συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,105 - - 1,790 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,914 - - 1,668 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,925 - - 1,658 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,859 - - 1,589 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,852 - - 1,575 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,889 2,019 - 1,610 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,896 - - 1,597 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,890 - - 1,610 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,928 2,078 - 1,638 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,150 - - 1,810 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,898 2,145 - 1,615 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,240 - 1,820 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,879 - - 1,608 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Άναξος 1,959 2,199 - 1,619 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,930 - - 1,650 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,118 - - 1,788 - -
Αγιάσος 1,927 - - 1,617 - -
Παναγιούδα - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά