συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Αγιάσος 1,946 - - 1,617 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Παναγιούδα 1,912 - - 1,645 - -
Πλακάδος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,220 - - 1,830 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,208 - - 1,838 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,170 - - 1,800 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,949 2,099 - 1,658 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,960 - - 1,640 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,925 - - 1,689 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,986 - - 1,679 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,935 2,057 - 1,630 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,947 - - 1,645 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,929 - - 1,615 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,935 2,198 - 1,630 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,230 2,320 - 1,880 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,978 - - 1,738 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,985 - - 1,670 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Άναξος 1,979 2,199 - 1,649 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά