συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Πρεβέζης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 56 βενζιναδικα του Νομού Πρεβέζης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα 1,909 2,151 - 1,585 - -
Λούρος 1,937 - - 1,615 - -
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος 1,897 - - 1,587 - -
Λούρος, Τ: 2682031629 - - - - - -
Κανάλι, Τ: 2682051295 1,949 - - 1,599 - -
19ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682052500 - - - - - -
Μπιζανίου 79, Φιλιππιάδα - - - - - -
Αχέροντος 75, Καναλλάκι, Τ: 2684022680 - - - - - -
Τύργια, Τ: 2683031672 - - - - - -
Πάργα, Τ: 2684031031 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 158, Πρέβεζα, Τ: 2682089647 1,918 2,068 - 1,588 - -
Λούρος - - - - - -
Αγίου Παντελεήμονος 145, Καναλλάκι, Τ: 2684022764 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 289, Πρέβεζα, Τ: 2682026751 1,908 2,028 - 1,588 - 0,799
Αρχαγγέλου-Νέας Σαμψούντας, Αρχάγγελος, Τ: 2682051759 - - - - - -
Αγιά - - - - - -
Ράχες, Πρέβεζα 1,909 2,149 - 1,585 - -
Αχέροντος 122, Καναλλάκι, Τ: 2684022132 1,979 - - 1,639 - 0,839
Καναλλάκι, Τ: 2684029147 - - - - - -
Στεφάνη, Τ: 2682031679 - - - - - -
Μπιζανίου 70, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022389 1,929 2,079 - 1,595 - -
Άρτας-Πρέβεζας, Φλάμπουρα - - - - - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041008 - - - - - -
Θέση Κοζύλι, Νέα Σινώπη, Τ: 2682052259 - - - - - -
Άρτας-Πρέβεζας, Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041659 - - - - - -
Μεσοπόταμος, Τ: 2684041202 1,949 2,120 - 1,639 - -
Μπιζανίου 91, Φιλιππιάδα - - - - - -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα - - - - - -
8ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα, Τ: 2682041555 1,899 2,050 - 1,578 - 0,816
21ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Καστροσυκιά, Τ: 2682051322 1,919 2,039 - 1,599 - -
Γκίκα 129, Φιλιππιάδα, Τ: 2683022229 1,938 - - 1,726 - -
Νέα Κερασούντα, Τ: 2683041888 - - - - - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - - -
Λούρος, Τ: 2682033033 - - - - - -
Τύργια, Τ: 2683031775 - - - - - -
Μπιζανίου 478, Φιλιππιάδα, Τ: 2683555139 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 369, Πρέβεζα, Τ: 2682025611 - - - - - -
Κερασώνα, Τ: 2683051433 1,924 - - 1,583 - -
Αχέροντος 33, Καναλλάκι, Τ: 2684022207 - - - - - -
Ριζοβούνι, Τ: 2683031415 - - - - - -
Θεσπρωτικό, Τ: 2683031911 - - - - - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 273, Πρέβεζα, Τ: 2682024448 - - - - - -
Σταυροχώρι 1,999 2,119 - 1,649 - -
Παναγία, Τ: 2683051223 - - - - - -
Αγίου Παντελεήμονος 129, Καναλλάκι, Τ: 2684024828 1,999 - - 1,759 - -
Βαλανιδοράχη, Τ: 2684041217 1,969 - - 1,629 - -
Λεωφόρος Ιωαννίνων 456, Πρέβεζα, Τ: 2682028135 1,899 - - 1,549 - 0,899
Λεωφόρος Ιωαννίνων 385, Πρέβεζα, Τ: 2682023132 1,899 2,068 - 1,639 - 0,799
Κερασώνα 1,960 - - 1,682 - -
Λούρος, Τ: 2682031258 - - - - - -
6ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Πρέβεζα 1,918 2,068 - 1,588 - 0,869
20ο χλμ Πρεβέζης-Ιωαννίνων, Λούρος, Τ: 2682033068 - - - - - -
Αγιά - - - - - -
Ταγματάρχη Βελισσαρίου 36, Φιλιππιάδα, Τ: 2683023522 - - - - - -
36ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, Λούτσα 1,959 2,150 - 1,629 - -
Μπιζανίου 100, Φιλιππιάδα - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά