συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Λύκειο - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,535 - - 1,292 1,030 -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,560 - - 1,290 1,020 -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,835
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - 0,847
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,494 1,609 - 1,254 0,990 -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,545 - - 1,295 - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,599 - - 1,344 1,030 -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,524 - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,560 - - 1,300 1,020 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,498 1,795 - 1,255 - 0,848
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ίασμος - - - 1,328 - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,527 - - 1,282 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,589 - - 1,359 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,579 - - 1,359 - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,549 - - 1,359 1,019 -
Λύκειο - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,350 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,497 1,699 - 1,255 0,995 -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,549 - - 1,339 1,030 -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,507 - - 1,267 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,574 - - 1,329 1,020 -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Αρριανά 1,589 - - 1,339 - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 1,489 - - 1,254 0,978 0,799
Μύστακας - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,825
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,369 1,020 -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - 0,855

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά