συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,912 - - 1,645 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,925 - - 1,689 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,929 - - 1,615 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,935 2,198 - 1,630 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,935 2,057 - 1,630 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,938 2,088 - 1,638 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,940 - - 1,640 - -
Αγιάσος 1,946 - - 1,617 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,947 - - 1,645 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,963 - - 1,663 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,978 - - 1,668 - -
Άναξος 1,979 2,199 - 1,629 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,985 - - 1,670 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,170 - - 1,800 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,208 - - 1,838 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,220 - - 1,830 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,230 2,320 - 1,880 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά