συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,471 1,629 - 1,215 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,472 1,635 - 1,215 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,472 1,635 - 1,215 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,472 1,636 - 1,216 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,535 1,695 - 1,285 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,535 1,729 - 1,275 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,535 1,745 - 1,258 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,645 1,810 - 1,360 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,660 1,820 - 1,350 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,665 1,865 - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,680 1,870 - 1,390 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 1,910 - 1,390 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,514 - - 1,269 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,558 - - 1,279 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,469 - - 1,209 - -
Παναγιούδα 1,471 - - 1,216 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,498 - - 1,218 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,660 - - 1,380 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,519 - - 1,229 - -
Άναξος 1,495 - - 1,230 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,472 - - 1,215 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,495 - - 1,228 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,484 - - 1,235 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,525 - - 1,250 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,660 - - 1,360 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,536 - - 1,256 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,534 - - 1,274 - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,269 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,250 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,350 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,465 - - 1,215 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,499 - - 1,269 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,465 - - 1,265 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,471 - - 1,209 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,535 - - 1,275 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,515 - - 1,245 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,270 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,539 - - 1,239 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,479 - - 1,219 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,468 - - 1,208 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,465 - - 1,215 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,453 - - 1,197 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,259 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Υψηλομέτωπο 1,515 - - 1,245 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Αγιάσος 1,489 - - 1,259 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,472 - - 1,239 - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,216 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,490 - - 1,220 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,495 - - 1,249 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,510 - - 1,220 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,499 - - 1,269 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,530 - - 1,258 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά