022132 - - - - - 1,029
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682033033 - - - - - -
Θεσπρωτικό, Τ: 2683031911 - - - - - -
Άρτας-Πρέβεζας, Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041659 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 289, Πρέβεζα, Τ: 2682026751 1,718 1,798 - 1,439 - 0,979
Λεωφόρος Ιωαννίνων 273, Πρέβεζα, Τ: 2682024448 1,729 1,788 - 1,459 1,160 -
Κανάλι, Τ: 2682051295 1,759 1,999 - 1,479 - -
Αρχαγγέλου-Νέας Σαμψούντας, Αρχάγγελος, Τ: 2682051759 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682031629 - - - - - -
Πάργα, Τ: 2684031031 - - - - - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - - -
21ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Καστροσυκιά, Τ: 2682051322 - - - - - -
Παναγία, Τ: 2683051223 1,749 - - 1,474 - -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα - - - - - -
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682033068 - - - - - -
Κερασώνα - - - - - -
Στεφάνη, Τ: 2682031679 - - - - - -
Τύργια, Τ: 2683031775 1,769 - - 1,499 - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041008 - - - - - -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα 1,698 1,995 - 1,428 - 0,998
Μπιζανίου 79, Φιλιππιάδα 1,736 - - 1,468 - -
Γκίκα 129, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022229 1,736 - - 1,468 - -
Άρτας-Πρέβεζας, Φλάμπουρα 1,745 - - 1,465 - -
Μεσοπόταμος, Τ: 2684041202 1,758 - - 1,499 1,180 -
Σταυροχώρι 1,779 - - 1,509 - -
Ριζοβούνι, Τ: 2683031415 1,788 - - 1,508 - -
Λούρος, Τ: 2682031258 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 158, Πρέβεζα, Τ: 2682089647 - - - - - -
Κερασώνα, Τ: 2683051433 1,719 - - 1,492 1,170 -
Βαλανιδοράχη, Τ: 2684041217 1,749 - - 1,469 - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 456, Πρέβεζα, Τ: 2682028135 1,749 - - 1,469 - 0,989
Αχέροντος 75, Καναλλάκι, Τ: 2684022680 - - - - - -
19ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682052500 - - - - - -
Λούρος - - - - - -
8ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα, Τ: 2682041555 1,696 - - 1,419 1,135 0,935
Αγιά - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 369, Πρέβεζα, Τ: 2682025611 - - - - - -
Αγιά - - - - - -
Καναλλάκι, Τ: 2684029147 - - - - - -
Μπιζανίου 100, Φιλιππιάδα - - - - - -
Αχέροντος 33, Καναλλάκι, Τ: 2684022207 - - - - - -
Θέση Κοζύλι, Νέα Σινώπη, Τ: 2682052259 - - - - - -
36ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Λούτσα 1,739 1,830 - 1,459 - -
Αγίου Παντελεήμονος 145, Καναλλάκι, Τ: 2684022764 - - - - - -
Μπιζανίου 478, Φιλιππιάδα, Τ: 2683555139 1,739 - - 1,499 - -
Μπιζανίου 91, Φιλιππιάδα - - - - - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041888 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα, Τ: 2682023132 - - - - - 0,939

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά