συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - 1,075
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,798 - - 1,535 1,220 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,835 - - 1,580 1,250 -
Πλακάδος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,798 2,045 - 1,538 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,030 - - 1,730 1,370 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Άναξος - - - 1,539 1,220 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - 1,690 1,350 -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,798 1,958 - 1,518 1,219 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,819 - - 1,529 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,799 2,030 - 1,546 1,235 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,889 - - 1,589 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,809 - - 1,539 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,778 1,988 - 1,498 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,865 - - 1,534 1,260 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,999 - - 1,680 1,340 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - 1,580 1,250 -
Μανταμάδος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 2,100 - 1,730 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,720 - -
Αγιάσος 1,798 - - 1,538 1,200 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -
Παππάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Παναγιούδα 1,775 - - 1,515 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά