συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη 1,635 1,825 - 1,405 - -
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,635 1,825 - 1,405 - -
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα 1,635 1,825 - 1,405 - -
Ιππείο, Τ: 2251093240 - - - - - -
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 - - - - - -
Λουτρά, Τ: 2251091228 - - - - - -
Υψηλομέτωπο - - - - - -
Αρίσβη, Τ: 2253023411 1,634 - - 1,409 - -
Πέτρα, Τ: 2253041349 1,657 1,890 - 1,414 - -
Παναγιούδα 1,659 - - 1,409 - -
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος 1,669 - - 1,459 - -
Παππάδος, Τ: 2251082902 1,729 - - 1,459 - -
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 1,879 2,100 - 1,609 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 1,890 2,090 - 1,610 - -
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 - - - - - -
Ερεσός, Τ: 2253053434 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 - - - - - -
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 - - - - - -
Βατούσα, Τ: 2253051305 - - - - - -
Ντίπι, Λαρσός 1,649 - - 1,429 - -
Πέραμα, Τ: 2251051398 1,657 - - 1,423 - -
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 1,660 - - 1,420 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 1,667 - - 1,419 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 1,668 - - 1,419 - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 1,668 1,895 - 1,419 - -
Σκαλοχώρι 1,668 - - 1,453 - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 1,674 1,894 - 1,459 - -
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος 1,678 - - 1,447 - -
Άναξος 1,679 1,899 - 1,457 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 1,680 - - 1,420 - -
Κάπη, Τ: 2253093157 1,690 - - 1,450 - -
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 1,697 - - 1,459 - -
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 1,870 - - 1,600 - -
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 1,890 - - 1,610 - -
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 1,890 - - 1,550 - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 1,900 2,100 - 1,620 - -
Καλλονή, Τ: 2253022268 - - - - - -
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 - - - - - -
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 - - - - - -
Πλακάδος - - - - - -
Παππάδος, Τ: 2251082743 - - - - - -
Λάρσος - - - 1,430 - -
Ερεσός, Τ: 2253053144 - - - - - -
Βρίσα, Τ: 2252061690 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 - - - - - -
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία - - - - - -
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 - - - - - -
Στύψη, Τ: 2253091285 - - - - - -
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 - - - - - -
Πάμφιλα - - - - - -
Άγρα, Τ: 2253095213 - - - - - -
Παππάδος - - - - - -
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 - - - - - -
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 1,648 1,945 - 1,418 - -
Πέτρα, Τ: 2253041640 1,675 - - 1,441 - -
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 1,890 - - 1,610 - -
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 - - - - - -
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη 1,655 - - 1,435 - -
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 1,658 1,787 - 1,435 - -
Βρίσα, Τ: 2252061870 1,674 - - 1,459 - -
Μανταμάδος - - - - - -
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 1,620 - - 1,380 - -
Παναγιούδα 1,632 - - 1,404 - -
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 1,639 - - 1,409 - -
Πέραμα, Τ: 2251051441 1,639 - - 1,404 - -
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 1,639 - - 1,419 - -
Αγιάσος 1,658 - - 1,409 - -
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 1,658 - - 1,398 - -
Παππάδος, Τ: 2251083990 1,660 - - 1,390 - -
Άντισσα, Τ: 2253056206 1,669 - - 1,420 - -
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 1,679 - - 1,409 - -
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 1,870 1,990 - 1,580 - -
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 - - - - - -
Πολιχνίτος - - - - - -
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 - - - - - -
Πέτρα, Τ: 2253041101 - - - - - -
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 - - - - - -
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά