συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,456 1,629 - 1,216 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,457 1,638 - 1,215 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,457 1,638 - 1,215 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,467 - - 1,239 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,475 - - 1,249 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,478 - - 1,208 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,485 - - 1,215 - 0,879
Αγιάσος 1,486 - - 1,259 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,494 - - 1,250 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,239 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,499 1,652 - 1,251 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,499 - - 1,239 - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,269 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,499 - - 1,217 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,499 - - 1,269 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,499 - - 1,269 - -
Παναγιούδα 1,499 - - 1,216 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,499 - - 1,251 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,505 - - 1,240 - -
Άναξος 1,509 1,749 - 1,259 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,509 - - 1,259 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,509 - - 1,259 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,228 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,520 - - 1,230 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,524 - - 1,274 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,525 - - 1,250 - -
Υψηλομέτωπο 1,527 - - 1,289 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,528 1,795 - 1,278 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,530 - - 1,270 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,535 - - 1,275 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,535 1,729 - 1,275 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,535 1,735 - 1,275 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,539 - - 1,250 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,539 - - 1,269 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,555 - - 1,250 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,559 - - 1,239 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,289 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,565 - - 1,297 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,260 - -
Σκαλοχώρι 1,579 - - 1,318 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,650 1,865 - 1,420 - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,650 1,800 - 1,360 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,660 1,860 - 1,360 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,660 - - 1,360 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,660 1,820 - 1,340 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,660 1,760 - 1,370 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,660 - - 1,360 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,669 1,910 - 1,369 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,670 - - 1,370 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,350 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,250 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά