συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,992 - - 1,784 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 2,035 2,175 - 1,785 - -
Αγιάσος 2,053 - - 1,786 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 2,011 2,120 - 1,790 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 2,038 2,270 - 1,825 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 2,039 - - 1,829 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 2,040 - - 1,830 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 2,064 - - 1,836 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,998 - - 1,838 - -
Άναξος 2,049 2,279 - 1,839 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 2,064 - - 1,849 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 2,090 - - 1,870 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 2,075 - - 1,890 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,250 2,350 - 1,939 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,260 - - 1,960 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,269 - - 1,968 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,280 - - 2,050 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά