συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παππάδος 1,499 - - 1,150 - -
Πλακάδος - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,428 1,698 - 1,125 0,940 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,448 1,650 - 1,129 0,970 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,590 1,680 - 1,250 - -
Άναξος 1,498 - - 1,159 0,970 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,580 1,720 - 1,220 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,464 - - 1,175 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,650 - - 1,260 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,414 - - 1,099 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,419 - - 1,119 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,469 - - 1,119 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,600 - - 1,240 1,045 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,418 1,695 - 1,095 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,448 - - 1,128 0,940 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,427 - - 1,095 - -
Σκαλοχώρι 1,495 - - 1,164 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,448 - - 1,129 0,970 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,600 - - 1,260 1,050 -
Πάμφιλα - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πολιχνίτος 1,459 - - 1,149 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,438 - - 1,118 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,600 - - 1,260 1,050 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,459 - - 1,149 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,480 - - 1,160 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,489 - - 1,147 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,454 - - 1,137 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,499 - - 1,165 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,479 - - 1,110 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,600 - - 1,260 1,050 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,399 1,574 - 1,090 0,930 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,430 - - 1,110 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,388 1,549 - 1,075 0,939 -
Ντίπι, Λαρσός 1,399 - - 1,099 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 1,456 - - 1,129 - -
Παναγιούδα 1,386 - - 1,075 - -
Μανταμάδος 1,490 - - 1,170 - -
Λάρσος - - - 1,100 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,459 1,799 - 1,149 0,970 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,376 1,538 - 1,067 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,450 - - 1,110 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,409 1,549 - 1,128 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,453 - - 1,150 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 1,414 - - 1,099 0,930 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,409 - - 1,095 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,490 - - 1,169 0,970 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,580 1,770 - 1,220 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,498 - - 1,169 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,407 - - 1,099 - 0,739
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,389 1,596 - 1,079 0,930 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,580 1,730 - 1,210 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,428 - - 1,125 0,950 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παναγιούδα 1,428 - - 1,075 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,480 - - 1,160 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,579 1,730 - 1,215 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,600 1,860 - 1,260 1,050 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αγιάσος 1,429 - - 1,149 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,399 - - 1,120 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,428 1,695 - 1,128 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,479 - - 1,149 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,478 - - 1,120 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,439 - - 1,129 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,388 1,549 - 1,079 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά