συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,939 2,089 - 1,718 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,975 2,090 - 1,689 1,340 -
Άναξος 1,979 2,199 - 1,689 1,339 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,220 2,320 - 1,880 1,500 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,979 - - 1,669 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,208 - - 1,888 1,500 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,975 - - - 1,340 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,020 - - 1,730 1,340 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,200 - - 1,870 1,500 -
Παναγιούδα 1,895 - - 1,665 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,950 - - 1,690 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,994 - - 1,738 1,330 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,998 - - 1,695 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,925 - - 1,689 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Αγιάσος 1,969 - - 1,697 1,350 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,230 - - 1,880 1,520 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά