συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Σκαλοχώρι 1,686 - - 1,456 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,659 - - 1,419 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,710 - - 1,450 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,895 - 1,418 - -
Αγιάσος 1,648 - - 1,409 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,693 1,894 - 1,479 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,648 - - 1,398 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,648 1,798 - 1,405 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,640 - - 1,400 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,700 - - 1,420 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,788 - 1,425 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,669 - - 1,428 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,449 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,647 - - 1,409 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,870 - - 1,600 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,439 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,669 1,857 - 1,409 - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,870 2,090 - 1,600 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,880 - - 1,580 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,890 1,975 - 1,590 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,689 1,899 - 1,469 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,648 1,798 - 1,405 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,410 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,870 - - 1,600 - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,393 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,667 - - 1,439 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,678 - - 1,438 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,649 - - 1,435 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,669 - - 1,449 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,658 - - 1,415 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Παναγιούδα 1,648 - - 1,399 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,689 - - 1,449 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,710 - - 1,450 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,648 1,798 - 1,405 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,669 1,857 - 1,409 - -
Παππάδος - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,664 - - 1,429 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,859 2,100 - 1,599 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,670 - - 1,398 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,675 - - 1,436 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,879 2,065 - 1,620 - -
Άναξος 1,669 1,859 - 1,437 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,649 - - 1,409 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,669 - - 1,437 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά