συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,596 - 1,235 0,979 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,519 1,647 - 1,259 0,998 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,659 - 1,235 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,659 - 1,234 0,977 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,545 1,729 - 1,275 1,015 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,535 1,745 - 1,275 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 1,110 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,830 - 1,430 1,100 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,700 1,870 - 1,400 1,100 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 1,100 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,710 1,920 - 1,400 1,110 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,569 1,989 - 1,299 1,045 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,275 1,015 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,555 - - 1,275 1,000 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,549 - - 1,273 1,050 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,550 - - 1,287 1,020 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,538 - - 1,268 1,000 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,550 - - 1,290 1,020 -
Παναγιούδα 1,492 - - 1,237 - -
Αγιάσος 1,529 - - 1,299 1,010 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,539 - - 1,318 1,020 -
Πλακάδος - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,589 - - 1,318 1,059 -
Σκαλοχώρι 1,629 - - 1,348 1,050 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,569 - - 1,299 1,020 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,705 - - 1,400 1,100 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 1,529 - - 1,329 0,984 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,609 - - 1,336 1,050 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,300 1,050 -
Πολιχνίτος 1,569 - - 1,299 1,020 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Άναξος 1,545 - - 1,275 1,015 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,790 - - 1,390 1,050 -
Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 1,190 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,519 - - 1,269 1,015 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,299 1,050 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,539 - - 1,264 1,010 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,690 - - 1,390 1,100 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,499 - - 1,279 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,527 - - 1,265 0,995 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,545 - - 1,275 1,000 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,513 - - 1,259 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,495 - - 1,249 1,000 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Υψηλομέτωπο 1,545 - - 1,275 1,015 -
Μανταμάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,598 - - 1,340 - -
Λάρσος - - - 1,290 1,000 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,555 - - 1,275 1,000 -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,285 0,990 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,569 - - 1,299 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,555 - - 1,275 1,000 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,279 1,030 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,524 - - 1,259 - -
Παναγιούδα 1,538 - - 1,237 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,700 - - 1,390 1,100 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,326 1,040 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,549 - - 1,275 1,029 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,279 1,060 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,519 - - 1,259 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 1,020 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,597 - - 1,278 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά