συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Πρεβέζης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 56 βενζιναδικα του Νομού Πρεβέζης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Κερασώνα, Τ: 2683051433 - - - - - -
8ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα, Τ: 2682041555 1,509 1,658 - - - -
Γκίκα 129, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022229 1,573 - - 1,364 - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 289, Πρέβεζα, Τ: 2682026751 1,538 - - - - 0,765
Αχέροντος 122, Καναλλάκι, Τ: 2684022132 1,579 1,749 - 1,369 1,090 0,839
Αγιά - - - - - -
Μπιζανίου 79, Φιλιππιάδα 1,565 - - 1,363 - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα, Τ: 2682023132 1,539 1,795 - - - 0,799
Άρτας-Πρέβεζας, Φλάμπουρα 1,564 - - 1,367 1,070 -
Αχέροντος 75, Καναλλάκι, Τ: 2684022680 1,579 - - 1,379 1,090 -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα 1,518 1,728 - 1,355 - -
Παναγία, Τ: 2683051223 - - - - - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 273, Πρέβεζα, Τ: 2682024448 1,538 - - 1,358 - -
Πάργα, Τ: 2684031031 - - - 1,518 - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041008 - - - - - -
Σταυροχώρι 1,569 - - 1,379 1,090 -
Μπιζανίου 70, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022389 1,575 1,685 - 1,359 1,080 -
Τύργια, Τ: 2683031775 1,539 - - 1,379 - -
Βαλανιδοράχη, Τ: 2684041217 - - - - - -
Μπιζανίου 478, Φιλιππιάδα, Τ: 2683555139 - - - - - -
19ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682052500 - - - - - -
Άρτας-Πρέβεζας, Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041659 1,570 - - 1,400 1,150 -
Μπιζανίου 100, Φιλιππιάδα - - - - - 0,789
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682031258 - - - - - -
Αγίου Παντελεήμονος 129, Καναλλάκι, Τ: 2684024828 1,579 1,799 - - 1,090 -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 456, Πρέβεζα, Τ: 2682028135 1,599 - - 1,369 - 0,809
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682033068 - - - - - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041888 - - - - - -
21ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Καστροσυκιά, Τ: 2682051322 1,559 1,789 - 1,379 1,080 -
Στεφάνη, Τ: 2682031679 - - - - - -
Αγίου Παντελεήμονος 145, Καναλλάκι, Τ: 2684022764 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 158, Πρέβεζα, Τ: 2682089647 1,538 1,845 - 1,358 - -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα 1,538 1,845 - 1,358 1,058 0,818
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος - - - - - -
Λούρος 1,598 - - 1,379 1,080 -
Μεσοπόταμος, Τ: 2684041202 1,588 - - 1,437 - -
Τύργια, Τ: 2683031672 1,599 1,729 - 1,388 1,070 -
Μπιζανίου 91, Φιλιππιάδα - - - - - -
Ριζοβούνι, Τ: 2683031415 1,698 - - 1,518 - -
Αγιά - - - - - -
36ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Λούτσα 1,569 1,690 - 1,359 1,080 -
Κερασώνα - - - - - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 1,579 - - - - 0,799
Λεωφόρος Ιωαννίνων 369, Πρέβεζα, Τ: 2682025611 1,509 1,679 - 1,343 1,050 0,745
Λούρος, Τ: 2682033033 - - - - - -
Κανάλι, Τ: 2682051295 - - - - - -
Λούρος - - - - - -
Αρχαγγέλου-Νέας Σαμψούντας, Αρχάγγελος, Τ: 2682051759 1,569 - - - - -
Θέση Κοζύλι, Νέα Σινώπη, Τ: 2682052259 1,542 1,677 - 1,348 - 0,797
Ράχες, Πρέβεζα 1,518 1,728 - 1,355 - -
Αχέροντος 33, Καναλλάκι, Τ: 2684022207 - - - - - -
Καναλλάκι, Τ: 2684029147 - - - - - -
Θεσπρωτικό, Τ: 2683031911 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682031629 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά