συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,639 1,794 - 1,349 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,648 1,837 - 1,358 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,669 1,849 - 1,409 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,625 1,855 - 1,335 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,684 1,875 - 1,384 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,645 1,875 - 1,355 - -
Άναξος 1,649 1,879 - 1,359 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,895 - 1,368 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,870 1,920 - 1,540 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,520 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,860 2,040 - 1,520 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,840 2,050 - 1,510 - -
Παππάδος - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,662 - - 1,387 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,670 - - 1,350 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,615 - - 1,333 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,684 - - 1,384 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,640 - - 1,350 - -
Σκαλοχώρι 1,685 - - 1,386 - -
Λάρσος - - - 1,370 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,850 - - 1,510 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,339 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,699 - - 1,389 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,669 - - 1,409 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,642 - - 1,357 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,345 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,625 - - 1,349 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,625 - - 1,343 - 0,889
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,850 - - 1,520 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,670 - - 1,370 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Αγιάσος 1,649 - - 1,348 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,649 - - 1,339 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,649 - - 1,359 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,658 - - 1,358 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,635 - - 1,345 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,645 - - 1,355 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,490 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,657 - - 1,357 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,860 - - 1,520 - -
Παναγιούδα 1,622 - - 1,345 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,655 - - 1,375 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,690 - - 1,390 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,860 - - 1,520 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,638 - - 1,328 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά