συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,649 - 1,259 0,980 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,654 - 1,315 1,040 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,675 - 1,257 0,980 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,685 - 1,257 - -
Άναξος 1,549 1,749 - 1,299 1,030 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,565 1,799 - 1,316 1,020 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,845 - 1,278 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - 1,920 - 1,500 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - 1,930 - 1,500 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,579 1,938 - 1,349 1,060 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,626 - - 1,379 1,050 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,599 - - 1,329 1,030 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,510 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,565 - - 1,318 1,020 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,515 - - 1,276 1,022 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,299 1,040 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,319 1,069 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,559 - - 1,319 1,020 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,545 - - 1,319 1,040 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,560 - - 1,328 1,055 -
Πλακάδος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - 1,500 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,523 - - 1,289 1,025 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,060 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,510 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,539 - - 1,319 1,020 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,549 - - 1,299 1,040 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,799 - - 1,509 1,200 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,545 - - 1,299 1,040 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,545 - - 1,315 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,565 - - 1,318 1,020 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,560 - - 1,325 1,055 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,329 1,040 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παναγιούδα 1,539 - - 1,256 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,500 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,529 - - 1,309 1,050 -
Λάρσος - - - 1,300 1,000 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,539 - - 1,319 1,020 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,577 - - 1,342 1,079 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,559 - - 1,309 1,040 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,545 - - 1,315 1,020 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,515 - - 1,304 1,029 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,529 - - 1,299 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - 1,490 1,200 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,528 - - 1,298 1,030 -
Αγιάσος 1,519 - - 1,339 1,000 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,320 1,040 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παναγιούδα 1,493 - - 1,256 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,299 0,990 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά