συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,788 - 1,425 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,648 1,818 - 1,398 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,658 1,848 - 1,415 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,658 1,848 - 1,415 - -
Άναξος 1,677 1,859 - 1,457 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,698 1,894 - 1,469 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,698 1,894 - 1,459 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,678 1,895 - 1,419 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,678 1,895 - 1,419 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,668 1,945 - 1,418 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,870 1,985 - 1,580 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 2,090 - 1,610 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,589 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,900 2,120 - 1,620 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,678 - - 1,419 - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,658 - - 1,419 - -
Μανταμάδος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παναγιούδα 1,669 - - 1,409 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,678 - - 1,429 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,449 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,698 - - 1,459 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,652 - - 1,405 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,658 - - 1,415 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,660 - - 1,445 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αγιάσος 1,658 - - 1,409 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,659 - - 1,425 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,600 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,415 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,647 - - 1,399 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,675 - - 1,425 - -
Παναγιούδα 1,648 - - 1,399 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,390 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,659 - - 1,409 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,690 - - 1,410 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,678 - - 1,438 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,890 - - 1,590 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,660 - - 1,405 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά