συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,690 - - 1,390 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,645 - - 1,355 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,639 1,794 - 1,349 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,684 - - 1,384 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,615 - - 1,333 - -
Αγιάσος 1,649 - - 1,348 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,635 - - 1,345 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,370 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,860 2,040 - 1,520 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,685 - - 1,386 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,670 - - 1,350 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,860 - - 1,520 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,860 - - 1,520 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,649 - - 1,339 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,670 - - 1,370 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,662 - - 1,387 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,850 - - 1,510 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,638 - - 1,328 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,669 1,849 - 1,409 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,490 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,657 - - 1,357 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,520 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,625 - - 1,349 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,625 1,855 - 1,335 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,648 1,837 - 1,358 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,649 - - 1,359 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,339 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,658 - - 1,358 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,870 1,920 - 1,540 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,640 - - 1,350 - -
Παναγιούδα 1,622 - - 1,345 - -
Πλακάδος - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,669 - - 1,409 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,850 - - 1,520 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,684 1,875 - 1,384 - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,345 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,625 - - 1,343 - 0,889
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,699 - - 1,389 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,655 - - 1,375 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,645 1,875 - 1,355 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,840 2,050 - 1,510 - -
Άναξος 1,649 1,879 - 1,359 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,642 - - 1,357 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,895 - 1,368 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά