συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,852 - - 1,575 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,859 - - 1,589 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,896 - - 1,597 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,879 - - 1,608 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,889 2,019 - 1,610 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,890 - - 1,610 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,898 2,145 - 1,615 - -
Αγιάσος 1,927 - - 1,617 - -
Άναξος 1,959 2,199 - 1,619 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,928 2,078 - 1,638 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,930 - - 1,650 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,925 - - 1,658 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,914 - - 1,668 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,118 - - 1,788 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,105 - - 1,790 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,150 - - 1,810 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,240 - 1,820 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά