συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,694 1,894 - 1,459 1,100 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,675 - - 1,418 1,055 -
Μανταμάδος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 - - 1,610 - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,409 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,420 1,050 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,635 1,825 - 1,405 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,656 - - 1,409 1,070 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 1,080 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,678 - - 1,447 1,070 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,635 - - 1,398 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 - - 1,609 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,390 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,629 - - 1,404 1,050 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,409 1,050 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - 1,620 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,610 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,635 1,825 - 1,405 1,025 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,895 - 1,418 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,639 - - 1,419 1,070 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,665 - - 1,425 1,080 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,632 1,785 - 1,398 1,050 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,668 1,895 - 1,419 1,050 -
Πλακάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,657 1,890 - 1,418 1,055 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 1,210 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 1,100 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,635 1,825 - 1,395 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 1,100 -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,453 1,050 -
Λάρσος - - - 1,450 1,050 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 1,080 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αγιάσος 1,658 - - 1,409 1,050 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,650 - - 1,410 1,068 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,674 - - 1,459 1,100 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 1,100 -
Παναγιούδα 1,632 - - 1,404 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,635 - - 1,405 1,070 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 1,050 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 1,070 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,674 1,894 - 1,459 1,100 -
Παππάδος - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,649 - - 1,429 1,040 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,667 - - 1,419 1,050 -
Άναξος 1,656 1,889 - 1,417 1,054 -
Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,668 - - 1,419 1,050 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά