συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,897 2,170 - 1,666 1,190 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,897 2,025 - 1,678 1,190 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,939 - - 1,599 1,199 -
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,698 1,200 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,936 - - 1,698 1,220 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,938 - - 1,687 1,220 -
Σκαλοχώρι 1,938 - - 1,738 1,230 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,980 - - 1,740 1,240 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,879 - - 1,659 1,250 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,945 - - 1,709 1,273 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,128 - - 1,888 1,340 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,150 - - 1,890 1,360 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,230 - 1,890 1,360 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,150 - - 1,950 1,370 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,898 - - 1,689 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,938 2,058 - 1,679 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,909 - - 1,680 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Παναγιούδα 1,838 - - 1,675 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά