συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Άναξος 1,939 - - 1,839 1,169 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,938 - - 1,869 1,160 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,935 2,055 - 1,875 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,185 2,710 - 2,130 1,345 -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,185 - - 2,065 1,300 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Παναγιούδα 1,896 - - 1,857 - -
Αγιάσος 1,938 - - 1,899 1,170 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,945 2,288 - 1,847 1,180 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,020 - - 1,900 1,170 -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,946 2,060 - 1,894 1,170 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά