συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,519 1,608 - 1,225 0,979 0,836
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,495 1,657 - 1,195 0,977 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,515 1,795 - 1,225 - 0,845
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - 1,349 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,586 - - 1,279 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 1,529 - - 1,259 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,529 - - 1,329 - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ίασμος - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,579 - - 1,309 - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - 1,247 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,859
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,549 - - 1,279 0,989 -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,546 - - 1,274 0,999 -
Δειλινά - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,340 - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,549 - - 1,259 - 0,845
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - 0,865
Ήφαιστος - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,579 - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ήφαιστος 1,526 - - 1,239 - 0,826
Κάλχας - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Αρριανά 1,587 - - 1,295 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,835
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά