συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,545 - - 1,275 0,940 0,889
Ντίπι, Λαρσός 1,575 - - 1,329 0,950 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,575 - - 1,315 0,960 -
Μανταμάδος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,598 - - 1,329 0,980 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,588 1,795 - 1,318 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,558 - - 1,297 0,930 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 1,885 - 1,500 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,559 - - 1,289 0,960 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,569 - - 1,298 0,970 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,760 1,960 - 1,440 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,290 0,960 -
Παναγιούδα 1,562 - - 1,315 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,490 0,960 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,589 - - - 0,949 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,579 - - 1,299 0,960 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,470 - -
Άναξος 1,589 1,809 - 1,319 0,959 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 1,849 - 1,369 0,980 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,575 1,815 - 1,315 0,960 -
Πλακάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,720 - - 1,410 1,065 -
Πάμφιλα - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,559 - - 1,298 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - 1,400 - -
Αγιάσος 1,599 - - 1,348 0,950 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,770 - - 1,490 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,596 1,769 - 1,325 0,965 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,597 - - 1,336 0,940 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,629 - - 1,329 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,598 - - 1,359 0,970 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,598 1,765 - 1,346 0,940 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Παναγιούδα 1,579 - - 1,285 - -
Λάρσος - - - 1,320 0,930 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,480 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,579 - - 1,311 0,970 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,770 - - 1,480 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,565 1,795 - 1,315 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,600 - - 1,330 0,970 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,598 1,765 - 1,346 0,940 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,610 - - 1,330 0,980 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,547 - - 1,280 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,568 - - 1,278 0,950 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,559 - - 1,289 0,970 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,559 1,674 - 1,298 0,935 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά