συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,090 - - 1,870 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,260 - - 1,960 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,998 - - 1,838 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 2,011 2,120 - 1,790 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 2,075 - - 1,890 - -
Άναξος 2,049 2,279 - 1,839 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 2,040 - - 1,830 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 2,038 2,270 - 1,825 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 2,064 - - 1,849 - -
Αγιάσος 2,053 - - 1,786 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,269 - - 1,968 - -
Παναγιούδα 1,992 - - 1,784 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,280 - - 2,050 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 2,035 2,175 - 1,785 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 2,039 - - 1,829 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 2,064 - - 1,836 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,250 2,350 - 1,939 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά