συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,838 - - 1,675 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,698 1,200 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,879 - - 1,659 1,250 -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,897 2,025 - 1,678 1,190 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,897 2,170 - 1,666 1,190 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,898 - - 1,689 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,909 - - 1,680 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,936 - - 1,698 1,220 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,938 - - 1,687 1,220 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,938 2,058 - 1,679 - -
Σκαλοχώρι 1,938 - - 1,738 1,230 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,939 - - 1,599 1,199 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,945 - - 1,709 1,273 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,980 - - 1,740 1,240 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,128 - - 1,888 1,340 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,150 - - 1,890 1,360 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,230 - 1,890 1,360 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,150 - - 1,950 1,370 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά