συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,935 2,055 - 1,875 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,946 2,060 - 1,894 1,170 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,945 2,288 - 1,847 1,180 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,185 2,710 - 2,130 1,345 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,020 - - 1,900 1,170 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,938 - - 1,869 1,160 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παναγιούδα 1,896 - - 1,857 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,185 - - 2,065 1,300 -
Αγιάσος 1,938 - - 1,899 1,170 -
Πολιχνίτος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Άναξος 1,939 - - 1,839 1,169 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά