συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,474 1,649 - 1,236 0,960 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,654 - 1,298 0,990 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,475 1,658 - 1,237 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,475 1,658 - 1,237 0,960 -
Άναξος 1,529 1,725 - 1,289 1,029 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,680 1,760 - 1,410 1,115 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,795 - 1,287 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,650 1,800 - 1,370 1,080 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,670 1,820 - 1,390 1,110 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,665 1,865 - 1,400 1,070 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 1,900 - 1,390 1,100 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,699 1,910 - 1,399 1,100 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,549 1,938 - 1,319 1,040 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,539 - - 1,299 1,020 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,499 - - 1,253 0,999 -
Αγιάσος 1,519 - - 1,289 0,980 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,539 - - 1,299 1,040 -
Πλακάδος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,554 - - 1,298 0,995 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,290 1,020 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παναγιούδα 1,529 - - 1,236 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,509 - - 1,259 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,525 - - 1,299 1,029 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,557 - - 1,316 0,995 -
Παππάδος - - - 1,398 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,329 1,000 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,390 1,100 -
Σκαλοχώρι 1,599 - - 1,346 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,545 - - 1,298 0,995 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,554 - - 1,317 1,016 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,528 - - 1,277 0,980 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,529 - - 1,299 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,280 0,990 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,525 - - 1,299 1,010 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,539 - - 1,299 1,020 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,529 - - 1,278 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,529 - - 1,289 1,029 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,509 - - 1,265 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,289 1,030 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,540 - - 1,298 1,010 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,258 0,990 -
Πάμφιλα - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,529 - - 1,289 1,010 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,030 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,680 - - 1,390 1,100 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,525 - - 1,289 1,029 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,530 - - 1,260 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,529 - - 1,289 1,029 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,700 - - 1,420 1,100 -
Παναγιούδα 1,473 - - 1,236 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,589 - - 1,339 1,030 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,579 - - 1,289 0,990 -
Πολιχνίτος 1,539 - - 1,299 1,020 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά