συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,617 - - 1,429 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,659 - - 1,459 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,590 - - 1,436 1,120 -
Πολιχνίτος 1,659 - - 1,459 1,170 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,599 - - 1,410 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,618 - - 1,415 1,128 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,739 - - 1,479 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αγιάσος 1,629 - - 1,459 1,150 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,000 - 1,659 1,290 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,449 1,170 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,618 1,808 - 1,388 1,128 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,596 - - 1,463 1,165 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,840 1,990 - 1,650 1,310 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,460 1,170 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,628 - - 1,438 1,150 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,647 - - 1,438 1,149 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Άναξος 1,695 1,895 - 1,475 1,140 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,619 - - 1,429 1,139 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,618 1,808 - 1,415 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,900 2,120 - 1,650 1,330 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,649 - - 1,479 1,150 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,860 - - 1,650 1,310 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,673 - - 1,448 1,150 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,619 - - 1,439 1,130 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,637 - - 1,446 1,150 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,628 1,855 - 1,438 - -
Παναγιούδα 1,649 - - 1,415 - -
Παναγιούδα 1,613 - - 1,413 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,659 1,938 - 1,459 1,185 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,650 1,330 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,649 - - 1,445 1,160 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,615 - - 1,459 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,698 - - 1,499 1,190 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,617 1,817 - 1,413 1,128 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,619 - - 1,429 1,150 0,919
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,615 1,794 - 1,459 1,148 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,657 - - 1,446 1,150 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,650 1,330 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,900 2,000 - 1,650 1,310 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,620 - - 1,450 1,150 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,550 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,625 - - 1,415 1,140 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,920 2,120 - 1,670 1,330 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,429 1,130 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,620 - - 1,420 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,618 1,808 - 1,415 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,650 - - 1,468 1,160 -
Λάρσος - - - 1,450 1,150 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,659 - - 1,499 1,180 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,629 1,770 - 1,439 1,150 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά