συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,618 1,808 - 1,388 1,128 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,599 - - 1,410 - -
Παναγιούδα 1,613 - - 1,413 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,617 1,817 - 1,413 1,128 -
Παναγιούδα 1,649 - - 1,415 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,618 - - 1,415 1,128 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,618 1,808 - 1,415 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,618 1,808 - 1,415 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,625 - - 1,415 1,140 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,620 - - 1,420 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,617 - - 1,429 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,619 - - 1,429 1,150 0,919
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,619 - - 1,429 1,139 -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,429 1,130 -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,590 - - 1,436 1,120 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,647 - - 1,438 1,149 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,628 1,855 - 1,438 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,628 - - 1,438 1,150 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,629 1,770 - 1,439 1,150 -
Ντίπι, Λαρσός 1,619 - - 1,439 1,130 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,649 - - 1,445 1,160 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,657 - - 1,446 1,150 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,637 - - 1,446 1,150 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,673 - - 1,448 1,150 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,449 1,170 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,620 - - 1,450 1,150 -
Λάρσος - - - 1,450 1,150 -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,615 1,794 - 1,459 1,148 -
Αγιάσος 1,629 - - 1,459 1,150 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,659 1,938 - 1,459 1,185 -
Πολιχνίτος 1,659 - - 1,459 1,170 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,659 - - 1,459 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,615 - - 1,459 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,460 1,170 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,596 - - 1,463 1,165 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,650 - - 1,468 1,160 -
Άναξος 1,695 1,895 - 1,475 1,140 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,739 - - 1,479 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,649 - - 1,479 1,150 -
Σκαλοχώρι 1,698 - - 1,499 1,190 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,659 - - 1,499 1,180 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,550 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,900 2,120 - 1,650 1,330 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,900 2,000 - 1,650 1,310 -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 1,840 1,990 - 1,650 1,310 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,650 1,330 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,650 1,330 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,860 - - 1,650 1,310 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,000 - 1,659 1,290 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,920 2,120 - 1,670 1,330 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά