συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,475 - - 1,215 - 0,869
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,270 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,476 - - 1,239 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,477 1,637 - 1,215 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,545 - - 1,270 - -
Λάρσος - - - 1,250 - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,216 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,269 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 - - 1,380 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,499 - - 1,269 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,745 - 1,258 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,790 - - 1,390 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,499 - - 1,240 - -
Σκαλοχώρι 1,569 - - 1,298 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,688 - - 1,390 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,548 - - 1,275 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,546 - - 1,265 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,547 - - 1,274 - -
Άναξος 1,515 - - 1,239 - -
Πλακάδος - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,479 - - 1,279 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,515 - - 1,239 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,680 - - 1,380 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,539 - - 1,259 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,476 - - 1,215 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,238 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,239 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,690 1,870 - 1,400 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,298 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,575 - - 1,275 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,477 1,637 - 1,215 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παναγιούδα 1,475 - - 1,216 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,519 - - 1,242 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,484 - - 1,219 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,825 - 1,430 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,554 - - 1,299 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,466 - - 1,224 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,515 - - 1,245 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,680 1,890 - 1,380 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,279 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,548 - - 1,285 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Υψηλομέτωπο 1,515 - - 1,245 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Αγιάσος 1,546 - - 1,299 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,548 - - 1,275 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,239 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,469 - - 1,188 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,534 - - 1,269 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,489 1,647 - 1,229 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,476 1,636 - 1,216 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά