συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πλακάδος - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,598 - - 1,368 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,669 - - 1,429 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,578 1,768 - 1,345 - -
Λάρσος - - - 1,370 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,609 - - 1,379 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,629 - - 1,387 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - 1,429 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,575 1,735 - 1,340 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,580 - - 1,345 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,649 - - 1,419 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,598 - - 1,360 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,610 - - 1,395 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αγιάσος 1,616 - - 1,418 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,578 1,768 - 1,345 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,616 - - 1,385 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,660 - - 1,400 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,639 - - 1,399 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 - - 1,419 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,829 2,030 - 1,539 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,599 - - 1,359 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,640 - - 1,385 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,820 - - 1,540 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,570 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,697 - - 1,464 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,625 1,895 - 1,398 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,679 - - 1,399 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,650 1,839 - 1,409 - -
Παναγιούδα 1,573 - - 1,345 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,622 - - 1,397 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,598 - - 1,358 - -
Άναξος 1,629 1,799 - 1,395 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,633 1,819 - 1,396 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,610 - - 1,360 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,810 1,920 - 1,530 - -
Πολιχνίτος 1,649 - - 1,419 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,640 - - 1,390 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,621 - - 1,377 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,629 - - 1,387 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,650 - - 1,415 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,845 1,985 - 1,535 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,860 1,990 - 1,570 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,599 - - 1,379 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,840 2,020 - 1,560 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,619 - - 1,389 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,625 - - 1,385 - -
Παναγιούδα 1,599 - - 1,345 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,599 - - 1,369 - -
Σκαλοχώρι 1,678 - - 1,422 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,622 1,749 - 1,397 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,540 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,870 - - 1,450 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά