συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,938 - - 1,869 1,160 -
Άναξος 1,939 - - 1,839 1,169 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,020 - - 1,900 1,170 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,946 2,060 - 1,894 1,170 -
Αγιάσος 1,938 - - 1,899 1,170 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,945 2,288 - 1,847 1,180 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,185 - - 2,065 1,300 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,185 2,710 - 2,130 1,345 -
Πάμφιλα - - - - - -
Παναγιούδα 1,896 - - 1,857 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,935 2,055 - 1,875 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά