συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,938 - - 1,738 1,230 -
Παππάδος - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,879 - - 1,659 1,250 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,939 - - 1,599 1,199 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,909 - - 1,680 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,150 - - 1,950 1,370 -
Παναγιούδα 1,838 - - 1,675 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,698 1,200 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,980 - - 1,740 1,240 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,898 - - 1,689 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,128 - - 1,888 1,340 -
Αγιάσος - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,230 - 1,890 1,360 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,936 - - 1,698 1,220 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,897 2,025 - 1,678 1,190 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,938 2,058 - 1,679 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,897 2,170 - 1,666 1,190 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,938 - - 1,687 1,220 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,150 - - 1,890 1,360 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,945 - - 1,709 1,273 -
Παναγιούδα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά