συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,629 1,770 - 1,439 1,150 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,615 1,794 - 1,459 1,148 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,618 1,808 - 1,415 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,618 1,808 - 1,415 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,618 1,808 - 1,388 1,128 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,617 1,817 - 1,413 1,128 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,628 1,855 - 1,438 - -
Άναξος 1,695 1,895 - 1,475 1,140 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,659 1,938 - 1,459 1,185 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,840 1,990 - 1,650 1,310 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,900 2,000 - 1,650 1,310 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,000 - 1,659 1,310 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,900 2,120 - 1,650 1,330 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,920 2,120 - 1,670 1,330 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παναγιούδα 1,649 - - 1,415 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,698 - - 1,499 1,190 -
Πλακάδος - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,628 - - 1,438 1,150 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,625 - - 1,415 1,140 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,599 - - 1,410 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,650 1,330 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,596 - - 1,463 1,165 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,620 - - 1,420 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,647 - - 1,438 1,149 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,617 - - 1,429 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,650 - - 1,468 1,160 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,659 - - 1,459 1,170 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,620 - - 1,450 1,150 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,657 - - 1,446 1,150 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,449 1,170 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,450 1,150 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,659 - - 1,499 1,180 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,739 - - 1,479 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παναγιούδα 1,613 - - 1,413 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,649 - - 1,445 1,160 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,619 - - 1,429 1,139 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,649 - - 1,479 1,150 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,550 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,860 - - 1,650 1,310 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,673 - - 1,448 1,150 -
Αγιάσος 1,629 - - 1,459 1,150 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,619 - - 1,439 1,130 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,659 - - 1,459 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,637 - - 1,446 1,150 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,429 1,130 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,650 1,330 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,615 - - 1,459 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,460 1,170 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,625 - - 1,415 1,140 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,619 - - 1,429 1,150 0,919
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,590 - - 1,436 1,120 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά