συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,528 - - 1,298 1,030 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παναγιούδα 1,493 - - 1,256 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Αγιάσος 1,519 - - 1,339 1,000 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,529 - - 1,309 1,050 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,515 - - 1,304 1,029 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,565 - - 1,318 1,020 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,565 1,799 - 1,316 1,020 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,675 - 1,257 0,980 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,510 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,649 - 1,259 0,980 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - 1,920 - 1,500 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,329 1,040 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,599 - - 1,329 1,030 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - 1,500 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,565 - - 1,318 1,020 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,654 - 1,315 1,040 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,060 -
Παππάδος - - - 1,398 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,510 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,545 - - 1,319 1,040 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,515 - - 1,276 1,022 -
Λάρσος - - - 1,300 1,000 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,845 - 1,278 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,523 - - 1,289 1,025 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - 1,930 - 1,500 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,529 - - 1,299 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,545 - - 1,315 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - 1,490 1,200 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,799 - - 1,509 1,200 -
Παναγιούδα 1,539 - - 1,256 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,539 - - 1,319 1,020 -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,299 0,990 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,545 - - 1,299 1,040 -
Μανταμάδος - - - - - -
Πολιχνίτος 1,539 - - 1,319 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,545 - - 1,315 1,020 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,299 1,040 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,549 - - 1,299 1,040 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,560 - - 1,328 1,055 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,500 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Άναξος 1,549 1,749 - 1,299 1,030 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,559 - - 1,309 1,040 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,319 1,069 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,579 1,938 - 1,349 1,060 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,559 - - 1,319 1,020 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,685 - 1,257 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,320 1,040 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,626 - - 1,379 1,050 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,560 - - 1,325 1,055 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,577 - - 1,342 1,079 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά