συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,493 - - 1,256 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,494 1,649 - 1,259 0,980 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,495 1,685 - 1,257 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,495 1,675 - 1,257 0,980 -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,515 - - 1,298 1,025 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,515 - - 1,276 1,022 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,515 - - 1,304 1,029 -
Ντίπι, Λαρσός 1,519 - - 1,299 0,990 -
Αγιάσος 1,519 - - 1,339 1,000 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,523 - - 1,289 1,025 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,528 - - 1,298 1,030 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,529 - - 1,299 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,329 1,040 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,529 - - 1,309 1,050 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,654 - 1,315 1,040 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,539 - - 1,319 1,020 -
Παναγιούδα 1,539 - - 1,256 - -
Πολιχνίτος 1,539 - - 1,319 1,020 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,540 - - 1,290 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,845 - 1,278 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,545 - - 1,315 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,545 - - 1,299 1,040 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,545 - - 1,315 1,020 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,545 - - 1,299 1,040 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,545 - - 1,319 1,040 -
Άναξος 1,549 1,749 - 1,299 1,030 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,549 - - 1,299 1,040 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,559 - - 1,319 1,020 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,319 1,069 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,559 - - 1,309 1,040 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,560 - - 1,325 1,055 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,560 - - 1,328 1,055 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,565 - - 1,318 1,020 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,565 1,799 - 1,316 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,565 - - 1,318 1,020 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,320 1,040 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,577 - - 1,342 1,079 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,579 1,938 - 1,349 1,060 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,599 - - 1,329 1,030 -
Σκαλοχώρι 1,626 - - 1,379 1,050 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,799 - - 1,509 1,200 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 1,885 - 1,515 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,510 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,510 - -
Λάρσος - - - 1,300 1,000 -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - 1,920 - 1,500 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,500 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,060 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - 1,490 1,200 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - 1,930 - 1,500 - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - 1,500 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά