συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Άναξος 1,939 - - 1,839 1,169 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,945 2,288 - 1,847 1,180 -
Παναγιούδα 1,896 - - 1,857 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,938 - - 1,869 1,160 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,935 2,055 - 1,875 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,946 2,060 - 1,894 1,170 -
Αγιάσος 1,938 - - 1,899 1,170 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,020 - - 1,900 1,170 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,185 - - 2,065 1,300 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,185 2,710 - 2,130 1,345 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Παππάδος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά