συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,948 2,098 - 1,668 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Άναξος 1,959 2,199 - 1,639 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,170 2,270 - 1,860 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,960 - - 1,700 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,899 - - 1,649 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,908 - - 1,648 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,918 - - 1,648 - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,158 - - 1,838 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,896 - - 1,638 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αγιάσος 1,927 - - 1,667 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,920 - - 1,660 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,140 2,270 - 1,830 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,909 2,029 - 1,649 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,948 - - 1,698 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Παναγιούδα 1,849 - - 1,599 - -
Παππάδος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,957 - - 1,700 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,160 - - 1,840 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά