συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,507 - - 1,269 0,995 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,484 - - 1,253 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,569 1,928 - 1,339 1,020 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,684 - 1,259 0,980 -
Λάρσος - - - 1,300 0,990 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,320 1,030 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,492 - - 1,273 1,010 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,555 - - 1,316 0,997 -
Μανταμάδος - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,680 - 1,257 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,569 - - 1,339 1,020 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,340 1,040 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 1,895 - 1,500 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - 1,920 - 1,500 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,555 1,769 - 1,316 0,997 -
Παναγιούδα 1,539 - - 1,256 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,519 - - 1,285 1,015 -
Πολιχνίτος 1,569 - - 1,339 1,020 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,780 - - 1,490 1,170 -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,299 0,990 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - 1,930 - 1,480 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,599 - - 1,346 1,040 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Άναξος 1,575 1,749 - 1,329 1,010 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - 1,515 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,599 - - 1,365 1,040 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,540 - - 1,305 1,029 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - 1,499 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,505 - - 1,289 1,020 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,000 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,555 - - 1,316 0,997 -
Παππάδος - - - 1,398 1,019 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,578 - - 1,310 1,040 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,519 - - 1,289 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,487 - - 1,264 1,000 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,500 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,629 - - 1,349 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,545 - - 1,315 1,020 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,515 - - 1,290 1,020 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Αγιάσος 1,496 - - 1,291 1,000 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - 1,500 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,569 - - 1,339 1,040 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,795 - 1,275 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,549 - - 1,299 1,049 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,278 1,020 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,800 - - 1,510 1,180 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,549 - - 1,339 1,040 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,549 - - 1,299 1,040 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,675 - 1,305 1,000 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,680 - 1,257 0,980 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά