συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,448 1,617 - 1,187 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,445 1,625 - 1,185 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,445 1,635 - 1,185 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,445 1,635 - 1,185 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,670 1,650 - 1,350 - -
Άναξος 1,459 1,679 - 1,199 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,467 1,690 - 1,190 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,448 1,695 - 1,188 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,478 1,699 - 1,197 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,478 1,699 - 1,197 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,498 1,738 - 1,229 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,655 1,880 - 1,340 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,615 1,900 - 1,383 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,537 - - 1,238 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,520 - - 1,230 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,439 - - 1,189 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παναγιούδα 1,469 - - 1,189 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,469 - - 1,209 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,449 - - 1,249 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,200 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,498 - - 1,229 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,445 - - 1,185 - 0,799
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,649 - - 1,349 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,440 - - 1,150 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,450 - - 1,250 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,446 - - 1,198 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,450 - - 1,180 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,500 - - 1,200 - -
Αγιάσος - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,504 - - 1,219 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,499 - - 1,279 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,529 - - 1,239 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,496 - - 1,199 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,476 - - 1,198 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,448 - - 1,178 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,449 - - 1,198 - -
Παναγιούδα 1,442 - - 1,185 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,438 - - 1,198 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,620 - - 1,320 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,620 - - 1,350 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,500 - - 1,200 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,497 - - 1,205 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,650 - - 1,320 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,446 - - 1,198 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,446 - - 1,177 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά