συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,909 2,029 - 1,649 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,948 2,098 - 1,668 - -
Άναξος 1,959 2,199 - 1,639 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,170 2,270 - 1,860 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,140 2,270 - 1,830 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,160 - - 1,840 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,899 - - 1,649 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,896 - - 1,638 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,960 - - 1,700 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,920 - - 1,660 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,948 - - 1,698 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,957 - - 1,700 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,908 - - 1,648 - -
Παναγιούδα 1,849 - - 1,599 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,918 - - 1,648 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Αγιάσος 1,927 - - 1,667 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,158 - - 1,838 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά