συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,419 1,499 - 1,119 - 0,739
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,419 1,568 - 1,099 - 0,729
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,415 1,569 - 1,095 - 0,729
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,415 1,645 - 1,095 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,418 1,695 - 1,098 - 0,728
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,439 - - 1,149 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,412 - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,480 - - 1,160 - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - 1,075 - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,436 - - 1,076 - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,479 - - 1,129 - -
Σώστης - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,429 - - 1,089 - -
Λύκειο - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,479 - - 1,179 - -
Ήφαιστος - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Αρριανά 1,429 - - 1,078 - -
Δειλινά - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ίασμος 1,388 - - 1,118 - 0,749
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,469 - - 1,192 - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,439 - - 1,146 - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά