συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,616 1,725 - 1,376 - 0,826
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,609 1,758 - 1,378 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - 1,849 - - - 0,825
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,669 - - 1,419 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,679 - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,659 - - 1,409 - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Ίασμος 1,638 - - 1,389 - 0,838
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,649 - - 1,369 - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,618 1,945 - 1,378 - 0,825
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,470 - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,615 1,825 - 1,378 - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά