συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - 1,065 -
Ντίπι, Λαρσός 1,679 - - 1,429 1,070 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,686 - - 1,397 1,068 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,900 - - 1,620 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,696 1,874 - 1,449 1,070 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,705 - - 1,445 1,090 -
Πολιχνίτος - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 1,100 -
Παναγιούδα 1,679 - - 1,419 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,684 - - 1,428 1,075 -
Πάμφιλα - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,620 1,260 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,698 - - 1,459 1,085 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,697 - - 1,458 1,110 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παναγιούδα 1,668 - - 1,409 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,700 - - 1,445 1,090 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,450 1,070 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 1,120 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,699 - - 1,479 1,120 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,674 - - 1,419 1,090 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,696 - - 1,449 1,070 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,678 - - 1,398 1,080 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,729 - - 1,479 1,109 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,900 - - 1,630 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 1,230 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,665 - - 1,414 1,096 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,889 - - 1,619 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,662 1,798 - 1,408 1,070 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 1,120 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,890 - - 1,600 1,240 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,658 1,848 - 1,415 1,050 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,699 1,895 - 1,479 1,120 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,668 - - 1,419 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,749 - - 1,469 1,070 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,669 - - 1,409 1,080 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,678 1,945 - 1,418 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,694 - - 1,419 1,060 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,900 - - 1,620 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,680 - - 1,400 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,739 - - 1,499 1,120 -
Άναξος 1,684 1,898 - 1,427 1,075 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Αγιάσος 1,678 - - 1,429 1,080 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,658 1,848 - 1,415 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,679 - - 1,419 1,070 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,665 1,855 - 1,415 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,675 - - 1,419 1,090 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,685 1,899 - 1,415 1,075 -
Πλακάδος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά