συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,636 1,798 - 1,376 1,035 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,628 1,818 - 1,368 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,628 1,818 - 1,368 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,628 1,818 - 1,368 1,035 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,699 1,836 - 1,435 1,090 -
Άναξος 1,649 1,859 - 1,379 1,055 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,676 1,874 - 1,416 1,060 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,895 - 1,398 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,835 1,985 - 1,535 1,190 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,880 2,100 - 1,620 1,250 -
Μανταμάδος - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 1,060 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,420 1,060 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,880 - - 1,600 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,880 - - 1,590 1,240 -
Σκαλοχώρι 1,698 - - 1,459 1,065 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,697 - - 1,458 1,110 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,658 - - 1,389 1,055 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,650 - - 1,387 1,055 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,699 - - 1,435 1,090 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,749 - - 1,489 1,070 -
Ντίπι, Λαρσός 1,659 - - 1,399 1,050 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 1,100 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,626 - - 1,367 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,880 - - 1,590 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,729 - - 1,479 1,100 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,677 - - 1,419 1,060 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 1,100 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,680 - - 1,400 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,658 - - 1,397 1,068 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,699 - - 1,435 1,090 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,637 - - 1,377 1,060 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,889 - - 1,569 1,210 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,379 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 1,100 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,658 - - 1,414 1,075 -
Παππάδος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,639 - - 1,389 1,060 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,680 - - 1,390 1,040 -
Αγιάσος 1,658 - - 1,399 1,070 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παναγιούδα 1,625 - - 1,367 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,659 - - 1,419 1,060 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,675 - - 1,410 1,065 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,659 - - 1,419 1,070 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,676 - - 1,449 1,070 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - 1,470 - -
Πλακάδος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά