συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,869 2,098 - 1,545 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,078 - - 1,708 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,835 - - 1,548 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,863 - - 1,575 - -
Άναξος 1,869 2,169 - 1,549 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,886 - - 1,587 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,889 - - 1,549 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,100 - - 1,720 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,859 1,994 - 1,549 - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,877 1,907 - 1,589 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,120 2,150 - 1,760 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,874 - - 1,578 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,779 - - 1,519 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,849 - - 1,539 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,865 - - 1,550 - -
Αγιάσος 1,899 - - 1,564 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,099 2,265 - 1,740 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά