συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,646 1,774 - 1,409 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,594 1,784 - 1,369 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,595 1,785 - 1,368 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,595 1,785 - 1,368 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 1,870 - 1,419 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,638 1,879 - 1,419 - -
Άναξος 1,697 1,897 - 1,438 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,649 1,938 - 1,429 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,638 1,945 - 1,395 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,840 1,950 - 1,580 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,875 1,995 - 1,595 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,890 2,012 - 1,623 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,859 2,070 - 1,579 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,619 - - 1,379 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,697 - - 1,458 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - 1,590 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,860 - - 1,590 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,860 - - 1,590 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αγιάσος 1,619 - - 1,398 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,618 - - 1,369 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,690 - - 1,430 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,450 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,609 - - 1,369 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Παναγιούδα 1,629 - - 1,365 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,638 - - 1,388 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,629 - - 1,385 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,649 - - 1,419 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,639 - - 1,399 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,645 - - 1,410 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,429 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,639 - - 1,396 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,628 - - 1,398 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πολιχνίτος 1,649 - - 1,419 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,689 - - 1,419 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,635 - - 1,398 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,634 - - 1,408 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,660 - - 1,420 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,659 - - 1,449 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,659 - - 1,420 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,439 - -
Πλακάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,627 - - 1,388 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,615 - - 1,368 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,619 - - 1,379 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,639 - - 1,396 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παναγιούδα 1,592 - - 1,365 - -
Σκαλοχώρι 1,699 - - 1,459 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,870 - - 1,590 - -
Λάρσος - - - 1,380 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά