συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Πρεβέζης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 56 βενζιναδικα του Νομού Πρεβέζης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Άρτας-Πρέβεζας, Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041659 - - - - - -
Ριζοβούνι, Τ: 2683031415 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 369, Πρέβεζα, Τ: 2682025611 - - - - - -
Ράχες, Πρέβεζα 1,388 1,618 - 1,075 - -
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682033068 - - - - - -
Πάργα, Τ: 2684031031 - - - - - -
Άρτας-Πρέβεζας, Φλάμπουρα - - - - - -
Θεσπρωτικό, Τ: 2683031911 - - - - - -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα 1,398 1,695 - 1,098 - 0,728
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 1,419 - - 1,139 0,840 0,729
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος - - - - - -
19ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682052500 - - - - - -
Μπιζανίου 100, Φιλιππιάδα 1,397 1,549 - 1,098 0,840 0,729
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 158, Πρέβεζα, Τ: 2682089647 1,398 1,695 - 1,098 - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 456, Πρέβεζα, Τ: 2682028135 1,399 - - 1,119 - 0,729
Καναλλάκι, Τ: 2684029147 - - - - - -
Κερασώνα - - - - - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041888 - - - - - -
Αχέροντος 33, Καναλλάκι, Τ: 2684022207 - - - - - -
Μπιζανίου 91, Φιλιππιάδα - - - - - -
Βαλανιδοράχη, Τ: 2684041217 1,429 - - 1,129 0,840 -
Λούρος - - - 1,199 0,860 -
Λούρος, Τ: 2682031258 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682031629 - - - - - -
Γκίκα 129, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022229 1,419 - - 1,121 - -
Αχέροντος 122, Καναλλάκι, Τ: 2684022132 - - - - - 0,769
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041008 1,399 - - 1,129 0,850 -
Μπιζανίου 70, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022389 1,415 1,549 - 1,119 0,850 -
Σταυροχώρι 1,437 - - 1,149 0,850 -
8ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα, Τ: 2682041555 1,368 1,475 - 1,064 0,795 0,687
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα, Τ: 2682023132 - - - - 0,820 0,728
Αρχαγγέλου-Νέας Σαμψούντας, Αρχάγγελος, Τ: 2682051759 - - - - - -
Κανάλι, Τ: 2682051295 1,419 1,699 - 1,099 0,820 -
Τύργια, Τ: 2683031775 1,399 - - 1,099 0,819 -
Τύργια, Τ: 2683031672 1,429 1,588 - 1,149 0,870 0,729
21ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Καστροσυκιά, Τ: 2682051322 1,399 1,549 - 1,129 0,820 -
Στεφάνη, Τ: 2682031679 - - - - - -
Θέση Κοζύλι, Νέα Σινώπη, Τ: 2682052259 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 289, Πρέβεζα, Τ: 2682026751 1,398 1,478 - 1,089 0,820 -
Αγιά - - - - - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682033033 - - - - - -
Παναγία, Τ: 2683051223 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα 1,395 1,625 - 1,075 - -
Αχέροντος 75, Καναλλάκι, Τ: 2684022680 1,439 - - 1,129 0,820 -
Μεσοπόταμος, Τ: 2684041202 1,559 - - 1,128 0,850 -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 273, Πρέβεζα, Τ: 2682024448 1,399 - - 1,099 0,830 -
Κερασώνα, Τ: 2683051433 1,432 - - 1,126 0,840 -
Μπιζανίου 478, Φιλιππιάδα, Τ: 2683555139 1,399 - - 1,149 0,840 -
Μπιζανίου 79, Φιλιππιάδα 1,419 - - 1,122 - -
Αγίου Παντελεήμονος 145, Καναλλάκι, Τ: 2684022764 - - - - - -
Αγιά - - - - - -
Αγίου Παντελεήμονος 129, Καναλλάκι, Τ: 2684024828 1,489 1,659 - 1,159 0,820 -
Λούρος - - - - - -
36ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Λούτσα 1,399 1,610 - 1,109 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά