συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,483 - - 1,229 0,960 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,529 - - 1,299 1,020 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,598 - - 1,346 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,579 - - 1,319 1,050 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,515 1,745 - 1,275 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,537 - - 1,275 0,990 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 1,110 -
Παναγιούδα 1,480 - - 1,229 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - 0,985 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 1,100 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,499 - - 1,265 0,985 -
Πλακάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,239 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 1,810 - 1,380 1,100 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,479 - - 1,239 - -
Λάρσος - - - 1,280 0,980 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,476 - - 1,231 0,980 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,519 1,968 - 1,259 1,020 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - 1,100 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,486 - - 1,229 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,790 - - 1,390 1,050 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,690 1,870 - 1,400 1,100 -
Μανταμάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,489 - - 1,235 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,537 - - 1,275 0,990 -
Αγιάσος 1,529 - - 1,299 1,000 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,299 1,050 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,483 - - 1,279 - -
Παναγιούδα 1,538 - - 1,237 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,485 1,655 - 1,229 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,629 - - 1,348 1,050 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,285 0,990 -
Πάμφιλα - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,830 - 1,430 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - 0,965 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,530 - - 1,270 1,020 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,680 - - 1,380 1,100 -
Άναξος 1,519 - - 1,249 0,985 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,519 - - 1,249 0,985 -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,598 - - 1,348 1,059 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,499 - - 1,299 1,020 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,597 - - 1,278 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,529 - - 1,299 1,020 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,485 1,645 - 1,229 0,959 -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,259 1,020 -
Υψηλομέτωπο 1,545 - - 1,275 1,015 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,485 1,617 - 1,225 0,960 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,519 - - 1,275 1,000 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,326 1,030 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,248 1,000 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,300 1,050 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,700 - - 1,390 1,100 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,534 - - 1,254 1,000 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,519 - - 1,259 1,000 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 1,000 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,537 - - 1,278 0,990 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,483 1,659 - 1,229 0,960 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά