συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,428 1,588 - 1,165 0,977 -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,497 1,689 - 1,237 0,998 0,865
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,475 1,745 - 1,198 - 0,835
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - 0,959 0,856
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,859
Λύκειο - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - 0,826
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 1,507 - - 1,249 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,835
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,299 - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αρριανά 1,537 - - 1,278 - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - 1,227 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,499 - - 1,249 0,979 -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - 1,264 0,999 -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,600 - - 1,300 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - 1,340 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Ίασμος 1,518 - - 1,228 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - 1,237 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά