συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,600 - - 1,260 1,050 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,439 1,695 - 1,119 0,945 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,469 - - 1,149 0,970 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,484 - - 1,175 0,980 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,439 - - 1,129 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,449 - - 1,129 0,970 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,498 - - 1,120 - -
Πολιχνίτος 1,474 - - 1,159 0,970 -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,439 - - 1,129 0,950 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,428 1,695 - 1,118 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,438 - - 1,118 0,950 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,595 1,680 - 1,260 1,060 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Παναγιούδα 1,428 - - 1,075 - -
Μανταμάδος 1,480 - - 1,170 0,970 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,448 - - 1,148 0,960 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,388 1,549 - 1,079 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,499 - - 1,178 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,385 1,548 - 1,075 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 1,446 - - 1,134 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,468 - - 1,158 0,970 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,600 - - 1,260 1,050 -
Ερεσός, Τ: 2253053144 1,529 - - - 1,015 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,446 - - 1,107 0,940 -
Πάμφιλα - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 1,600 - - 1,260 1,050 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,600 - - 1,260 1,050 -
Άναξος 1,449 - - 1,156 0,985 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,429 - - 1,115 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,399 - - 1,130 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,600 1,790 - 1,260 1,050 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,447 - - 1,156 0,986 -
Αγιάσος 1,419 - - 1,139 0,940 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,448 - - 1,128 0,940 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,600 1,860 - 1,260 1,050 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,498 - - 1,179 0,980 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,474 - - 1,159 0,970 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,600 1,730 - 1,250 1,050 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,599 1,730 - 1,248 1,045 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,415 - - 1,132 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,474 - - 1,149 0,960 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,419 - - 1,119 0,960 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,438 - - 1,125 0,940 -
Υψηλομέτωπο 1,448 - - 1,129 0,940 -
Ντίπι, Λαρσός 1,398 - - 1,098 0,920 -
Παναγιούδα 1,384 - - 1,075 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,415 1,563 - 1,132 0,940 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,429 1,599 - 1,120 0,950 -
Σκαλοχώρι 1,534 - - 1,198 0,980 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,459 - - 1,139 0,970 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,389 1,596 - 1,079 0,920 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,490 - - 1,169 0,960 -
Λάρσος - - - 1,120 0,930 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,650 - - 1,260 0,990 -
Πλακάδος - - - - - -
Παππάδος 1,595 - - 1,260 0,930 -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,450 - - 1,110 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,499 - - 1,139 0,960 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,449 - - 1,199 0,989 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,499 1,799 - 1,179 0,990 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,388 1,547 - 1,078 0,925 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,590 1,720 - 1,230 1,060 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά