συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,426 1,508 - 1,119 0,820 0,766
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,449 1,519 - 1,129 0,850 0,769
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,425 1,655 - 1,115 0,835 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,428 1,745 - 1,118 - 0,768
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,755
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,499 - - 1,219 - -
Δειλινά - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,440 - - 1,110 0,860 -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,439 - - 1,149 - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,430 - - 1,140 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,429 - - 1,125 0,830 -
Καλλυντήριο 1,447 - - 1,129 0,850 -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,489 - - 1,189 0,840 -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Αρριανά 1,429 - - 1,125 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Ίασμος - - - 1,139 - 0,799
Δοκός - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,469 - - 1,159 0,869 -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - 0,739
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - 0,745
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,449 - - 1,159 0,860 -
Λύκειο - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,437 - - 1,142 0,860 -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,440 - - 1,110 0,860 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά