συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Αγιάσος 1,938 - - 1,899 1,170 -
Παναγιούδα - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,946 2,060 - 1,894 1,170 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,185 - - 2,065 1,300 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,938 - - 1,869 1,160 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,185 2,710 - 2,130 1,345 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,935 2,055 - 1,875 - -
Παππάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,945 2,288 - 1,847 1,180 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Άναξος 1,939 - - 1,839 1,169 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Παναγιούδα 1,896 - - 1,857 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,020 - - 1,900 1,170 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά