συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μικρό Πιστό 1,580 - - 1,330 1,020 -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,529 - - 1,279 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,589 - - 1,359 - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,545 - - 1,295 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,825
Δοκός - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,483 1,609 - 1,245 0,970 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,499 1,609 - 1,248 0,998 0,809
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,825
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,485 1,695 - 1,246 0,985 -
Μικρό Πιστό 1,580 - - 1,330 1,020 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,498 1,795 - 1,248 - 0,815
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,497 1,669 - 1,258 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 1,475 - - 1,235 0,950 -
Ήφαιστος - - - - - 0,815
Κάλχας - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,569 - - 1,319 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή 1,499 1,719 - 1,269 - -
Ίμερος - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,559 - - 1,309 0,980 -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Ίασμος 1,502 - - 1,262 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,545 - - 1,329 1,060 -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,350 - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,497 - - 1,257 - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,529 - - 1,319 0,999 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά