συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,968 1,998 - 1,785 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,999 2,100 - 1,820 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,968 2,250 - 1,795 - -
Άναξος 1,999 2,279 - 1,839 - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,998 - - 1,838 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 2,020 - - 1,830 - -
Παναγιούδα 1,957 - - 1,784 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 2,019 - - 1,819 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 2,025 - - 1,849 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Αγιάσος 2,029 - - 1,786 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,260 - - 2,010 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 2,049 - - 1,883 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,269 - - 1,988 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 2,019 - - 1,889 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,270 - - 2,050 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά