συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,778 1,988 - 1,498 - -
Παναγιούδα 1,775 - - 1,515 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,798 1,958 - 1,518 1,219 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,819 - - 1,529 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,865 - - 1,534 1,260 -
Ντίπι, Λαρσός 1,798 - - 1,535 1,220 -
Αγιάσος 1,798 - - 1,538 1,200 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,798 2,045 - 1,538 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,809 - - 1,539 - -
Άναξος - - - 1,539 1,220 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,799 2,030 - 1,546 1,235 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,825 1,987 - 1,548 1,220 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,835 - - 1,580 1,250 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - 1,580 1,250 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,889 - - 1,589 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,999 - - 1,680 1,340 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - 1,690 1,350 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - 1,720 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - 2,100 - 1,730 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,030 - - 1,730 1,370 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - 1,075
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά