συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,718 1,863 - 1,418 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,695 1,895 - 1,385 - -
Άναξος 1,739 1,939 - 1,429 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,698 1,945 - 1,398 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,729 1,959 - 1,418 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,734 1,964 - 1,434 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,734 1,964 - 1,434 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,738 1,969 - 1,449 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,930 2,050 - 1,570 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,950 2,075 - 1,610 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,970 2,100 - 1,570 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,930 2,120 - 1,570 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,698 - - 1,398 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,718 - - 1,398 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,720 - - 1,445 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,760 - - 1,440 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,739 - - 1,442 - -
Παναγιούδα 1,729 - - 1,385 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,709 - - 1,399 - -
Παππάδος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παναγιούδα 1,692 - - 1,385 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,746 - - 1,425 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,729 - - 1,389 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,930 - - 1,570 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,728 - - 1,418 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,719 - - 1,389 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,490 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,799 - - 1,479 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,728 - - 1,418 - -
Λάρσος - - - 1,440 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,718 - - 1,417 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,759 - - 1,439 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,756 - - 1,420 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,710 - - 1,399 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,738 - - 1,449 - -
Αγιάσος 1,749 - - 1,428 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,730 - - 1,410 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,930 - - 1,570 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,690 - - 1,370 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,940 - - 1,570 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,708 - - 1,397 - 0,959
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,760 - - 1,440 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά