συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,449 - - 1,249 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,445 1,625 - 1,185 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,445 - - 1,198 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,660 - - 1,340 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,445 1,635 - 1,185 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,675 - - 1,383 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,455 1,635 - 1,185 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,499 - - 1,279 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,448 - - 1,198 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,649 - - 1,349 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,650 - - 1,320 - -
Παππάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αγιάσος 1,489 - - 1,239 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,449 - - 1,189 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,457 - - 1,197 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Άναξος 1,469 1,699 - 1,199 - -
Λάρσος - - - 1,200 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,448 - - 1,178 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,448 1,695 - 1,188 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,448 1,617 - 1,187 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,450 - - 1,250 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,520 - - 1,230 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,496 - - 1,199 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,504 - - 1,219 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Παναγιούδα 1,442 - - 1,185 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,449 - - 1,198 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,469 - - 1,209 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,440 - - 1,150 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,670 - - 1,350 - -
Πλακάδος - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,500 - - 1,200 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Παναγιούδα 1,469 - - 1,189 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,476 - - 1,198 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,660 - - 1,320 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,498 - - 1,229 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,537 - - 1,238 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,478 1,699 - 1,197 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,660 - - 1,350 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,446 - - 1,177 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,478 1,699 - 1,197 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,498 1,738 - 1,229 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,445 - - 1,185 - 0,799
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,446 - - 1,198 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά