συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,889 1,939 - 1,779 1,290 0,998
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,919 1,949 - 1,795 - 1,018
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,929 1,969 - 1,809 1,310 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,895 1,995 - 1,785 - 0,995
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,897 2,050 - 1,817 - 0,995
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,887 2,117 - 1,776 1,298 -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,897 2,139 - 1,789 1,347 0,998
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 1,950 - - 1,825 - -
Κάλχας - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,869 - - 1,789 1,320 -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Άμφια - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,928 - - - - -
Ίασμος 1,939 - - 1,849 - 1,019
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,920 - - 1,860 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,948 - - 1,827 - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,929 - - 1,799 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,929 - - 1,819 1,339 -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,942 - - 1,789 - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,879 - - 1,779 1,300 -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,939 - - 1,809 1,340 -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Καλλυντήριο 1,966 - - 1,800 1,340 -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,900 - - 1,800 1,320 -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες 1,939 - - 1,801 1,330 -
Ίμερος - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,939 - - 1,826 1,350 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,928 - - 1,863 1,350 -
Σώστης - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,899 - - 1,795 1,315 -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Δοκός - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά