συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,756 - - 1,420 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,940 - - 1,570 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,728 - - 1,418 - -
Παππάδος - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,719 - - 1,389 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,734 1,964 - 1,434 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,730 - - 1,410 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αγιάσος 1,749 - - 1,428 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,718 - - 1,398 - -
Άναξος 1,739 1,939 - 1,429 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,734 1,964 - 1,434 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,746 - - 1,425 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,690 - - 1,370 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,930 - - 1,570 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,698 - - 1,398 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,930 - - 1,570 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,799 - - 1,479 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,930 2,120 - 1,570 - -
Παναγιούδα 1,692 - - 1,385 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,930 2,050 - 1,570 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,695 1,895 - 1,385 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,709 - - 1,399 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,729 - - 1,389 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,759 - - 1,439 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,490 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,708 - - 1,397 - 0,959
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,738 - - 1,449 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,738 1,969 - 1,449 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,728 - - 1,418 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,970 2,100 - 1,570 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παναγιούδα 1,729 - - 1,385 - -
Σκαλοχώρι 1,739 - - 1,442 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,760 - - 1,450 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,718 - - 1,417 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,720 - - 1,445 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,729 1,959 - 1,418 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,718 1,863 - 1,418 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,710 - - 1,399 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,698 1,995 - 1,398 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,950 2,075 - 1,610 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,760 - - 1,440 - -
Λάρσος - - - 1,440 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά