συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,559 1,674 - 1,298 0,935 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,598 1,765 - 1,346 0,940 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,598 1,765 - 1,346 0,940 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,596 1,769 - 1,325 0,965 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,588 1,795 - 1,318 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,565 1,795 - 1,315 - -
Άναξος 1,589 1,809 - 1,319 0,959 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,575 1,815 - 1,315 0,960 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 1,849 - 1,369 0,980 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 1,885 - 1,500 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,760 1,960 - 1,440 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - 1,400 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,579 - - 1,311 0,970 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παναγιούδα 1,579 - - 1,285 - -
Παναγιούδα 1,562 - - 1,315 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αγιάσος 1,599 - - 1,348 0,950 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,545 - - 1,275 0,940 0,889
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,575 - - 1,329 0,950 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,575 - - 1,315 0,960 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,559 - - 1,289 0,960 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,290 0,960 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,600 - - 1,330 0,970 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,547 - - 1,280 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,610 - - 1,330 0,980 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,490 0,960 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,770 - - 1,490 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,770 - - 1,480 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,480 - -
Παππάδος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,559 - - 1,289 0,970 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,720 - - 1,410 1,065 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,569 - - 1,298 0,970 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,568 - - 1,278 0,950 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,559 - - 1,298 - -
Σκαλοχώρι 1,597 - - 1,336 0,940 -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,470 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,598 - - 1,359 0,970 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,558 - - 1,297 0,930 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,579 - - 1,299 0,960 -
Λάρσος - - - 1,320 0,930 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,629 - - 1,329 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,598 - - 1,329 0,980 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,589 - - - 0,949 -
Πάμφιλα - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά