συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 2,328 2,550 - 2,018 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 2,358 - - 2,058 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 2,359 2,589 - 2,095 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 2,369 - - 2,059 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 2,373 - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 2,378 2,645 - 2,095 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 2,409 - - 2,085 - -
Παναγιούδα 2,439 - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,595 - - 2,235 - -
Πλακάδος - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - 2,107 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - 2,088 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά