συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,575 1,735 - 1,340 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,622 1,749 - 1,397 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,578 1,768 - 1,345 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,578 1,768 - 1,345 - -
Άναξος 1,629 1,799 - 1,395 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,633 1,819 - 1,396 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,650 1,839 - 1,409 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,625 1,895 - 1,398 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,810 1,920 - 1,530 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,845 1,985 - 1,535 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,860 1,990 - 1,570 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,840 2,020 - 1,560 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,829 2,030 - 1,539 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,679 - - 1,399 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,640 - - 1,390 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,540 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,870 - - 1,450 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,640 - - 1,385 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,598 - - 1,358 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,649 - - 1,419 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 - - 1,419 - -
Πολιχνίτος 1,649 - - 1,419 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,610 - - 1,395 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,621 - - 1,377 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,622 - - 1,397 - -
Αγιάσος 1,616 - - 1,418 - -
Πλακάδος - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,639 - - 1,399 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - 1,429 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,598 - - 1,360 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,570 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,625 - - 1,385 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,697 - - 1,464 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,616 - - 1,385 - -
Λάρσος - - - 1,370 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,629 - - 1,387 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,619 - - 1,389 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,580 - - 1,345 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,820 - - 1,540 - -
Παναγιούδα 1,599 - - 1,345 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,599 - - 1,369 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,669 - - 1,429 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,599 - - 1,379 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,610 - - 1,360 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,678 - - 1,422 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,599 - - 1,359 - -
Παναγιούδα 1,573 - - 1,345 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,609 - - 1,379 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,598 - - 1,368 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,650 - - 1,415 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,629 - - 1,387 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,660 - - 1,400 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά