συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,465 1,596 - 1,185 - 0,825
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,465 1,625 - 1,169 - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 1,489 1,639 - 1,189 - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή 1,479 1,699 - 1,199 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,468 1,745 - 1,185 - 0,822
Ροδίτης - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,849
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,485 - - 1,270 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,550 - - 1,250 - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,497 - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,499 - - 1,219 - 0,825
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Αρριανά - - - 1,267 - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,477 - - 1,197 - -
Μύστακας - - - - - -
Ήφαιστος 1,475 - - 1,189 - 0,826
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - 1,309 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - 0,825
Ίασμος 1,498 - - 1,228 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - 0,865
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,519 - - 1,257 - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,280 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 1,499 - - 1,199 - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - 1,285 - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,499 - - 1,209 - -
Λύκειο - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,524 - - 1,244 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,816

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά