συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,509 - - 1,259 - 0,889
Παναγιούδα 1,473 - - 1,236 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,545 - - 1,299 1,029 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,539 - - 1,299 1,020 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,539 - - 1,299 1,020 -
Πολιχνίτος 1,539 - - 1,299 1,020 -
Αγιάσος 1,519 - - 1,299 1,000 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,545 - - 1,298 0,995 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,298 1,030 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,554 - - 1,317 1,016 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,545 - - 1,298 0,995 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,528 - - 1,277 0,980 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,525 - - 1,290 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,475 1,658 - 1,237 0,960 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 1,900 - 1,390 1,100 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Άναξος 1,529 1,725 - 1,289 1,029 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,290 1,020 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,499 - - 1,289 1,020 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,329 1,000 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,559 - - 1,289 1,020 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,670 1,800 - 1,390 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,400 1,100 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - 1,100 -
Μανταμάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,845 - 1,287 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,680 - - 1,390 1,100 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,699 1,910 - 1,399 1,100 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,695 1,865 - 1,430 1,100 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,474 1,649 - 1,236 0,960 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,030 -
Σκαλοχώρι 1,599 - - 1,346 1,020 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,280 0,990 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,529 - - 1,289 1,029 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,529 - - 1,289 1,010 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,549 1,938 - 1,319 1,040 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,530 - - 1,260 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,539 - - 1,299 1,040 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,599 - - 1,309 1,010 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,540 - - 1,298 1,020 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,680 1,900 - 1,390 1,110 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,499 - - - 1,020 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,598 - - 1,359 1,050 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,528 - - 1,278 1,010 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,529 - - 1,279 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,499 1,699 - 1,279 0,990 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,475 1,658 - 1,237 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,545 1,789 - 1,316 0,995 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,654 - 1,279 0,980 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,529 - - 1,299 - -
Παππάδος - - - 1,398 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά