συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,575 1,735 - 1,340 - -
Παναγιούδα 1,573 - - 1,345 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,578 1,768 - 1,345 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,578 1,768 - 1,345 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,610 - - 1,360 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,598 - - 1,360 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,598 - - 1,368 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,640 - - 1,385 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,629 - - 1,387 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,619 - - 1,389 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,625 1,895 - 1,395 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,622 1,749 - 1,397 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,679 - - 1,399 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - 1,429 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,845 1,985 - 1,535 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - 1,540 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - 1,570 - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά