συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,669 1,857 - 1,409 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,870 - - 1,600 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,664 - - 1,429 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,439 - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,393 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,693 1,894 - 1,479 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,686 - - 1,456 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παναγιούδα 1,648 - - 1,399 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,667 - - 1,439 - -
Παππάδος - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Αγιάσος 1,648 - - 1,409 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,670 - - 1,398 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,658 - - 1,415 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,710 - - 1,450 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,647 - - 1,409 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,879 2,065 - 1,620 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,678 - - 1,438 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,870 2,090 - 1,600 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,659 - - 1,419 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,449 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,410 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,710 - - 1,450 - -
Άναξος 1,669 1,859 - 1,437 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,648 1,798 - 1,405 - -
Μανταμάδος - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,788 - 1,425 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,649 - - 1,409 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,669 1,857 - 1,409 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,870 - - 1,600 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,648 1,798 - 1,405 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,648 - - 1,398 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,640 - - 1,400 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
Πλακάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,669 - - 1,437 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,649 - - 1,435 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,669 - - 1,428 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,689 1,899 - 1,469 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,648 1,798 - 1,405 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,859 2,100 - 1,599 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,669 - - 1,449 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,700 - - 1,420 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,895 - 1,418 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,675 - - 1,436 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,880 - - 1,580 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,890 1,975 - 1,590 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,689 - - 1,449 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά