συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,659 1,300 -
Παναγιούδα 1,837 - - 1,665 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,892 - - 1,689 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,899 - - 1,689 1,350 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,890 - - 1,690 - -
Αγιάσος 1,915 - - 1,697 1,330 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,888 2,098 - 1,698 1,330 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,930 - - 1,698 1,339 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,878 2,018 - 1,698 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,899 2,019 - 1,699 1,340 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,960 - - 1,760 1,370 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,138 - - 1,888 1,520 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,130 - - 1,890 1,520 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,130 - - 1,900 1,540 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,250 - 1,920 1,540 -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά