συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Αγιάσος 1,798 - - 1,538 1,200 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,798 1,958 - 1,518 1,219 -
Άναξος - - - 1,539 1,220 -
Ντίπι, Λαρσός 1,798 - - 1,535 1,220 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,799 2,030 - 1,546 1,235 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,835 - - 1,580 1,250 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - 1,580 1,250 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,865 - - 1,534 1,260 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,999 - - 1,680 1,340 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - 1,690 1,350 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,030 - - 1,730 1,370 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παναγιούδα 1,775 - - 1,515 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,720 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,798 2,045 - 1,538 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,819 - - 1,529 - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - 1,075
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,889 - - 1,589 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,778 1,988 - 1,498 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,809 - - 1,539 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 2,100 - 1,730 - -
Μανταμάδος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά