συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,594 - - 1,365 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,597 1,796 - 1,369 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,598 1,798 - 1,368 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,598 1,798 - 1,368 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,606 - - 1,395 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,608 - - 1,395 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,609 - - 1,389 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,615 - - 1,389 - -
Αγιάσος 1,619 - - 1,428 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,619 - - 1,379 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,621 - - 1,386 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,625 - - 1,409 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,627 1,875 - 1,379 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,627 - - 1,379 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,628 - - 1,398 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,628 - - 1,388 - -
Παναγιούδα 1,629 - - 1,365 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,629 - - 1,415 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,630 - - 1,380 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,639 - - 1,399 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,646 1,774 - 1,409 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,648 - - 1,408 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,648 1,895 - 1,398 - -
Πολιχνίτος 1,649 - - 1,419 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,649 - - 1,419 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,649 1,870 - 1,419 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,649 - - 1,409 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,656 - - 1,416 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,656 - - 1,416 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,659 1,879 - 1,419 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,659 - - 1,449 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,669 1,938 - 1,449 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,678 - - 1,435 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,685 - - 1,435 - -
Σκαλοχώρι 1,688 - - 1,449 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,690 - - 1,430 - -
Άναξος 1,697 1,897 - 1,438 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,698 - - 1,439 - -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,699 - - 1,465 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,419 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,630 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,875 1,990 - 1,610 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,609 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,880 - - 1,610 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,880 - - 1,610 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,880 2,090 - 1,610 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,490 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,890 2,012 - 1,623 - -
Παππάδος 1,898 - - 1,498 - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Λάρσος - - - 1,400 - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά