συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,692 - - 1,385 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,759 - - 1,439 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,720 - - 1,445 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,728 - - 1,418 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,738 - - 1,449 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,729 - - 1,389 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,734 1,964 - 1,434 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,690 - - 1,370 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,738 1,969 - 1,449 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,756 - - 1,420 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,729 1,959 - 1,418 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,799 - - 1,479 - -
Παναγιούδα 1,729 - - 1,385 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,718 - - 1,417 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,718 1,863 - 1,418 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,930 2,120 - 1,570 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,490 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,760 - - 1,440 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,930 - - 1,570 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,728 - - 1,418 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,730 - - 1,410 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,698 1,945 - 1,398 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,940 - - 1,570 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,709 - - 1,399 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,760 - - 1,440 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,930 - - 1,570 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,718 - - 1,398 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,930 2,050 - 1,570 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,708 - - 1,397 - 0,959
Παππάδος - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,950 2,075 - 1,610 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άναξος 1,739 1,939 - 1,429 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,719 - - 1,389 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,734 1,964 - 1,434 - -
Αγιάσος 1,749 - - 1,428 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,710 - - 1,399 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,746 - - 1,425 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,970 2,100 - 1,570 - -
Πλακάδος - - - - - -
Λάρσος - - - 1,440 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,698 - - 1,398 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,695 1,895 - 1,385 - -
Σκαλοχώρι 1,739 - - 1,442 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά