συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,798 1,958 - 1,518 1,219 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,778 1,988 - 1,498 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,799 2,030 - 1,546 1,235 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,798 2,045 - 1,538 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 2,100 - 1,730 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - 1,075
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Αγιάσος 1,798 - - 1,538 1,200 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,720 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,030 - - 1,730 1,370 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,889 - - 1,589 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,999 - - 1,680 1,340 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,865 - - 1,534 1,260 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,835 - - 1,580 1,250 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παναγιούδα 1,775 - - 1,515 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,809 - - 1,539 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - 1,580 1,250 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,819 - - 1,529 - -
Άναξος - - - 1,539 1,220 -
Ντίπι, Λαρσός 1,798 - - 1,535 1,220 -
Μανταμάδος - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - 1,690 1,350 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά