συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,650 1,839 - 1,409 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,598 - - 1,368 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,629 - - 1,387 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,640 - - 1,390 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,845 1,985 - 1,535 - -
Σκαλοχώρι 1,678 - - 1,422 - -
Παναγιούδα 1,573 - - 1,345 - -
Λάρσος - - - 1,370 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,622 - - 1,397 - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - 1,429 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παναγιούδα 1,599 - - 1,345 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,625 1,895 - 1,395 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,649 - - 1,419 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,540 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,621 - - 1,377 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,679 - - 1,399 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Άναξος 1,629 1,799 - 1,395 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,599 - - 1,379 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,450 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,575 1,735 - 1,340 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,578 1,768 - 1,345 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,669 - - 1,429 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 - - 1,419 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,640 - - 1,385 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Αγιάσος 1,616 - - 1,418 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,609 - - 1,379 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,629 - - 1,387 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,619 - - 1,389 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,697 - - 1,464 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,610 - - 1,395 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,580 - - 1,345 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,649 - - 1,419 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,610 - - 1,360 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,598 - - 1,358 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,625 - - 1,385 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,622 1,749 - 1,397 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,570 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,598 - - 1,360 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,660 - - 1,400 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,578 1,768 - 1,345 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά