συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,459 1,669 - 1,189 0,835 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,484 1,674 - 1,198 0,820 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,465 1,675 - 1,195 - -
Άναξος 1,469 1,689 - 1,199 0,839 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,478 1,695 - 1,198 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,465 1,699 - 1,195 0,840 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,498 1,725 - 1,197 0,830 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,498 1,739 - 1,229 0,870 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,670 1,810 - 1,350 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,499 - - 1,219 0,895 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,660 - - 1,340 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,499 - - 1,218 0,870 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,469 - - 1,189 0,830 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,469 - - 1,249 0,850 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,480 - - 1,200 0,875 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,464 - - 1,197 0,830 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,478 - - 1,198 0,850 -
Αγιάσος 1,479 - - 1,189 0,850 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,220 0,820 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,670 - - 1,340 0,990 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,463 - - 1,195 0,830 0,798
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,465 - - 1,195 0,840 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,455 - - 1,195 0,830 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,480 - - 1,198 0,875 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,454 - - 1,194 0,830 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,483 - - 1,199 0,820 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,465 - - 1,210 0,845 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,675 - - 1,383 - -
Παππάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,498 - - 1,197 0,830 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,498 - - 1,229 0,850 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,475 - - 1,195 0,850 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 - - 1,330 - -
Παναγιούδα 1,479 - - 1,198 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 0,850 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,455 - - 1,195 0,820 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,529 - - 1,239 0,850 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,430 - - 1,150 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,670 - - 1,330 - -
Σκαλοχώρι 1,509 - - 1,239 0,830 -
Παναγιούδα 1,452 - - 1,195 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,680 - - 1,350 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,330 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,490 - - 1,250 0,850 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,484 - - 1,198 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά