συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,658 1,815 - 1,405 - -
Πλακάδος - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,698 1,894 - 1,469 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,870 1,985 - 1,580 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,678 - - 1,438 - -
Άναξος 1,677 1,859 - 1,457 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,678 - - 1,419 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,659 - - 1,409 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,698 1,894 - 1,459 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Αγιάσος 1,658 - - 1,409 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,678 1,895 - 1,419 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,890 - - 1,590 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,660 - - 1,445 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,675 - - 1,425 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,698 - - 1,459 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,390 - -
Πάμφιλα - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,600 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,658 1,815 - 1,405 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,660 - - 1,405 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,788 - 1,425 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,690 - - 1,410 - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,668 1,845 - 1,418 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,658 - - 1,415 - -
Παναγιούδα 1,648 - - 1,399 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,415 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,678 1,895 - 1,419 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 2,090 - 1,610 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,647 - - 1,399 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,658 - - 1,419 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,659 - - 1,425 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,678 - - 1,429 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,652 - - 1,405 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 - -
Παναγιούδα 1,669 - - 1,409 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,449 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,648 1,818 - 1,398 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,589 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,900 2,120 - 1,620 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά