συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,915 2,170 - 1,798 1,300 -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 2,118 - - 2,000 1,450 -
Παππάδος, Τ: 2251082902 - - - - - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 - - - - - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 - - - - - -
Παναγιούδα - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,858 - - 1,798 1,250 -
Άναξος 1,929 2,159 - 1,789 1,300 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,938 - - 1,838 1,280 -
Σκαλοχώρι 1,938 - - 1,815 1,300 -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,939 - - 1,799 1,269 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,940 - - 1,835 1,290 -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,940 - - 1,835 1,290 -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,960 - - 1,839 1,315 -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,980 - - 1,845 1,260 -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 2,135 - - 1,980 1,450 -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
Λάρσος - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 - - - - - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Κάπη, Τ: 2253093157 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,929 1,959 - 1,819 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,939 2,040 - 1,795 1,260 -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 2,160 2,240 - 2,000 1,450 -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,925 - - 1,779 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 - - - - - -
Μανταμάδος - - - - - -
Παναγιούδα 1,824 - - 1,749 - -
Αγιάσος 1,895 - - - - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,899 - - 1,759 1,300 -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,920 - - 1,790 - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 2,165 - - 2,000 1,470 -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 - - - - - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 - - - - - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 - - - - - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά