συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,659 - - 1,449 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,688 - - 1,449 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παναγιούδα 1,629 - - 1,365 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,880 - - 1,610 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,619 - - 1,379 - -
Παππάδος 1,898 - - 1,498 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,621 - - 1,386 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,646 1,774 - 1,409 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,597 1,796 - 1,369 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 1,870 - 1,419 - -
Πλακάδος - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Παναγιούδα 1,594 - - 1,365 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,598 1,798 - 1,368 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,625 - - 1,409 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,656 - - 1,416 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,880 2,090 - 1,610 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,490 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,629 - - 1,415 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,648 - - 1,408 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,630 - - 1,380 - -
Αγιάσος 1,619 - - 1,428 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,630 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,627 - - 1,379 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,649 - - 1,409 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,599 - - 1,395 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,880 - - 1,610 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,628 - - 1,398 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,649 - - 1,419 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,669 1,938 - 1,449 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,609 - - 1,389 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,639 - - 1,399 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,875 1,990 - 1,610 - -
Λάρσος - - - 1,400 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,656 - - 1,416 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,890 2,012 - 1,623 - -
Πολιχνίτος 1,649 - - 1,419 - -
Άναξος 1,697 1,897 - 1,438 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,628 - - 1,388 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,659 1,879 - 1,419 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,598 1,798 - 1,368 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,685 - - 1,435 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,608 - - 1,395 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,627 1,875 - 1,379 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,609 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,699 - - 1,465 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,698 - - 1,439 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,678 - - 1,435 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,419 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,615 - - 1,389 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,648 1,895 - 1,398 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,690 - - 1,430 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά