συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,573 - - 1,345 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,578 1,768 - 1,345 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,578 1,768 - 1,345 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,610 - - 1,360 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,625 1,895 - 1,395 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,640 - - 1,385 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,845 1,985 - 1,535 - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - 1,429 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,540 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,570 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Άναξος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά