συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,992 - - 1,784 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,998 - - 1,838 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 2,011 2,120 - 1,790 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 2,035 2,175 - 1,785 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 2,038 2,270 - 1,825 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 2,039 - - 1,829 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 2,040 - - 1,830 - -
Άναξος 2,049 2,279 - 1,839 - -
Αγιάσος 2,053 - - 1,786 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 2,064 - - 1,836 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 2,064 - - 1,849 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 2,075 - - 1,890 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,090 - - 1,870 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,250 2,350 - 1,939 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,260 - - 1,960 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,269 - - 1,968 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,280 - - 2,050 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά