συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Πρεβέζης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 56 βενζιναδικα του Νομού Πρεβέζης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Αχέροντος 33, Καναλλάκι, Τ: 2684022207 - - - - - -
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος - - - - - -
Αχέροντος 122, Καναλλάκι, Τ: 2684022132 - - - - - 0,829
Αγίου Παντελεήμονος 129, Καναλλάκι, Τ: 2684024828 - - - - - -
Μπιζανίου 100, Φιλιππιάδα - - - - - 0,819
Θέση Κοζύλι, Νέα Σινώπη, Τ: 2682052259 - - - - - -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα - - - - - -
Μπιζανίου 79, Φιλιππιάδα 1,613 - - 1,357 - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - - -
Τύργια, Τ: 2683031775 1,599 - - 1,389 - -
Μεσοπόταμος, Τ: 2684041202 - - - 1,468 1,080 -
Ράχες, Πρέβεζα 1,575 1,785 - 1,335 - -
Αγιά - - - - - -
Αχέροντος 75, Καναλλάκι, Τ: 2684022680 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 158, Πρέβεζα, Τ: 2682089647 - - - - - -
Μπιζανίου 91, Φιλιππιάδα - - - - - -
Μπιζανίου 70, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022389 1,615 1,745 - 1,329 1,080 -
Παναγία, Τ: 2683051223 1,623 - - 1,365 1,080 -
Γκίκα 129, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022229 - - - - - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - 1,060 0,819
Στεφάνη, Τ: 2682031679 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682033033 - - - - - -
Καναλλάκι, Τ: 2684029147 - - - - - -
Κανάλι, Τ: 2682051295 - - - - - -
Μπιζανίου 478, Φιλιππιάδα, Τ: 2683555139 1,599 - - 1,359 1,080 -
Άρτας-Πρέβεζας, Φλάμπουρα 1,598 - - 1,348 1,050 -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα - - - - - -
8ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα, Τ: 2682041555 - - - - 1,030 -
Σταυροχώρι - - - - - -
Κερασώνα - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682031258 - - - - - -
Άρτας-Πρέβεζας, Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041659 - - - - - -
Ριζοβούνι, Τ: 2683031415 - - - - - -
Πάργα, Τ: 2684031031 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 456, Πρέβεζα, Τ: 2682028135 1,599 - - 1,349 - 0,799
19ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682052500 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682031629 - - - - - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041888 - - - - - -
Αρχαγγέλου-Νέας Σαμψούντας, Αρχάγγελος, Τ: 2682051759 - - - - - -
Αγίου Παντελεήμονος 145, Καναλλάκι, Τ: 2684022764 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 273, Πρέβεζα, Τ: 2682024448 1,579 - - 1,349 1,070 -
Λούρος - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 289, Πρέβεζα, Τ: 2682026751 1,578 1,849 - 1,349 1,050 0,779
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα, Τ: 2682023132 - - - - - 0,789
Θεσπρωτικό, Τ: 2683031911 - - - - - -
Τύργια, Τ: 2683031672 - - - - - -
Αγιά - - - - - -
Λούρος - - - - 1,060 -
Κερασώνα, Τ: 2683051433 1,615 - - 1,315 1,050 -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 369, Πρέβεζα, Τ: 2682025611 1,562 1,730 - 1,335 1,050 0,769
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα 1,575 1,785 - 1,335 - -
Βαλανιδοράχη, Τ: 2684041217 1,639 - - 1,389 1,110 -
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682033068 - - - - - -
36ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Λούτσα - - - - - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041008 - - - - - -
21ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Καστροσυκιά, Τ: 2682051322 1,599 1,789 - 1,359 1,100 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά