συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,484 1,642 - 1,229 0,960 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,488 1,648 - 1,229 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,488 1,648 - 1,229 0,959 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,535 1,675 - 1,270 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,535 1,745 - 1,258 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,555 1,749 - 1,289 1,000 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,690 1,810 - 1,390 1,100 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,720 1,865 - 1,450 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,700 1,870 - 1,400 1,100 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,700 1,890 - 1,400 1,090 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 1,100 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,554 - - 1,274 0,980 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,269 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,597 - - 1,329 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,430 - -
Αγιάσος 1,546 - - 1,299 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,390 1,080 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,548 - - 1,258 - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,555 - - 1,275 0,990 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,555 - - 1,275 0,990 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,554 - - 1,299 1,020 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,279 - -
Υψηλομέτωπο 1,554 - - 1,275 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,556 - - 1,278 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,575 - - 1,275 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,625 - - 1,349 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,549 - - 1,265 1,000 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,491 - - 1,206 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,529 - - 1,279 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,535 - - 1,275 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,554 - - 1,299 1,020 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,518 - - 1,240 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,554 - - 1,299 1,020 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,499 - - 1,239 - 0,889
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,545 - - 1,275 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,597 - - 1,328 1,030 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,483 - - 1,229 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,519 - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,630 - - 1,310 1,050 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,339 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,559 - - 1,314 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,599 - - 1,299 1,050 -
Παναγιούδα 1,528 - - 1,229 - -
Λάρσος - - - 1,280 0,970 -
Πολιχνίτος 1,554 - - 1,299 - -
Άναξος 1,549 - - 1,265 1,000 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,565 - - 1,299 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,535 - - 1,270 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,569 - - 1,289 1,029 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,720 - - 1,420 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά