συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,897 2,025 - 1,678 1,190 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,938 2,058 - 1,679 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,897 2,170 - 1,666 1,190 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,230 - 1,890 1,360 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Παναγιούδα 1,838 - - 1,675 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,945 - - 1,709 1,273 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,128 - - 1,888 1,340 -
Πλακάδος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,150 - - 1,890 1,360 -
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,698 1,200 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,898 - - 1,689 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,938 - - 1,738 1,230 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,936 - - 1,698 1,220 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,939 - - 1,599 1,199 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,938 - - 1,687 1,220 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,909 - - 1,680 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,980 - - 1,740 1,240 -
Άναξος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,879 - - 1,659 1,250 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,150 - - 1,950 1,370 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά