συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,750 - - 1,560 1,210 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,579 - - 1,379 1,100 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,539 - - 1,379 1,080 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,578 - - 1,398 1,100 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,565 - - 1,372 1,090 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,523 1,658 - 1,354 1,070 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,750 1,940 - 1,550 1,230 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,558 - - 1,389 1,100 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,760 - - 1,560 1,240 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,525 1,715 - 1,357 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,558 1,795 - 1,368 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,563 - - 1,399 1,119 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,548 - - 1,368 1,080 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,760 - - 1,560 1,250 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,360 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,549 - - 1,378 1,100 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,599 - - 1,399 1,150 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,549 - - 1,389 1,070 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,523 - - 1,356 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,790 1,980 - 1,600 1,230 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,489 - - 1,340 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,379 1,100 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,629 - - 1,419 1,120 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,565 - - 1,372 1,090 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,538 1,799 - 1,357 1,085 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,527 - - 1,357 1,080 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,550 - - 1,360 1,080 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,558 1,795 - 1,389 1,100 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,558 - - 1,375 1,100 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,540 - - 1,370 1,055 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,525 1,715 - 1,357 1,055 -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,739 2,100 - 1,549 1,210 -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,400 1,080 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,760 2,090 - 1,560 1,250 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 1,100 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Αγιάσος 1,526 - - 1,358 1,070 -
Πλακάδος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,525 1,715 - 1,357 - -
Παναγιούδα 1,533 - - 1,356 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,580 - - 1,380 1,100 -
Άναξος 1,587 1,798 - 1,439 1,085 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,579 - - 1,399 1,099 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,539 - - 1,376 1,100 -
Μανταμάδος - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,558 1,839 - 1,389 1,100 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,530 - - 1,380 1,080 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,559 - - 1,389 1,100 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,528 - - 1,357 1,070 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,538 - - 1,357 1,085 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά