συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,674 - - 1,459 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,649 - - 1,429 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Παππάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,655 - - 1,435 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 2,090 - 1,610 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
Πλακάδος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,639 - - 1,419 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,660 - - 1,420 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,610 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,648 1,945 - 1,418 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,409 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,900 2,100 - 1,620 - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,675 - - 1,441 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,674 1,894 - 1,459 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,870 - - 1,600 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,668 1,895 - 1,419 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,635 1,825 - 1,405 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Αγιάσος 1,658 - - 1,409 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,787 - 1,435 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,657 - - 1,423 - -
Παναγιούδα 1,632 - - 1,404 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,634 - - 1,409 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,667 - - 1,419 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,635 1,825 - 1,405 - -
Άναξος 1,679 1,899 - 1,457 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,609 - -
Πάμφιλα - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,409 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,639 - - 1,404 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,668 - - 1,419 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,690 - - 1,450 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,678 - - 1,447 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,420 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,657 1,890 - 1,414 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,635 1,825 - 1,405 - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,453 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,390 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά