συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,519 1,630 - 1,239 0,989 0,826
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,508 1,668 - 1,229 0,985 -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,539 1,789 - 1,269 0,999 0,849
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,507 1,795 - 1,238 - 0,849
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,514 - - 1,242 - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,589 - - 1,319 1,000 -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - 0,729
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,816
Μεγάλο Δουκάτο 1,545 - - 1,245 - -
Ίμερος - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,539 - - 1,279 - 0,870
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,538 - - 1,284 0,999 -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,529 - - 1,249 0,999 -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Μύστακας 1,548 - - 1,248 - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,535 - - 1,238 1,010 -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,530 - - 1,190 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Ίασμος 1,529 - - 1,259 - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,549 - - 1,299 - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 1,505 - - 1,235 - 0,870
Κάλχας - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,539 - - 1,256 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,549 - - 1,275 1,050 -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,589 - - 1,297 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά