συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,476 1,636 - 1,216 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,477 1,637 - 1,215 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,477 1,637 - 1,215 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,489 1,647 - 1,229 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,745 - 1,258 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,825 - 1,430 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,690 1,870 - 1,400 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,680 1,890 - 1,380 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,547 - - 1,274 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,476 - - 1,239 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,270 - -
Σκαλοχώρι 1,569 - - 1,298 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,519 - - 1,242 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,499 - - 1,240 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,476 - - 1,215 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,239 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,499 - - 1,269 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Παναγιούδα 1,475 - - 1,216 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,515 - - 1,245 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,680 - - 1,380 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,250 - -
Αγιάσος 1,546 - - 1,299 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,269 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,548 - - 1,285 - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,216 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,546 - - 1,265 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,575 - - 1,275 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,515 - - 1,239 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,469 - - 1,188 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,688 - - 1,390 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,548 - - 1,275 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,548 - - 1,275 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,479 - - 1,279 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,239 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,539 - - 1,259 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,554 - - 1,299 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Υψηλομέτωπο 1,515 - - 1,245 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,298 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,279 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,238 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,534 - - 1,269 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,466 - - 1,224 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,475 - - 1,215 - 0,869
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 - - 1,380 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Άναξος 1,515 - - 1,239 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,545 - - 1,270 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,790 - - 1,390 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,484 - - 1,219 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά