συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,494 1,609 - 1,255 0,990 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,509 1,629 - 1,268 1,019 0,835
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,495 1,644 - 1,255 - 0,825
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,497 1,699 - 1,255 0,995 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,498 1,845 - 1,255 - 0,848
Λύκειο - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,369 1,020 0,845
Καλλυντήριο - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Ήφαιστος 1,519 - - 1,289 1,030 0,855
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Αρριανά 1,589 - - 1,339 - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - 0,847
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,350 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,527 - - 1,282 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 1,489 - - 1,254 0,978 0,799
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,599 - - 1,344 1,030 -
Φανάρι - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,589 - - 1,359 - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,539 - - 1,299 1,030 -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,549 - - 1,359 1,019 -
Μύστακας - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ίασμος 1,525 - - 1,285 - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,834
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,560 - - 1,290 1,020 -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,579 - - 1,329 1,069 -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,535 - - 1,292 1,030 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,574 - - 1,329 1,020 -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,545 - - 1,295 - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,524 - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή 1,533 - - 1,318 - -
Ίμερος 1,539 - - 1,329 1,040 -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,565 - - 1,329 1,060 -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,529 - - 1,279 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά