συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - 0,865
Δειλινά - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,579 - - 1,309 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 1,529 - - 1,259 - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - 1,247 - -
Ήφαιστος - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,859
Υφαντές, Τ: 2531037036 1,528 - - 1,258 0,980 -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Άμφια - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,495 1,657 - 1,195 0,977 -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,835
Κάλχας - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,546 - - 1,274 0,999 -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,340 - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ήφαιστος 1,526 - - 1,239 - 0,826
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Ίασμος 1,548 - - 1,268 - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,579 - - - - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Αρριανά 1,587 - - 1,295 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,586 - - 1,279 - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - 1,349 - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,515 1,795 - 1,225 - 0,845
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,529 - - 1,329 - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,549 - - 1,259 - 0,845
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,519 1,608 - 1,225 0,979 0,836
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,549 - - 1,279 0,989 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά