συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,539 - - 1,299 1,020 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,589 - - 1,339 1,030 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,540 - - 1,298 1,010 -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,280 0,990 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,654 - 1,298 0,990 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,474 1,649 - 1,236 0,960 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,539 - - 1,299 1,040 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,529 - - 1,289 1,029 -
Αγιάσος 1,519 - - 1,289 0,980 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,290 1,020 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 1,900 - 1,390 1,100 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,529 - - 1,278 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,529 - - 1,299 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,700 - - 1,420 1,100 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,525 - - 1,289 1,029 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,528 - - 1,277 0,980 -
Παναγιούδα 1,473 - - 1,236 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,509 - - 1,259 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,795 - 1,287 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,475 1,658 - 1,237 0,960 -
Άναξος 1,529 1,725 - 1,289 1,029 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,554 - - 1,298 0,995 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,529 - - 1,289 1,010 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,557 - - 1,316 0,995 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,529 - - 1,289 1,029 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,699 1,910 - 1,399 1,100 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,390 1,100 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,665 1,865 - 1,400 1,070 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,650 1,800 - 1,370 1,080 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,329 1,000 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,539 - - 1,299 1,020 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,579 - - 1,289 0,990 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,509 - - 1,265 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,680 - - 1,390 1,100 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,525 - - 1,299 1,029 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,499 - - 1,253 0,999 -
Σκαλοχώρι 1,599 - - 1,346 1,020 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,530 - - 1,260 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παναγιούδα 1,529 - - 1,236 - -
Πολιχνίτος 1,539 - - 1,299 1,020 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,258 0,990 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,549 1,938 - 1,319 1,040 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,545 - - 1,298 0,995 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,680 1,760 - 1,410 1,115 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,554 - - 1,317 1,016 -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,030 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,289 1,030 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,525 - - 1,299 1,010 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,475 1,658 - 1,237 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,670 1,820 - 1,390 1,110 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά