συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,879 - - 1,620 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,649 - - 1,435 - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,393 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,647 - - 1,409 - -
Άναξος 1,669 1,859 - 1,437 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,870 2,090 - 1,600 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,410 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,710 - - 1,450 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,678 - - 1,438 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,689 1,899 - 1,469 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,859 2,100 - 1,599 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,945 - 1,418 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,693 1,894 - 1,479 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,678 1,825 - 1,428 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,649 - - 1,435 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,658 - - 1,415 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,640 - - 1,400 - -
Αγιάσος 1,648 - - 1,409 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,870 - - 1,600 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,710 - - 1,450 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,649 - - 1,409 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,880 - - 1,580 - -
Πλακάδος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,648 1,798 - 1,405 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,669 - - 1,437 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παναγιούδα 1,648 - - 1,399 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,689 - - 1,449 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,659 - - 1,419 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,638 - - 1,398 - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,449 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,435 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,669 1,857 - 1,409 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,664 - - 1,429 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,648 1,798 - 1,405 - -
Παππάδος - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,648 - - 1,398 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,649 - - 1,435 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,700 - - 1,420 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,788 - 1,425 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,648 1,798 - 1,405 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,675 - - 1,436 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,439 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,669 1,857 - 1,409 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά