συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 1,383 1,469 - 1,045 - 0,677
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,399 1,521 - 1,069 0,920 0,706
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,385 1,552 - 1,047 0,949 -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,439 1,693 - 1,109 0,920 0,719
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,385 1,695 - 1,048 - 0,718
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,424 1,745 - 1,074 - 0,699
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,385 - - - - 0,706
Ήφαιστος - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 1,450 - - 1,115 - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,445 - - 1,085 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,449 - - 1,130 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Αρριανά 1,478 - - 1,125 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 1,385 - - 1,055 - -
Μύστακας - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Ίασμος 1,429 - - 1,109 - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Ήφαιστος 1,439 - - 1,119 - 0,719
Δοκός - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 1,398 - - 1,097 0,950 -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,420 - - 1,135 0,950 -
Καλλυντήριο - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,480 - - 1,120 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,391 - - 1,082 0,900 -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,434 - - 1,119 0,940 -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,387 - - 1,067 - -
Δειλινά - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,420 - - 1,135 0,950 -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Σώστης 1,460 - - 1,130 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Φανάρι 1,450 - - 1,125 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,436 - - 1,149 0,930 -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,429 - - 1,139 0,949 -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,426 - - 1,089 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,510 - - 1,140 - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 1,429 - - 1,079 - 0,739
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,435 - - 1,086 - -
Ροδίτης - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - 0,920 0,725
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή 1,418 - - 1,109 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά