συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,685 - 1,257 - -
Σκαλοχώρι 1,626 - - 1,379 1,050 -
Παναγιούδα 1,539 - - 1,256 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,060 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,515 - - 1,304 1,029 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,539 - - 1,319 1,020 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,577 - - 1,342 1,079 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,565 1,799 - 1,316 1,020 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - 1,500 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,559 - - 1,319 1,020 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - 1,930 - 1,500 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - 1,920 - 1,500 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,579 1,938 - 1,349 1,060 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,528 - - 1,298 1,030 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,654 - 1,315 1,040 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,649 - 1,259 0,980 -
Πολιχνίτος 1,539 - - 1,319 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,565 - - 1,318 1,020 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,545 - - 1,315 1,020 -
Λάρσος - - - 1,300 1,000 -
Παναγιούδα 1,493 - - 1,256 - -
Άναξος 1,549 1,749 - 1,299 1,030 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,523 - - 1,289 1,025 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,320 1,040 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,545 - - 1,319 1,040 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,599 - - 1,329 1,030 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,329 1,040 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,529 - - 1,299 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,799 - - 1,509 1,200 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,560 - - 1,328 1,055 -
Αγιάσος 1,519 - - 1,339 1,000 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,500 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,515 - - 1,276 1,022 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,560 - - 1,325 1,055 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,299 1,040 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,545 - - 1,315 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,559 - - 1,309 1,040 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - 1,490 1,200 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,510 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,845 - 1,278 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,545 - - 1,299 1,040 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,319 1,069 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,510 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,299 0,990 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,675 - 1,257 0,980 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,565 - - 1,318 1,020 -
Πάμφιλα - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,529 - - 1,309 1,050 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,549 - - 1,299 1,040 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά