συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,896 - - 1,857 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,935 2,055 - 1,875 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,938 - - 1,869 1,160 -
Αγιάσος 1,938 - - 1,899 1,170 -
Άναξος 1,939 - - 1,839 1,169 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,945 2,288 - 1,847 1,180 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,946 2,060 - 1,894 1,170 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,020 - - 1,900 1,170 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,185 - - 2,065 1,300 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,185 2,710 - 2,130 1,345 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά