συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,389 1,596 - 1,079 0,930 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,399 1,574 - 1,090 0,930 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 1,414 - - 1,099 0,930 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,388 1,549 - 1,075 0,939 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,428 - - 1,125 0,940 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,448 - - 1,128 0,940 -
Υψηλομέτωπο 1,448 - - 1,129 0,940 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,414 - - 1,099 0,940 -
Αγιάσος 1,439 - - 1,159 0,940 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,428 1,698 - 1,125 0,950 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,480 - - 1,160 0,960 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,480 - - 1,160 0,960 -
Λάρσος - - - 1,120 0,960 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,448 - - 1,129 0,970 -
Πολιχνίτος 1,459 - - 1,149 0,970 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 1,459 1,598 - 1,149 0,970 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,490 - - 1,169 0,970 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,459 - - 1,149 0,970 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,459 1,799 - 1,149 0,970 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,479 - - 1,149 0,970 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,469 - - 1,149 0,970 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,448 1,650 - 1,129 0,970 -
Άναξος 1,498 - - 1,159 0,970 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,498 - - 1,169 0,990 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,599 1,730 - 1,248 1,045 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,600 - - 1,240 1,045 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,600 - - 1,260 1,050 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,600 - - 1,260 1,050 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,600 - - 1,260 1,050 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,600 1,730 - 1,250 1,050 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,600 1,790 - 1,260 1,050 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,600 1,860 - 1,260 1,050 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,590 1,680 - 1,250 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μανταμάδος 1,490 - - 1,170 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,445 - - 1,129 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,376 1,538 - 1,067 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,418 1,695 - 1,095 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,419 - - 1,119 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 1,456 - - 1,129 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,429 - - 1,095 - -
Πάμφιλα - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,388 1,549 - 1,079 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,453 - - 1,115 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,650 - - 1,260 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,409 - - 1,095 - -
Παππάδος 1,499 - - 1,150 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,409 1,549 - 1,128 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,580 1,720 - 1,220 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,499 - - 1,165 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,399 - - 1,099 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,464 - - 1,175 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,407 - - 1,099 - 0,749
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,498 - - 1,167 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,428 1,695 - 1,128 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,439 - - 1,119 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,399 - - 1,120 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,438 - - 1,118 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,478 - - 1,120 - -
Πλακάδος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,459 - - 1,149 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,454 - - 1,137 - -
Παναγιούδα 1,386 - - 1,075 - -
Σκαλοχώρι 1,534 - - 1,198 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,450 - - 1,110 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,479 - - 1,119 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παναγιούδα 1,428 - - 1,075 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά