συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 2,328 2,550 - 2,018 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 2,359 2,589 - 2,095 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 2,378 2,645 - 2,095 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 2,409 - - 2,085 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - 2,088 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 2,369 - - 2,059 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 2,373 - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,595 - - 2,235 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Παναγιούδα 2,439 - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - 2,107 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 2,358 - - 2,058 - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά