συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 2,328 2,550 - 2,018 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 2,358 - - 2,058 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 2,369 - - 2,059 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 2,409 - - 2,085 - -
Ντίπι, Λαρσός - - - 2,088 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 2,378 2,645 - 2,095 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 2,359 2,589 - 2,095 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - 2,107 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,595 - - 2,235 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Παναγιούδα 2,439 - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 2,373 - - - - -
Λάρσος - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά