συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πολιχνίτος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,659 1,300 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,878 2,018 - 1,698 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,899 2,019 - 1,699 1,340 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,138 - - 1,888 1,520 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - 1,320 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Άναξος 1,889 2,099 - 1,699 1,349 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Αγιάσος 1,915 - - 1,697 1,330 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,130 - - 1,890 1,520 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,899 - - 1,689 1,350 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,926 - - 1,712 - -
Παναγιούδα 1,837 - - 1,665 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,890 - - 1,690 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,930 - - 1,698 1,339 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,250 - 1,920 1,540 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,960 - - 1,760 1,370 -
Πλακάδος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,130 - - 1,900 1,540 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,888 2,098 - 1,698 1,330 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά