συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - 1,829 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 2,235 2,420 - 1,920 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Άναξος 2,239 - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός - - - - - -
Σκαλοχώρι - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος - - - 1,838 - -
Πλακάδος - - - - - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 2,229 2,495 - 1,868 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - 1,907 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Αγιάσος - - - 1,822 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά