συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,909 - - 1,680 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,230 - 1,890 1,360 -
Αγιάσος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,698 1,200 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παναγιούδα 1,838 - - 1,675 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,128 - - 1,888 1,340 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,879 - - 1,659 1,250 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,980 - - 1,740 1,240 -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,938 - - 1,687 1,220 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,150 - - 1,950 1,370 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,150 - - 1,890 1,360 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,936 - - 1,698 1,220 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,938 2,058 - 1,679 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,945 - - 1,709 1,273 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,938 - - 1,738 1,230 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,897 2,025 - 1,678 1,190 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,897 2,170 - 1,666 1,190 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,898 - - 1,689 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,939 - - 1,599 1,199 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άναξος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά