συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,388 1,547 - 1,078 0,925 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,385 1,548 - 1,075 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,388 1,549 - 1,079 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,415 1,563 - 1,132 0,940 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,389 1,596 - 1,079 0,920 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,429 1,599 - 1,120 0,950 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,595 1,680 - 1,260 1,060 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,439 1,695 - 1,119 0,945 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,428 1,695 - 1,118 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,590 1,720 - 1,230 1,060 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,599 1,730 - 1,248 1,045 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,600 1,730 - 1,250 1,050 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,600 1,790 - 1,260 1,050 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,499 1,799 - 1,179 0,990 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,600 1,860 - 1,260 1,050 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,600 - - 1,260 1,050 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,484 - - 1,175 0,980 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,490 - - 1,169 0,960 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,448 - - 1,148 0,960 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,448 - - 1,128 0,940 -
Πλακάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,498 - - 1,120 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,499 - - 1,178 - -
Υψηλομέτωπο 1,448 - - 1,129 0,940 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,449 - - 1,129 0,970 -
Παναγιούδα 1,428 - - 1,075 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,446 - - 1,107 0,940 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,419 - - 1,119 0,960 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,438 - - 1,118 0,950 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,499 - - 1,139 0,960 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,415 - - 1,132 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μανταμάδος 1,480 - - 1,170 0,970 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 1,529 - - - 1,015 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 1,446 - - 1,134 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,474 - - 1,159 0,970 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,439 - - 1,129 0,950 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,438 - - 1,125 0,940 -
Ντίπι, Λαρσός 1,398 - - 1,098 0,920 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,498 - - 1,179 0,980 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,600 - - 1,260 1,050 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,469 - - 1,149 0,970 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,459 - - 1,139 0,970 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,450 - - 1,110 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,449 - - 1,199 0,989 -
Πολιχνίτος 1,474 - - 1,159 0,970 -
Πάμφιλα - - - - - -
Αγιάσος 1,419 - - 1,139 0,940 -
Παναγιούδα 1,384 - - 1,075 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,399 - - 1,130 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,474 - - 1,149 0,960 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,429 - - 1,115 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,447 - - 1,156 0,986 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,120 0,930 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,468 - - 1,158 0,970 -
Παππάδος 1,595 - - 1,260 0,930 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,600 - - 1,260 1,050 -
Σκαλοχώρι 1,534 - - 1,198 0,980 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,600 - - 1,260 1,050 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,439 - - 1,129 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,650 - - 1,260 0,990 -
Άναξος 1,449 - - 1,156 0,985 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά