συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,030 - - 1,730 1,370 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,798 2,045 - 1,538 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,889 - - 1,589 - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,799 2,030 - 1,546 1,235 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,798 - - 1,535 1,220 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 2,100 - 1,730 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Αγιάσος 1,798 - - 1,538 1,200 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,778 1,988 - 1,498 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,809 - - 1,539 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,835 - - 1,580 1,250 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - 1,580 1,250 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,999 - - 1,680 1,340 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -
Πάμφιλα - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,798 1,958 - 1,518 1,219 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Άναξος - - - 1,539 1,220 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - 1,690 1,350 -
Λάρσος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,720 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Παναγιούδα 1,775 - - 1,515 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,865 - - 1,534 1,260 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,819 - - 1,529 - -
Πλακάδος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - 1,075
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά