συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,889 2,145 - 1,599 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,118 - - 1,788 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,896 - - 1,597 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,898 - - 1,625 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,914 - - 1,668 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,930 - - 1,650 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Άναξος - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,889 2,019 - 1,595 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,928 2,078 - 1,638 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,150 2,240 - 1,820 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,879 - - 1,608 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,852 - - 1,575 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,859 - - 1,589 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,890 - - 1,610 - -
Αγιάσος 1,927 - - 1,617 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,130 - - 1,800 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά