συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,483 - - 1,229 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,484 1,642 - 1,229 0,960 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,488 1,648 - 1,229 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,488 1,648 - 1,229 0,959 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,491 - - 1,206 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,499 - - 1,239 - 0,889
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,518 - - 1,240 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,519 - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,285 - -
Παναγιούδα 1,528 - - 1,229 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,529 - - 1,279 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,339 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,535 - - 1,275 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,535 1,745 - 1,258 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,535 1,675 - 1,270 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,535 - - 1,270 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,250 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,545 - - 1,275 - -
Αγιάσος 1,546 - - 1,299 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,548 - - 1,258 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,549 - - 1,265 1,000 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,549 - - 1,269 - -
Άναξος 1,549 - - 1,265 1,000 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,554 - - 1,299 1,020 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,554 - - 1,299 1,020 -
Υψηλομέτωπο 1,554 - - 1,275 - -
Πολιχνίτος 1,554 - - 1,299 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,554 - - 1,274 0,980 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,554 - - 1,299 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,555 - - 1,275 0,990 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,555 1,749 - 1,289 1,000 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,555 - - 1,275 0,990 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,556 - - 1,278 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,559 - - 1,314 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,565 - - 1,299 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,569 - - 1,289 1,029 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,575 - - 1,275 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,589 - - 1,279 - -
Σκαλοχώρι 1,597 - - 1,328 1,030 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,597 - - 1,329 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,599 - - 1,299 1,050 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,625 - - 1,349 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,630 - - 1,310 1,050 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,390 1,080 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,690 1,810 - 1,390 1,100 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 1,100 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,700 1,870 - 1,400 1,100 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,700 1,890 - 1,400 1,090 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,720 - - 1,420 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,720 1,865 - 1,450 - -
Παππάδος 1,798 - - 1,398 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,280 0,970 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,430 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά