συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,616 1,725 - 1,356 - 0,796
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,605 1,758 - 1,354 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,608 1,818 - 1,358 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,618 1,945 - 1,358 - 0,798
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,670 - - 1,380 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,619 - - 1,369 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,660 - - 1,370 - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ίασμος 1,639 - - 1,369 - 0,839
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,725 - - 1,497 - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,659 - - 1,429 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 1,649 - - 1,359 - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,667 - - 1,369 - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,679 - - 1,379 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,664 - - 1,397 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Ήφαιστος 1,649 - - 1,389 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 1,599 - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,670 - - 1,420 - -
Αρριανά 1,638 - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,619 - - - - 0,798
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,619 - - 1,369 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά