συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,523 1,658 - 1,354 1,070 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,525 1,715 - 1,357 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,525 1,715 - 1,357 1,055 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,525 1,715 - 1,357 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,558 1,795 - 1,389 1,100 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,558 1,795 - 1,368 - -
Άναξος 1,587 1,798 - 1,439 1,085 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,538 1,799 - 1,357 1,085 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,558 1,839 - 1,389 1,100 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,710 1,895 - 1,530 1,190 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,750 1,940 - 1,550 1,230 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,790 1,980 - 1,600 1,230 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,760 2,090 - 1,560 1,250 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,739 2,100 - 1,549 1,210 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,527 - - 1,357 1,080 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,360 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,549 - - 1,378 1,100 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,579 - - 1,399 1,099 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,538 - - 1,357 1,085 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,565 - - 1,372 1,090 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,578 - - 1,398 1,100 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,523 - - 1,356 - -
Πάμφιλα - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 1,100 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,530 - - 1,380 1,080 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,599 - - 1,399 1,150 -
Πολιχνίτος 1,558 - - 1,389 1,100 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,750 - - 1,560 1,210 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,629 - - 1,419 1,120 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,540 - - 1,370 1,055 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,400 1,080 -
Παναγιούδα 1,523 - - 1,356 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,579 - - 1,379 1,100 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,548 - - 1,368 1,080 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,558 - - 1,375 1,100 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,580 - - 1,380 1,100 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αγιάσος 1,526 - - 1,358 1,070 -
Πλακάδος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,529 - - 1,369 1,070 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,760 - - 1,560 1,240 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,760 - - 1,560 1,250 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,489 - - 1,340 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,565 - - 1,372 1,090 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,539 - - 1,376 1,100 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,528 - - 1,357 1,070 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,563 - - 1,399 1,119 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,559 - - 1,389 1,100 -
Μανταμάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,539 - - 1,379 1,080 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,379 1,100 -
Παππάδος - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά