συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,456 1,629 - 1,216 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,457 1,638 - 1,215 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,457 1,638 - 1,215 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,499 1,652 - 1,251 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,535 1,729 - 1,275 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,535 1,735 - 1,275 - -
Άναξος 1,509 1,749 - 1,259 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,660 1,760 - 1,370 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,528 1,795 - 1,278 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,650 1,800 - 1,360 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,660 1,820 - 1,340 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,660 1,860 - 1,360 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,650 1,865 - 1,420 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,669 1,910 - 1,369 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,499 - - 1,269 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,535 - - 1,275 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,485 - - 1,215 - 0,879
Πλακάδος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,499 - - 1,269 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,539 - - 1,250 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,565 - - 1,297 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,499 - - 1,239 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,555 - - 1,250 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,260 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,250 - -
Σκαλοχώρι 1,579 - - 1,318 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,524 - - 1,274 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,216 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,505 - - 1,240 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,239 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,269 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,525 - - 1,250 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,530 - - 1,270 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,494 - - 1,250 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,289 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,539 - - 1,269 - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,499 - - 1,251 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,559 - - 1,239 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Υψηλομέτωπο 1,527 - - 1,289 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,660 - - 1,360 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,509 - - 1,259 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,467 - - 1,239 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Αγιάσος 1,486 - - 1,259 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,478 - - 1,208 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,520 - - 1,230 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,350 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,670 - - 1,370 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,660 - - 1,360 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,475 - - 1,249 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,509 - - 1,259 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,499 - - 1,217 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,228 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά