συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,459 - - 1,209 - 0,859
Παναγιούδα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,467 1,629 - 1,216 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,650 1,865 - 1,420 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,350 - -
Σκαλοχώρι 1,558 - - 1,279 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,475 - - 1,249 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,478 - - 1,218 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,495 - - 1,225 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,468 - - 1,205 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,540 - - 1,250 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,539 - - 1,239 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,525 1,745 - 1,238 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,446 - - 1,187 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,525 1,745 - 1,275 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,525 - - 1,275 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,639 1,890 - 1,349 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Αγιάσος 1,459 - - 1,216 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,488 - - 1,230 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,640 1,850 - 1,350 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,468 1,612 - 1,205 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,475 - - 1,219 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,467 - - 1,239 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,526 - - 1,256 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,216 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,230 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,509 - - 1,239 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,269 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,465 - - 1,245 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,479 - - 1,228 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,499 - - 1,269 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,640 1,820 - 1,340 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,467 1,645 - 1,215 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,480 - - 1,200 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Άναξος 1,479 - - 1,215 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,467 1,628 - 1,215 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,499 - - 1,269 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,525 1,729 - 1,275 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,479 - - 1,215 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,443 - - 1,185 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,469 - - 1,220 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,467 1,629 - 1,215 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,515 - - 1,225 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,630 1,800 - 1,340 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,484 - - 1,235 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,640 - - 1,340 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,519 - - 1,249 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,499 - - 1,269 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,524 - - 1,274 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,640 - - 1,350 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά