συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,569 1,685 - 1,393 1,080 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,565 1,755 - 1,395 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,565 1,755 - 1,388 1,068 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,565 1,755 - 1,395 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,598 1,793 - 1,398 1,090 -
Άναξος 1,598 1,795 - 1,410 1,120 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,633 1,795 - 1,449 1,150 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,598 1,799 - 1,397 1,095 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,588 1,845 - 1,398 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,654 1,893 - 1,449 1,150 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,805 1,895 - 1,570 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,800 1,940 - 1,550 1,250 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,790 1,980 - 1,600 1,250 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,780 2,090 - 1,580 1,270 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,789 2,100 - 1,579 1,250 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,810 - - 1,570 1,250 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,598 - - 1,410 1,120 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,563 - - 1,393 1,090 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,649 - - 1,439 1,120 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,800 - - 1,580 1,250 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παναγιούδα 1,579 - - 1,393 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,599 - - 1,419 1,100 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,780 - - 1,580 1,270 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,599 - - 1,419 1,120 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,599 - - 1,439 1,150 -
Πάμφιλα - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,610 - - 1,425 1,125 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,588 - - 1,438 1,090 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,578 - - 1,388 1,090 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,568 - - 1,393 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,629 - - 1,439 1,120 -
Λάρσος - - - 1,400 1,080 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,569 - - 1,399 1,090 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,540 - - 1,380 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 1,100 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,619 - - 1,439 1,129 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,580 - - 1,380 1,100 -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,580 - - 1,385 1,090 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,633 - - 1,449 1,150 -
Παναγιούδα 1,564 - - 1,393 - -
Αγιάσος 1,569 - - 1,385 1,100 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,590 - - 1,420 1,120 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,579 - - 1,379 1,100 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,599 - - 1,419 1,120 -
Πλακάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,577 - - 1,399 1,100 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,625 - - 1,420 1,125 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,598 - - 1,410 1,100 -
Παππάδος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά