συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,658 1,818 - 1,408 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,658 1,818 - 1,408 - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,658 1,818 - 1,408 - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,649 - - 1,415 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,658 - - 1,419 - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,393 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,589 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 2,090 - 1,610 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,637 - - 1,410 - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 1,649 - - 1,415 - -
Άναξος 1,655 1,859 - 1,437 - -
Ντίπι, Λαρσός 1,658 - - 1,419 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,659 - - 1,419 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,660 - - 1,395 - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,449 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,669 1,895 - 1,409 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,669 1,895 - 1,409 - -
Στύψη, Τ: 2253091285 1,678 - - 1,438 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,678 - - 1,443 - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 1,689 1,894 - 1,449 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,689 1,899 - 1,469 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,700 - - 1,420 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,870 - - 1,580 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,879 2,065 - 1,620 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,420 - -
Πάμφιλα - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,658 1,945 - 1,398 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,658 - - 1,419 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,880 - - 1,600 - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,788 - 1,425 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,658 - - 1,415 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,689 - - 1,449 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,639 - - 1,399 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,640 - - 1,390 - -
Παναγιούδα 1,648 - - 1,399 - -
Αγιάσος 1,648 - - 1,409 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,648 - - 1,398 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,649 - - 1,415 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,649 - - 1,415 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,659 - - 1,409 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά