συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,289 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,494 - - 1,250 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,525 - - 1,250 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,650 1,865 - 1,420 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,260 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,650 1,800 - 1,360 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,216 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,269 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,499 - - 1,269 - -
Υψηλομέτωπο 1,527 - - 1,289 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,485 - - 1,215 - 0,879
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,499 - - 1,251 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,505 - - 1,240 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,565 - - 1,297 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,350 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,535 1,729 - 1,275 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,239 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,499 - - 1,269 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,670 - - 1,370 - -
Αγιάσος 1,486 - - 1,259 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,660 - - 1,360 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,457 1,638 - 1,215 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,524 - - 1,274 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,539 - - 1,269 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,539 - - 1,250 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,475 - - 1,249 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,660 - - 1,360 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,478 - - 1,208 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,660 1,860 - 1,360 - -
Πλακάδος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,660 1,820 - 1,340 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,228 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,456 1,629 - 1,216 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,520 - - 1,230 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,467 - - 1,239 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,499 - - 1,239 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,457 1,638 - 1,215 - -
Άναξος 1,509 1,749 - 1,259 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,535 - - 1,275 - -
Λάρσος - - - 1,250 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,499 1,652 - 1,251 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,509 - - 1,259 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,499 - - 1,217 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,535 1,735 - 1,275 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,555 - - 1,250 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,660 1,760 - 1,370 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,559 - - 1,239 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,509 - - 1,259 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,528 1,795 - 1,278 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,669 1,910 - 1,369 - -
Σκαλοχώρι 1,579 - - 1,318 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,530 - - 1,270 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά