συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,474 - - 1,144 - -
Αρριανά 1,478 - - 1,125 - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,445 - - 1,085 - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,439 1,693 - 1,119 0,930 0,719
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,435 - - 1,086 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,385 1,552 - 1,056 0,939 -
Μικρό Πιστό 1,420 - - 1,135 0,950 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,399 1,521 - 1,069 0,920 0,706
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - 0,699
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,510 - - 1,140 - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ίμερος 1,445 - - 1,159 - -
Ήφαιστος - - - - - 0,719
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,449 - - 1,149 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,490 - - 1,140 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,414 - - 1,082 - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 1,398 - - 1,097 0,950 -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,397 - - 1,077 - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Σώστης 1,460 - - 1,130 - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,466 - - 1,139 0,920 -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,426 - - 1,089 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - 0,677
Άμφια - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,429 - - 1,139 0,939 -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,450 - - 1,120 0,950 -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,487 - - 1,139 0,940 -
Ίασμος 1,429 - - 1,109 - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,385 1,500 - 1,045 - 0,706
Φανάρι 1,450 - - 1,125 - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,449 - - 1,130 - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,454 - - 1,129 0,950 -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,404 - - - 0,900 -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,725
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,436 - - 1,149 0,930 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - 0,739
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,420 - - 1,135 0,950 -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,385 1,745 - 1,055 - 0,718

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά