συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 - - 1,380 - -
Άναξος 1,515 - - 1,239 - -
Υψηλομέτωπο 1,515 - - 1,245 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,547 - - 1,274 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,745 - 1,258 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,554 - - 1,299 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παναγιούδα 1,475 - - 1,216 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,239 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,680 1,890 - 1,380 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,534 - - 1,269 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,790 - - 1,390 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,688 - - 1,390 - -
Πλακάδος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,484 - - 1,219 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,466 - - 1,224 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,515 - - 1,245 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,279 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,825 - 1,430 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,250 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,539 - - 1,259 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,270 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,489 1,647 - 1,229 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,298 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,239 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,545 - - 1,270 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,477 1,637 - 1,215 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,479 - - 1,279 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,269 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,680 - - 1,380 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,499 - - 1,240 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,499 - - 1,269 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,476 - - 1,239 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,477 1,637 - 1,215 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,690 1,870 - 1,400 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,548 - - 1,285 - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,216 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,575 - - 1,275 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,515 - - 1,239 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,238 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,548 - - 1,275 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,469 - - 1,188 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,519 - - 1,242 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,476 - - 1,215 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,546 - - 1,265 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,548 - - 1,275 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,476 1,636 - 1,216 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Σκαλοχώρι 1,569 - - 1,298 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Αγιάσος 1,546 - - 1,299 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,475 - - 1,215 - 0,869

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά