συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Άγρα, Τ: 2253095213 1,609 - - 1,336 1,050 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,538 - - 1,268 1,000 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,830 - 1,430 1,100 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,555 - - 1,275 1,000 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,519 1,647 - 1,259 0,998 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,535 1,745 - 1,275 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,659 - 1,234 0,977 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,519 - - 1,259 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,279 1,030 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,555 - - 1,275 1,000 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,495 - - 1,249 1,000 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,790 - - 1,390 1,050 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,539 - - 1,264 1,010 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,499 - - 1,279 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,700 - - 1,390 1,100 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,659 - 1,235 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,545 - - 1,275 1,000 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,569 - - 1,299 1,020 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,555 - - 1,275 1,000 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,550 - - 1,290 1,020 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,299 1,050 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,300 1,050 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,513 - - 1,259 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,549 - - 1,275 1,029 -
Αγιάσος 1,529 - - 1,299 1,010 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,705 - - 1,400 1,100 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,549 - - 1,273 1,050 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,700 1,870 - 1,400 1,100 -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,285 0,990 -
Πάμφιλα - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,524 - - 1,259 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,538 - - 1,237 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,275 1,015 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 1,020 -
Παναγιούδα 1,492 - - 1,237 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 1,110 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 1,529 - - 1,329 0,984 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,710 1,920 - 1,400 1,110 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,279 1,060 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,598 - - 1,340 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,597 - - 1,278 - -
Πλακάδος - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,545 1,729 - 1,275 1,015 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,550 - - 1,287 1,020 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Άναξος 1,545 - - 1,275 1,015 -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 1,190 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,589 - - 1,318 1,059 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,527 - - 1,265 0,995 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,519 - - 1,269 1,015 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,690 - - 1,390 1,100 -
Υψηλομέτωπο 1,545 - - 1,275 1,015 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,569 1,989 - 1,299 1,045 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,539 - - 1,318 1,020 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,596 - 1,235 0,979 -
Πολιχνίτος 1,569 - - 1,299 1,020 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,326 1,040 -
Σκαλοχώρι 1,629 - - 1,348 1,050 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 1,100 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,569 - - 1,299 1,020 -
Λάρσος - - - 1,290 1,000 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά