συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,939 - - 1,599 1,199 -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,879 - - 1,659 1,250 -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,897 2,170 - 1,666 1,190 -
Παναγιούδα 1,838 - - 1,675 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,897 2,025 - 1,678 1,190 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,938 2,058 - 1,679 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,909 - - 1,680 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,938 - - 1,687 1,220 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,898 - - 1,689 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,698 1,200 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,936 - - 1,698 1,220 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,945 - - 1,709 1,273 -
Σκαλοχώρι 1,938 - - 1,738 1,230 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,980 - - 1,740 1,240 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,128 - - 1,888 1,340 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,150 - - 1,890 1,360 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,230 - 1,890 1,360 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,150 - - 1,950 1,370 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Αγιάσος - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά