συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,646 1,774 - 1,409 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,597 1,796 - 1,369 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,598 1,798 - 1,368 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,598 1,798 - 1,368 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 1,870 - 1,419 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,627 1,875 - 1,379 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,659 1,879 - 1,419 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,648 1,895 - 1,398 - -
Άναξος 1,697 1,897 - 1,438 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,669 1,938 - 1,449 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,630 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,875 1,990 - 1,610 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,890 2,012 - 1,623 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,880 2,090 - 1,610 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,609 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,656 - - 1,416 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,880 - - 1,610 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,678 - - 1,435 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,656 - - 1,416 - -
Αγιάσος 1,619 - - 1,428 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,690 - - 1,430 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,649 - - 1,419 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,628 - - 1,388 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,621 - - 1,386 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,419 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,609 - - 1,389 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,688 - - 1,449 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,685 - - 1,435 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,606 - - 1,395 - -
Παναγιούδα 1,629 - - 1,365 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Παναγιούδα 1,594 - - 1,365 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,608 - - 1,395 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,615 - - 1,389 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,490 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,627 - - 1,379 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,880 - - 1,610 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,698 - - 1,439 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,628 - - 1,398 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,625 - - 1,409 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,639 - - 1,399 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,629 - - 1,415 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,630 - - 1,380 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παππάδος 1,898 - - 1,498 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,659 - - 1,449 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,619 - - 1,379 - -
Πολιχνίτος 1,649 - - 1,419 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,699 - - 1,465 - -
Λάρσος - - - 1,400 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,648 - - 1,408 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,649 - - 1,409 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά