συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,579 1,695 - 1,349 - 0,796
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,574 1,758 - 1,337 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,575 1,785 - 1,338 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,595 1,895 - 1,348 - 0,795
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,619 - - 1,379 - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,588 - - 1,328 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,599 - - 1,349 - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ίασμος - - - - - 0,798
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,604 - - 1,357 - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Αρριανά 1,619 - - 1,335 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,670 - - 1,420 - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,618 - - 1,335 - -
Λύκειο - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,629 - - 1,459 - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,430 - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,795
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,497 - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Ήφαιστος 1,649 - - 1,389 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,798
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά