συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,438 - - 1,198 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,439 - - 1,189 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,440 - - 1,150 - -
Παναγιούδα 1,442 - - 1,185 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,445 - - 1,185 - 0,799
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,445 1,635 - 1,185 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,445 1,625 - 1,185 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,445 1,635 - 1,185 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,446 - - 1,177 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,446 - - 1,198 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,446 - - 1,198 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,448 1,617 - 1,187 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,448 - - 1,178 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,448 1,745 - 1,188 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,449 - - 1,249 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,449 - - 1,198 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,450 - - 1,180 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,450 - - 1,250 - -
Άναξος 1,459 1,679 - 1,199 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,460 1,670 - 1,185 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,469 - - 1,209 - -
Παναγιούδα 1,469 - - 1,189 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,476 - - 1,198 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,478 1,699 - 1,197 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,478 1,699 - 1,197 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,490 - - 1,210 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,496 - - 1,199 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,497 - - 1,205 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,498 - - 1,229 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,498 1,738 - 1,229 - -
Σκαλοχώρι 1,499 - - 1,279 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,500 - - 1,200 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,500 - - 1,200 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,504 - - 1,219 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,529 - - 1,239 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,537 - - 1,238 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,615 1,900 - 1,383 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,620 - - 1,320 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,620 - - 1,350 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,645 1,880 - 1,330 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,649 - - 1,349 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,650 - - 1,320 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,670 1,650 - 1,350 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,200 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά