συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,638 - - 1,398 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,640 - - 1,400 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,647 - - 1,409 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,648 - - 1,398 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,648 1,798 - 1,405 - -
Αγιάσος 1,648 - - 1,409 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,648 1,798 - 1,405 - -
Παναγιούδα 1,648 - - 1,399 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,648 1,798 - 1,405 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,649 - - 1,409 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,649 - - 1,435 - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,649 - - 1,435 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,649 - - 1,435 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,788 - 1,425 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,945 - 1,418 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,658 - - 1,415 - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,393 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,659 - - 1,419 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,410 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,664 - - 1,429 - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,449 - -
Άναξος 1,669 1,859 - 1,437 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,439 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,669 1,857 - 1,409 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,669 1,857 - 1,409 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,435 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,669 - - 1,437 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,675 - - 1,436 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,678 - - 1,438 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,678 1,825 - 1,428 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,689 - - 1,449 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,689 1,899 - 1,469 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,693 1,894 - 1,479 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,700 - - 1,420 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,710 - - 1,450 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,710 - - 1,450 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,859 2,100 - 1,599 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,870 - - 1,600 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,870 2,090 - 1,600 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,879 - - 1,620 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,880 - - 1,580 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά