συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,579 - - 1,305 1,029 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,526 1,667 - 1,274 1,005 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 1,120 -
Άναξος 1,545 - - 1,275 1,030 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 1,513 - - 1,269 0,984 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,519 - - 1,279 1,000 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,499 - - 1,279 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,390 1,120 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,680 1,740 - 1,400 1,110 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,545 - - 1,275 1,000 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,519 - - 1,267 1,015 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,695 - - 1,395 1,110 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,535 - - 1,273 1,050 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,524 - - 1,252 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Υψηλομέτωπο 1,545 - - 1,275 1,020 -
Μανταμάδος 1,580 - - 1,295 1,030 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,659 - 1,234 0,977 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,569 1,989 - 1,299 1,045 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,569 - - 1,299 1,020 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 1,030 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,499 - - 1,239 - -
Αγιάσος 1,529 - - 1,299 1,010 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,535 - - 1,275 1,000 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,535 1,745 - 1,268 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,279 1,040 -
Παππάδος 1,698 - - 1,398 1,100 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,279 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,569 - - 1,299 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,535 - - 1,275 1,000 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,326 1,060 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,609 - - 1,359 1,060 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,700 1,920 - 1,400 1,110 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,529 - - 1,275 1,000 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,790 - - 1,390 1,050 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,575 - - 1,315 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,579 - - 1,318 1,059 -
Πλακάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,487 - - 1,237 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,569 - - 1,299 1,020 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Παναγιούδα 1,528 - - 1,237 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,299 1,050 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,538 - - 1,268 1,020 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,526 - - 1,274 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,596 - 1,235 0,979 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,275 1,030 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,930 - 1,400 1,100 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,598 - - 1,298 1,030 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,300 1,050 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,523 - - 1,319 1,015 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,560 - - 1,274 1,020 -
Σκαλοχώρι 1,629 - - 1,348 1,050 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,700 1,820 - 1,400 1,100 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,597 - - 1,310 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,485 1,649 - 1,225 - -
Λάρσος - - - 1,290 1,000 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,680 - - 1,390 1,100 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,830 - 1,430 1,120 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,659 - 1,235 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά