συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,499 - - 1,238 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 1,970 - 1,350 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,449 - - 1,189 - 0,799
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,649 1,950 - 1,309 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,455 1,655 - 1,185 - -
Παναγιούδα 1,442 - - 1,185 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,498 1,738 - 1,229 - -
Πλακάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,350 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,496 1,669 - 1,199 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,680 - - 1,350 - -
Σκαλοχώρι 1,509 - - 1,239 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,510 - - 1,198 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,458 - - 1,198 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,448 1,647 - 1,197 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,464 - - 1,197 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,477 - - 1,199 - -
Παππάδος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,458 1,745 - 1,198 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,445 1,655 - 1,185 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,459 - - 1,199 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,459 - - 1,199 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παναγιούδα 1,479 - - 1,198 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,518 - - 1,219 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,660 - - 1,285 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,440 - - 1,150 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,476 - - 1,198 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,498 - - 1,229 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,675 1,975 - 1,383 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,459 - - 1,198 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,465 - - 1,190 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,448 - - 1,187 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Άναξος 1,459 1,689 - 1,199 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,444 - - 1,195 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά