συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,476 - - 1,231 0,980 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,479 - - 1,239 - -
Παναγιούδα 1,480 - - 1,229 - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,483 - - 1,279 - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,483 - - 1,229 0,960 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,483 1,659 - 1,229 0,960 -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,485 1,645 - 1,229 0,959 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,485 1,617 - 1,225 0,960 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,485 1,655 - 1,229 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,486 - - 1,229 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,489 - - 1,235 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,499 - - 1,299 1,020 -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 1,499 - - 1,265 0,985 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,499 - - 1,239 - -
Πολιχνίτος 1,499 - - 1,259 1,020 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,515 1,745 - 1,275 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,518 - - 1,248 1,000 -
Άναξος 1,519 - - 1,249 0,985 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,519 1,968 - 1,259 1,020 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,519 - - 1,249 0,985 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,519 - - 1,275 1,000 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,519 - - 1,259 1,000 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,529 - - 1,299 1,020 -
Αγιάσος 1,529 - - 1,299 1,000 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,299 1,000 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,529 - - 1,299 1,020 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,530 - - 1,270 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,534 - - 1,254 1,000 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,537 - - 1,275 0,990 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,537 - - 1,275 0,990 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,537 - - 1,278 0,990 -
Παναγιούδα 1,538 - - 1,237 - -
Υψηλομέτωπο 1,545 - - 1,275 1,015 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,569 - - 1,299 1,050 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,570 - - 1,326 1,030 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,579 - - 1,319 1,050 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,590 - - 1,300 1,050 -
Παππάδος, Τ: 2251082743 1,597 - - 1,278 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,598 - - 1,346 - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 1,598 - - 1,348 1,059 -
Σκαλοχώρι 1,629 - - 1,348 1,050 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,680 - - 1,380 1,100 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,690 1,820 - 1,380 1,110 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,690 1,870 - 1,400 1,100 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,700 - - 1,390 1,100 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,700 - - 1,400 1,100 -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,700 1,910 - 1,400 1,100 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,710 1,830 - 1,430 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,790 - - 1,390 1,050 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - 1,100 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - 0,985 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,280 0,980 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 1,810 - 1,380 1,100 -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - 0,965 -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά