συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,675 - 1,305 1,000 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,680 - 1,257 0,980 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,680 - 1,257 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,684 - 1,259 0,980 -
Άναξος 1,575 1,749 - 1,329 1,010 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,555 1,769 - 1,316 0,997 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,795 - 1,275 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 1,895 - 1,500 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - 1,920 - 1,500 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,569 1,928 - 1,339 1,020 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - 1,930 - 1,480 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,540 - - 1,305 1,029 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,780 - - 1,490 1,170 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,278 1,020 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,300 0,990 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,555 - - 1,316 0,997 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,519 - - 1,285 1,015 -
Σκαλοχώρι 1,599 - - 1,346 1,040 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,569 - - 1,339 1,040 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,500 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - 1,499 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,549 - - 1,299 1,049 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,629 - - 1,349 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,320 1,030 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,505 - - 1,289 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,545 - - 1,315 1,020 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,492 - - 1,273 1,010 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - 1,515 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,800 - - 1,510 1,180 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,340 1,040 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,000 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,507 - - 1,269 0,995 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,555 - - 1,316 0,997 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,549 - - 1,299 1,040 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,578 - - 1,310 1,040 -
Πολιχνίτος 1,569 - - 1,339 1,020 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,487 - - 1,264 1,000 -
Παππάδος - - - 1,398 1,019 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,569 - - 1,339 1,020 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,549 - - 1,339 1,040 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,599 - - 1,365 1,040 -
Μανταμάδος - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,299 0,990 -
Αγιάσος 1,496 - - 1,291 1,000 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,484 - - 1,253 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,519 - - 1,289 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,515 - - 1,290 1,020 -
Παναγιούδα 1,539 - - 1,256 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - 1,500 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά