συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,670 1,950 - 1,330 - -
Παναγιούδα 1,442 - - 1,185 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,660 - - 1,315 - -
Παναγιούδα 1,479 - - 1,198 - -
Αγιάσος 1,489 - - 1,239 - -
Σκαλοχώρι 1,509 - - 1,239 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,510 - - 1,198 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,458 1,695 - 1,198 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,469 - - 1,249 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,455 1,655 - 1,195 - -
Παππάδος - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,649 1,950 - 1,309 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,448 - - 1,187 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,465 - - 1,190 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,450 - - 1,180 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,498 1,738 - 1,229 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,680 - - 1,350 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,665 1,810 - 1,340 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,440 - - 1,150 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,498 - - 1,229 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,490 - - 1,250 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,464 - - 1,197 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,496 1,669 - 1,199 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,488 1,725 - 1,197 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,499 - - 1,238 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,459 - - 1,199 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,445 1,655 - 1,195 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,475 - - 1,195 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,458 - - 1,198 - -
Άναξος 1,459 1,689 - 1,199 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,448 1,647 - 1,197 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,476 - - 1,198 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,690 - - 1,390 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,459 - - 1,199 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,477 - - 1,199 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,459 - - 1,198 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,488 1,725 - 1,197 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,445 - - 1,195 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,350 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 1,970 - 1,350 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,675 1,975 - 1,383 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,465 1,699 - 1,198 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,455 - - 1,189 - 0,799
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,518 - - 1,219 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά