συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,478 1,609 - 1,239 0,970 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,485 1,634 - 1,245 - 0,825
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,497 1,669 - 1,258 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,478 1,688 - 1,239 0,985 -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή 1,499 1,719 - 1,269 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,478 1,845 - 1,248 - 0,825
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Ίασμος - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,529 - - 1,279 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,529 - - 1,279 - -
Μύστακας - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,559 - - 1,309 0,980 -
Ήφαιστος 1,519 - - 1,276 - 0,815
Μικρό Πιστό 1,580 - - 1,330 1,020 -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,825
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,497 - - 1,257 - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,825
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,545 - - 1,329 1,060 -
Ήφαιστος - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,350 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - 1,330 1,020 -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,525 - - 1,285 - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,529 - - 1,319 0,999 -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά