συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παναγιούδα 1,473 - - 1,236 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 1,474 1,649 - 1,236 0,960 -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,475 1,658 - 1,237 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,475 1,658 - 1,237 0,960 -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,509 - - 1,259 - 0,889
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,528 - - 1,277 0,980 -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,528 - - 1,278 1,010 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,529 - - 1,279 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,529 1,654 - 1,279 0,980 -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 1,499 1,699 - 1,279 0,990 -
Λάρσος - - - 1,280 0,990 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,545 1,795 - 1,287 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,529 - - 1,289 1,029 -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,499 - - 1,289 1,020 -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,559 - - 1,289 1,020 -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,529 - - 1,289 1,010 -
Άναξος 1,529 1,725 - 1,289 1,029 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,525 - - 1,290 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,570 - - 1,290 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,545 - - 1,298 0,995 -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,540 - - 1,298 1,020 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,545 - - 1,298 0,995 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,559 - - 1,298 1,030 -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,539 - - 1,299 1,020 -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,539 - - 1,299 1,020 -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία 1,529 - - 1,299 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,539 - - 1,299 1,040 -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,545 - - 1,299 1,029 -
Πολιχνίτος 1,539 - - 1,299 1,020 -
Αγιάσος 1,519 - - 1,299 1,000 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,599 - - 1,309 1,010 -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 1,545 1,789 - 1,316 0,995 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,554 - - 1,317 1,016 -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,549 1,938 - 1,319 1,040 -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,529 - - 1,329 1,000 -
Σκαλοχώρι 1,599 - - 1,346 1,020 -
Άγρα, Τ: 2253095213 1,598 - - 1,359 1,050 -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - 1,390 1,030 -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 1,670 1,800 - 1,390 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,680 1,900 - 1,390 1,100 -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,680 - - 1,390 1,100 -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,680 1,900 - 1,390 1,110 -
Παππάδος - - - 1,398 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,699 1,910 - 1,399 1,100 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,680 - - 1,400 1,100 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,695 1,865 - 1,430 1,100 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - 1,100 -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,499 - - - 1,020 -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά