συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - 2,107 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 2,359 2,589 - 2,095 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,595 - - 2,235 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 2,369 - - 2,059 - -
Πλακάδος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 2,378 2,645 - 2,095 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 2,373 - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Παναγιούδα 2,439 - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 2,328 2,550 - 2,018 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 2,409 - - 2,085 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 2,358 - - 2,058 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - 2,088 - -
Αγιάσος - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά