συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,837 - - 1,665 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,659 1,300 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,878 2,018 - 1,698 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,888 2,098 - 1,698 1,330 -
Άναξος 1,889 2,099 - 1,699 1,349 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,890 - - 1,690 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,899 - - 1,689 1,350 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,899 2,019 - 1,699 1,340 -
Αγιάσος 1,915 - - 1,697 1,330 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,926 - - 1,712 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,930 - - 1,698 1,339 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,960 - - 1,760 1,370 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,130 - - 1,890 1,520 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,130 - - 1,900 1,540 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,138 - - 1,888 1,520 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,250 - 1,920 1,540 -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - 1,320 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά