συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,459 1,649 - 1,215 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,485 1,649 - 1,225 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,488 1,649 - 1,225 0,974 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,489 1,659 - 1,229 0,977 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,526 1,667 - 1,274 1,005 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,680 1,740 - 1,400 1,110 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,528 1,745 - 1,248 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,700 1,820 - 1,400 1,100 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 1,120 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,830 - 1,430 1,120 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,700 1,920 - 1,400 1,110 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,930 - 1,400 1,100 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,569 1,989 - 1,299 1,045 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,549 - - 1,336 1,025 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,535 - - 1,273 1,000 -
Μανταμάδος 1,580 - - 1,260 1,030 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,548 - - 1,270 1,000 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,569 - - 1,299 1,020 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - 1,298 - -
Αγιάσος 1,486 - - 1,299 0,996 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,695 - - 1,395 1,110 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,279 1,060 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,597 - - 1,310 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,326 1,060 -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,285 0,990 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - 1,348 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,499 - - 1,279 - -
Πολιχνίτος 1,569 - - 1,299 1,020 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,529 - - 1,284 1,025 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,299 1,050 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,690 - - 1,290 1,050 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,275 1,030 -
Παππάδος 1,698 - - 1,398 1,100 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,565 - - 1,315 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,390 1,120 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παναγιούδα 1,528 - - 1,237 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,535 - - 1,275 1,000 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,519 - - 1,252 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,569 - - 1,299 1,020 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,550 - - 1,280 1,010 -
Παναγιούδα 1,487 - - 1,237 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,499 - - 1,229 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,538 - - 1,268 1,020 -
Λάρσος - - - 1,290 1,000 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,535 - - 1,275 1,000 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,529 - - 1,279 1,000 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,579 - - 1,318 1,059 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,279 1,040 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,545 - - 1,275 1,000 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 1,519 - - 1,289 0,995 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,680 - - 1,390 1,120 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,300 1,050 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 1,569 - - 1,299 1,020 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 1,593 - - 1,310 1,059 -
Πλακάδος - - - - - -
Άναξος 1,545 - - 1,275 1,030 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,526 - - 1,274 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,579 - - 1,305 1,029 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,560 - - 1,274 1,020 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,528 - - 1,299 1,000 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά