συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,428 1,635 - 1,158 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,458 1,745 - 1,188 - 0,815
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Ήφαιστος 1,459 - - 1,189 - 0,799
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,495 - - 1,219 - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,457 - - 1,187 - -
Μικρό Πιστό 1,500 - - 1,220 - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - 1,280 - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,824
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,489 - - 1,217 - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,500 - - 1,220 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,809
Άμφια - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,805
Μεγάλο Δουκάτο 1,495 - - 1,215 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,809
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Δοκός - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,499 - - 1,297 - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 1,468 - - 1,223 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Ίασμος 1,489 - - 1,218 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - 1,165 - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ίμερος - - - 1,265 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,539 - - 1,309 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά