συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,376 1,538 - 1,067 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,409 1,549 - 1,128 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,388 1,549 - 1,075 0,939 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,388 1,549 - 1,079 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,399 1,574 - 1,090 0,930 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,389 1,596 - 1,079 0,930 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,448 1,650 - 1,129 0,970 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,590 1,680 - 1,250 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,418 1,695 - 1,095 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,428 1,695 - 1,128 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,428 1,698 - 1,125 0,940 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,580 1,720 - 1,220 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,579 1,730 - 1,215 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,580 1,730 - 1,210 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,580 1,770 - 1,220 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,459 1,799 - 1,149 0,970 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,600 1,860 - 1,260 1,050 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,479 - - 1,110 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,409 - - 1,095 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,427 - - 1,095 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,448 - - 1,128 0,940 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,439 - - 1,129 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,453 - - 1,150 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 1,456 - - 1,129 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,450 - - 1,110 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,489 - - 1,147 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,480 - - 1,160 - -
Παππάδος 1,499 - - 1,150 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,448 - - 1,129 0,970 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,490 - - 1,169 0,970 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,438 - - 1,118 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 1,414 - - 1,099 0,930 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,600 - - 1,260 1,050 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,459 - - 1,149 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παναγιούδα 1,386 - - 1,075 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,414 - - 1,099 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παναγιούδα 1,428 - - 1,075 - -
Πλακάδος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,399 - - 1,120 - -
Αγιάσος 1,429 - - 1,149 - -
Άναξος 1,498 - - 1,159 0,970 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,480 - - 1,160 0,960 -
Σκαλοχώρι 1,495 - - 1,164 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,469 - - 1,119 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,600 - - 1,240 1,045 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,600 - - 1,260 1,050 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,498 - - 1,169 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,459 - - 1,149 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,419 - - 1,119 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,464 - - 1,175 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,454 - - 1,137 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,430 - - 1,110 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,428 - - 1,125 0,950 -
Λάρσος - - - 1,100 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,499 - - 1,165 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,407 - - 1,099 - 0,739
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,478 - - 1,120 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,600 - - 1,260 1,050 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,479 - - 1,149 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μανταμάδος 1,490 - - 1,170 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,399 - - 1,099 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,650 - - 1,260 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά