συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 2,378 2,645 - 2,095 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - 2,107 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 2,359 2,589 - 2,095 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 2,373 - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 2,358 - - 2,058 - -
Αγιάσος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,595 - - 2,235 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - 2,088 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 2,369 - - 2,059 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 2,409 - - 2,085 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 2,328 2,550 - 2,018 - -
Παππάδος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Παναγιούδα 2,439 - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά