συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,642 1,783 - 1,409 1,050 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,645 1,825 - 1,415 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,645 1,825 - 1,415 1,038 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,645 1,835 - 1,415 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,678 1,874 - 1,419 1,050 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,674 1,894 - 1,459 1,100 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,694 1,894 - 1,459 1,100 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,895 - 1,418 - -
Άναξος 1,664 1,898 - 1,417 1,067 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,665 1,899 - 1,418 1,068 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,850 1,985 - 1,580 1,210 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 1,210 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,900 2,100 - 1,620 1,230 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,620 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 1,100 -
Παππάδος - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 1,080 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 1,070 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,678 - - 1,447 1,070 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 1,070 -
Πολιχνίτος - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 - - 1,609 1,220 -
Παναγιούδα 1,642 - - 1,409 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,453 1,050 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,642 - - 1,409 1,060 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,450 1,050 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,680 - - 1,430 1,085 -
Μανταμάδος - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,649 - - 1,419 1,070 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,649 - - 1,419 1,060 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 1,100 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,687 - - 1,428 1,070 -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,409 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,649 - - 1,429 1,050 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 1,080 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,667 - - 1,419 1,050 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,645 - - 1,398 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 1,100 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,635 - - 1,420 1,050 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,656 - - 1,419 1,070 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,620 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,668 - - 1,419 1,050 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,670 - - 1,410 1,081 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,635 - - 1,405 1,070 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,674 - - 1,459 1,100 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - 1,630 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,665 - - 1,430 1,100 -
Αγιάσος 1,668 - - 1,409 1,060 -
Πλακάδος - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά