συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Λουτρά, Τ: 2251091228 1,519 - - 1,289 0,995 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,485 1,649 - 1,225 - -
Πλακάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,830 - 1,430 1,120 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 1,569 - - 1,299 1,020 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,569 - - 1,299 1,020 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,700 1,920 - 1,400 1,110 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,519 - - 1,252 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,548 - - 1,270 1,000 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,549 - - 1,336 1,025 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,695 - - 1,395 1,110 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,560 - - 1,274 1,020 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,529 - - 1,279 1,000 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,529 - - 1,284 1,025 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,597 - - 1,310 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,390 1,120 -
Σκαλοχώρι - - - 1,348 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,579 - - 1,305 1,029 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,700 1,820 - 1,400 1,100 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,569 1,989 - 1,299 1,045 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 1,120 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,690 - - 1,290 1,050 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,499 - - 1,279 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,488 1,649 - 1,225 0,974 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,535 - - 1,275 1,000 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,526 1,667 - 1,274 1,005 -
Αγιάσος 1,486 - - 1,299 0,996 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,489 1,659 - 1,229 0,977 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,569 - - 1,299 1,020 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,279 1,040 -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παναγιούδα 1,528 - - 1,237 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,300 1,050 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,535 - - 1,273 1,000 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,680 1,740 - 1,400 1,110 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,550 - - 1,280 1,010 -
Παναγιούδα 1,487 - - 1,237 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,565 - - 1,315 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 1,593 - - 1,310 1,059 -
Παππάδος 1,698 - - 1,398 1,100 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,930 - 1,400 1,100 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,545 - - 1,275 1,000 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,526 - - 1,274 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,579 - - 1,318 1,059 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,535 - - 1,275 1,000 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,499 - - 1,229 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,279 1,060 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,528 1,745 - 1,248 - -
Πολιχνίτος 1,569 - - 1,299 1,020 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,285 0,990 -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - 1,298 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,275 1,030 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,538 - - 1,268 1,020 -
Μανταμάδος 1,580 - - 1,260 1,030 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,459 1,649 - 1,215 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,290 1,000 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,299 1,050 -
Άναξος 1,545 - - 1,275 1,030 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,326 1,060 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,680 - - 1,390 1,120 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,528 - - 1,299 1,000 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά