συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,787 - 1,435 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,635 1,825 - 1,405 1,035 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,635 1,825 - 1,405 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,635 1,825 - 1,405 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,657 1,890 - 1,414 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,674 1,894 - 1,459 1,100 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,674 1,894 - 1,459 1,100 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,668 1,895 - 1,419 - -
Άναξος 1,675 1,899 - 1,457 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,648 1,945 - 1,418 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 2,090 - 1,610 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,609 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,900 2,100 - 1,620 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,675 - - 1,441 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,649 - - 1,429 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αγιάσος 1,658 - - 1,409 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,639 - - 1,404 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,870 - - 1,600 - -
Παναγιούδα 1,632 - - 1,404 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,674 - - 1,459 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,667 - - 1,419 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,409 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,678 - - 1,447 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,655 - - 1,435 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,668 - - 1,419 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,420 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,690 - - 1,450 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,390 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,657 - - 1,423 - -
Παππάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,660 - - 1,420 - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,453 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,639 - - 1,419 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,409 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,634 - - 1,409 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,610 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά