συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,619 - - 1,429 1,150 0,919
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,647 - - 1,438 1,149 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,620 - - 1,450 1,150 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,617 1,817 - 1,413 1,128 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,659 - - 1,459 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,619 - - 1,439 1,130 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,618 - - 1,415 1,128 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,659 - - 1,499 1,180 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,590 - - 1,436 1,120 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,650 1,330 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,657 - - 1,446 1,150 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,618 1,808 - 1,415 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,619 - - 1,429 1,139 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,628 1,855 - 1,438 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,637 - - 1,446 1,150 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,596 - - 1,463 1,165 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,628 - - 1,438 1,150 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,629 1,770 - 1,439 1,150 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,650 - - 1,468 1,160 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,659 1,938 - 1,459 1,185 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,673 - - 1,448 1,150 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,840 1,990 - 1,650 1,310 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,000 - 1,659 1,290 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,599 - - 1,410 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,550 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,649 - - 1,479 1,150 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,739 - - 1,479 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,900 2,000 - 1,650 1,310 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,649 - - 1,445 1,160 -
Λάρσος - - - 1,450 1,150 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,650 1,330 -
Μανταμάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,649 - - 1,415 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,900 2,120 - 1,650 1,330 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,617 - - 1,429 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,860 - - 1,650 1,310 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,429 1,130 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,920 2,120 - 1,670 1,330 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,615 - - 1,459 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,449 1,170 -
Παναγιούδα 1,613 - - 1,413 - -
Πλακάδος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Άναξος 1,695 1,895 - 1,475 1,140 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,620 - - 1,420 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,615 1,794 - 1,459 1,148 -
Πολιχνίτος 1,659 - - 1,459 1,170 -
Σκαλοχώρι 1,698 - - 1,499 1,190 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,625 - - 1,415 1,140 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,618 1,808 - 1,415 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Αγιάσος 1,629 - - 1,459 1,150 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,460 1,170 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,618 1,808 - 1,388 1,128 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά