συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,659 - 1,234 0,977 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,596 - 1,235 0,979 -
Λάρσος - - - 1,290 0,980 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,519 1,647 - 1,259 0,998 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,527 - - 1,265 0,998 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,555 - - 1,275 1,000 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,545 - - 1,275 1,000 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,535 - - 1,275 1,000 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,535 - - 1,275 1,000 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,538 - - 1,268 1,000 -
Αγιάσος 1,529 - - 1,295 1,010 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,539 - - 1,264 1,010 -
Άναξος 1,545 - - 1,275 1,015 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,545 1,729 - 1,275 1,015 -
Υψηλομέτωπο 1,545 - - 1,275 1,015 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,275 1,015 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,569 - - 1,299 1,020 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,569 - - 1,299 1,020 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,550 - - 1,287 1,020 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 1,569 1,673 - 1,299 1,020 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,529 - - 1,308 1,020 -
Πολιχνίτος 1,569 - - 1,299 1,020 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 1,020 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,549 - - 1,275 1,029 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,326 1,040 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,569 1,989 - 1,299 1,045 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,300 1,050 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,299 1,050 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,599 - - 1,329 1,050 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,790 - - 1,390 1,050 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,535 - - 1,273 1,050 -
Σκαλοχώρι 1,629 - - 1,348 1,050 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,589 - - 1,318 1,059 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,279 1,060 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 1,100 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,695 - - 1,390 1,100 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,700 1,870 - 1,400 1,100 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,830 - 1,430 1,100 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,720 1,920 - 1,390 1,100 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,680 - - 1,390 1,100 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,700 - - 1,390 1,100 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,690 1,755 - 1,400 1,110 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 1,110 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,535 1,745 - 1,268 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,659 - 1,235 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,279 - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,524 - - 1,259 - -
Παναγιούδα 1,492 - - 1,237 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,513 - - 1,259 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,598 - - 1,340 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,597 - - 1,278 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παναγιούδα 1,528 - - 1,237 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,519 - - 1,259 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,499 - - 1,279 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά