συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,519 - - 1,326 0,940 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,589 2,100 - 1,339 1,050 -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,475 - - 1,247 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,469 - - 1,259 0,900 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αγιάσος 1,558 - - 1,319 0,990 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,528 - - 1,298 0,960 -
Παναγιούδα 1,456 - - 1,238 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,579 - - 1,329 1,000 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,520 - - 1,280 0,990 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,690 - - 1,390 1,000 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,489 - - 1,269 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,480 - - 1,250 - -
Άναξος 1,495 1,827 - 1,265 0,950 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,620 - - 1,360 1,100 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,590 - - 1,350 1,050 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,478 1,765 - 1,248 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,525 - - 1,328 0,940 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,475 1,682 - 1,247 0,950 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,498 - - 1,278 0,950 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,488 - - 1,258 0,940 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,428 - - 1,275 0,890 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,470 - - 1,280 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,580 - - 1,330 1,000 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,579 - - 1,349 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,458 1,668 - 1,238 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,488 - - 1,259 0,930 0,879
Μανταμάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,528 1,748 - 1,298 0,960 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,499 - - 1,328 0,940 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,499 - - 1,268 0,955 -
Παππάδος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,680 - - 1,400 1,050 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,448 1,658 - 1,238 0,925 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,640 - - 1,380 - -
Λάρσος - - - 1,280 0,930 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,550 - - 1,270 0,930 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,620 1,990 - 1,370 1,100 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,675 1,900 - 1,383 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,448 1,658 - 1,238 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,485 - - 1,271 0,999 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,495 1,827 - 1,265 0,950 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,538 - - 1,298 0,960 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,569 - - 1,298 0,990 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,475 - - 1,248 0,925 -
Πλακάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,510 - - 1,270 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,258 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,269 0,930 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,519 - - 1,299 0,940 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά