συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 1,100 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,656 - - 1,409 1,070 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,420 1,050 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,635 - - 1,405 1,070 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,674 1,894 - 1,459 1,100 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 - - 1,610 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,694 1,894 - 1,459 1,100 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,635 1,825 - 1,405 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 - - 1,609 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 1,050 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,665 - - 1,425 1,080 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,450 1,050 -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,453 1,050 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,657 1,890 - 1,418 1,055 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,895 - 1,418 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,635 - - 1,398 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 1,080 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,668 1,895 - 1,419 1,050 -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,409 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,650 - - 1,410 1,068 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,678 - - 1,447 1,070 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 1,070 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,674 - - 1,459 1,100 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,675 - - 1,418 1,055 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,610 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,409 1,050 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,667 - - 1,419 1,050 -
Πολιχνίτος - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 1,100 -
Παναγιούδα 1,632 - - 1,404 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,639 - - 1,419 1,070 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,668 - - 1,419 1,050 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,635 1,825 - 1,405 1,025 -
Άναξος 1,656 1,889 - 1,417 1,054 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,635 1,825 - 1,395 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,632 1,785 - 1,398 1,050 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 1,080 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,629 - - 1,404 1,050 -
Πλακάδος - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - 1,620 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Αγιάσος 1,658 - - 1,409 1,050 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,649 - - 1,429 1,040 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,390 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 1,210 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 1,100 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά