συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,458 1,668 - 1,238 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,458 1,668 - 1,238 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,458 1,668 - 1,238 0,925 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,475 1,682 - 1,247 0,950 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,528 1,748 - 1,298 0,960 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,478 1,795 - 1,248 - -
Άναξος 1,495 1,827 - 1,265 0,950 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,495 1,827 - 1,265 0,950 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,675 1,880 - 1,415 1,050 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,675 1,900 - 1,383 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,620 1,990 - 1,370 1,100 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,589 2,100 - 1,339 1,050 -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,680 - - 1,400 1,050 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,579 - - 1,349 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,475 - - 1,247 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,280 0,930 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,428 - - 1,275 0,890 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παναγιούδα 1,456 - - 1,238 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,538 - - 1,298 0,960 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,520 - - 1,280 0,990 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,580 - - 1,330 1,000 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,550 - - 1,270 0,930 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Αγιάσος 1,558 - - 1,319 0,990 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,269 0,930 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,499 - - 1,268 0,955 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,498 - - 1,278 0,950 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,480 - - 1,250 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,620 - - 1,360 1,100 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,519 - - 1,299 0,940 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,510 - - 1,270 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,470 - - 1,280 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,485 - - 1,271 0,999 -
Ντίπι, Λαρσός 1,469 - - 1,259 0,900 -
Πολιχνίτος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,475 - - 1,248 0,925 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,519 - - 1,326 0,940 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,528 - - 1,298 0,960 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,590 - - 1,350 1,050 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,499 - - 1,328 0,940 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,579 - - 1,329 1,000 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,569 - - 1,298 0,990 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,489 - - 1,269 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,488 - - 1,258 0,940 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,640 - - 1,380 - -
Παππάδος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,258 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,525 - - 1,328 0,940 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,488 - - 1,259 0,930 0,879
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,690 - - 1,390 1,000 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά