συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,448 1,647 - 1,197 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,445 1,655 - 1,185 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,445 1,655 - 1,185 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,496 1,669 - 1,199 - -
Άναξος 1,459 1,689 - 1,199 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,498 1,738 - 1,229 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,458 1,745 - 1,198 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,649 1,950 - 1,309 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 1,970 - 1,350 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,675 1,975 - 1,383 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,518 - - 1,219 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,444 - - 1,195 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,680 - - 1,350 - -
Λάρσος - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,510 - - 1,198 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,458 - - 1,198 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,465 - - 1,190 - -
Παππάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,440 - - 1,150 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,499 - - 1,238 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,477 - - 1,199 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,464 - - 1,197 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,459 - - 1,199 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,660 - - 1,285 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,350 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,448 - - 1,187 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,449 - - 1,189 - 0,799
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,498 - - 1,229 - -
Σκαλοχώρι 1,509 - - 1,239 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,459 - - 1,198 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παναγιούδα 1,442 - - 1,185 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,476 - - 1,198 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,459 - - 1,199 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παναγιούδα 1,479 - - 1,198 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά