συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,499 - - 1,239 - 0,889
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,555 - - 1,275 0,990 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παναγιούδα 1,483 - - 1,229 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,491 - - 1,206 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,488 1,648 - 1,229 0,959 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,545 - - 1,275 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,535 - - 1,270 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,559 - - 1,314 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 1,100 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,269 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,339 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,720 1,865 - 1,450 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,700 1,870 - 1,400 1,100 -
Λάρσος - - - 1,280 0,970 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,556 - - 1,278 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,549 - - 1,265 1,000 -
Υψηλομέτωπο 1,554 - - 1,275 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,554 - - 1,299 1,020 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,519 - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,554 - - 1,299 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,700 1,890 - 1,400 1,090 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,720 - - 1,420 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Παναγιούδα 1,528 - - 1,229 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,599 - - 1,299 1,050 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,535 1,675 - 1,270 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,597 - - 1,329 - -
Σκαλοχώρι 1,597 - - 1,328 1,030 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,575 - - 1,275 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,285 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,529 - - 1,279 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,390 1,080 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,565 - - 1,299 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,535 1,745 - 1,258 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,569 - - 1,289 1,029 -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,630 - - 1,310 1,050 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,555 - - 1,275 0,990 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,554 - - 1,274 0,980 -
Άναξος 1,549 - - 1,265 1,000 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,518 - - 1,240 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,690 1,810 - 1,390 1,100 -
Πολιχνίτος 1,554 - - 1,299 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,488 1,648 - 1,229 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,484 1,642 - 1,229 0,960 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,548 - - 1,258 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,430 - -
Αγιάσος 1,546 - - 1,299 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,625 - - 1,349 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,535 - - 1,275 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,555 1,749 - 1,289 1,000 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,279 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,554 - - 1,299 1,020 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά