συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,445 - - 1,185 - 0,799
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,449 - - 1,189 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,467 1,690 - 1,190 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,446 - - 1,177 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,500 - - 1,200 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,537 - - 1,238 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,660 - - 1,350 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,448 1,745 - 1,188 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,520 - - 1,230 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,448 - - 1,178 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,670 1,650 - 1,350 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,476 - - 1,198 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,500 - - 1,200 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,504 - - 1,219 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,445 - - 1,198 - -
Παππάδος - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,448 1,617 - 1,187 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,649 - - 1,349 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,449 - - 1,249 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,446 - - 1,198 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,675 1,900 - 1,383 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,440 - - 1,150 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,450 - - 1,250 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,498 - - 1,229 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,469 - - 1,209 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,655 1,880 - 1,340 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Άναξος 1,469 1,699 - 1,199 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,498 1,738 - 1,229 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,450 - - 1,180 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,445 1,635 - 1,185 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,448 - - 1,198 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,650 - - 1,320 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,457 - - 1,197 - -
Παναγιούδα 1,469 - - 1,189 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,445 1,635 - 1,185 - -
Παναγιούδα 1,442 - - 1,185 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,445 1,625 - 1,185 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,478 1,699 - 1,197 - -
Αγιάσος 1,489 - - 1,239 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,660 - - 1,340 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,529 - - 1,239 - -
Πλακάδος - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,478 1,699 - 1,197 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,496 - - 1,199 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,449 - - 1,198 - -
Σκαλοχώρι 1,499 - - 1,279 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,200 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά