συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,674 1,894 - 1,459 1,100 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Αγιάσος 1,658 - - 1,409 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,668 - - 1,419 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,787 - 1,435 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,870 - - 1,600 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,660 - - 1,420 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,409 - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,409 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,609 - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,453 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,635 1,825 - 1,405 1,035 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,635 1,825 - 1,405 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,390 - -
Πλακάδος - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,639 - - 1,419 - -
Παναγιούδα 1,632 - - 1,404 - -
Άναξος 1,675 1,899 - 1,457 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,668 1,895 - 1,419 - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,900 2,100 - 1,620 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,678 - - 1,447 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,420 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,657 1,890 - 1,414 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,648 1,945 - 1,418 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,655 - - 1,435 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,635 1,825 - 1,405 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,690 - - 1,450 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,657 - - 1,423 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,674 - - 1,459 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 2,090 - 1,610 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,639 - - 1,404 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,649 - - 1,429 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,634 - - 1,409 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,610 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,674 1,894 - 1,459 1,100 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,667 - - 1,419 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,675 - - 1,441 - -
Παππάδος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά