συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Αγιάσος 1,489 - - 1,259 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,472 1,635 - 1,215 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,269 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,499 - - 1,269 - -
Πλακάδος - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,660 - - 1,360 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,465 - - 1,215 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,665 1,865 - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,495 - - 1,228 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,535 1,729 - 1,275 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,645 1,810 - 1,360 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,479 - - 1,219 - -
Λάρσος - - - 1,250 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,525 - - 1,250 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,270 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,536 - - 1,256 - -
Σκαλοχώρι 1,558 - - 1,279 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,535 1,745 - 1,258 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 1,910 - 1,390 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,535 1,695 - 1,285 - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Υψηλομέτωπο 1,515 - - 1,245 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,510 - - 1,220 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,490 - - 1,220 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,469 - - 1,209 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,499 - - 1,269 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,680 1,870 - 1,390 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,465 - - 1,265 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,472 - - 1,239 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,484 - - 1,235 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,471 - - 1,209 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,514 - - 1,269 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,472 1,636 - 1,216 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,471 1,629 - 1,215 - -
Άναξος 1,495 - - 1,230 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,519 - - 1,229 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,465 - - 1,215 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,453 - - 1,197 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,660 - - 1,380 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,535 - - 1,275 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,539 - - 1,239 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,468 - - 1,208 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,498 - - 1,218 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,472 - - 1,215 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,530 - - 1,258 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,660 1,820 - 1,350 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,259 - -
Παναγιούδα 1,471 - - 1,216 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,350 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,534 - - 1,274 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,472 1,635 - 1,215 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,495 - - 1,249 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,515 - - 1,245 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,216 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά