συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Αγιάσος 1,619 - - 1,428 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,598 1,798 - 1,368 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,628 - - 1,398 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,875 1,990 - 1,610 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,656 - - 1,416 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,615 - - 1,389 - -
Πολιχνίτος 1,649 - - 1,419 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,880 - - 1,610 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,625 - - 1,409 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,627 1,875 - 1,379 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,628 - - 1,388 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,646 1,774 - 1,409 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,639 - - 1,399 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,597 1,796 - 1,369 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,678 - - 1,435 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,649 - - 1,419 - -
Σκαλοχώρι 1,688 - - 1,449 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,419 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,649 - - 1,409 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,690 - - 1,430 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,648 1,895 - 1,398 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παναγιούδα 1,594 - - 1,365 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,880 - - 1,610 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,648 - - 1,408 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,619 - - 1,379 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,608 - - 1,395 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,656 - - 1,416 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,669 1,938 - 1,449 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,630 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,659 - - 1,449 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 1,870 - 1,419 - -
Πλακάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,629 - - 1,365 - -
Λάρσος - - - 1,400 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,621 - - 1,386 - -
Παππάδος 1,898 - - 1,498 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,629 - - 1,415 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,630 - - 1,380 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,490 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,609 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,890 2,012 - 1,623 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,685 - - 1,435 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,609 - - 1,389 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,880 2,090 - 1,610 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,598 1,798 - 1,368 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,698 - - 1,439 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,599 - - 1,395 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Άναξος 1,697 1,897 - 1,438 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,627 - - 1,379 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,699 - - 1,465 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,659 1,879 - 1,419 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά