συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - 1,591 - 1,244 - 0,814
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,545 1,649 - 1,255 - 0,845
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,569 1,669 - 1,289 0,959 0,869
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,565 1,795 - 1,285 0,935 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,568 1,845 - 1,288 - 0,858
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,595 - - 1,289 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,629 - - 1,339 0,950 -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - 1,298 0,970 -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,546 - - 1,286 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,598 - - 1,309 0,970 -
Λύκειο - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,649 - - 1,349 - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,549 - - 1,289 0,954 -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,580 - - 1,270 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Αρριανά 1,579 - - 1,289 - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ίασμος 1,559 - - 1,319 - 0,909
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,565 - - 1,274 0,960 -
Καλλυντήριο - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,556 - - 1,269 - 0,849
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,567 - - 1,287 - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,295 0,970 -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά