συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,635 1,825 - 1,405 1,035 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,674 1,894 - 1,459 1,100 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,674 1,894 - 1,459 1,100 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,453 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,639 - - 1,404 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,660 - - 1,420 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Αγιάσος 1,658 - - 1,409 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,610 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,634 - - 1,409 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,787 - 1,435 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,690 - - 1,450 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,409 - -
Πλακάδος - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,609 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,678 - - 1,447 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,675 - - 1,441 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,390 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,674 - - 1,459 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,639 - - 1,419 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,900 2,100 - 1,620 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,655 - - 1,435 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,668 - - 1,419 - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 2,090 - 1,610 - -
Παππάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,667 - - 1,419 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,657 1,890 - 1,414 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,657 - - 1,423 - -
Άναξος 1,675 1,899 - 1,457 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,648 1,945 - 1,418 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,420 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,635 1,825 - 1,405 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,668 1,895 - 1,419 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,635 1,825 - 1,405 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,409 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,870 - - 1,600 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,649 - - 1,429 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παναγιούδα 1,632 - - 1,404 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά