συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,599 - - 1,449 1,100 -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,609 - - 1,429 - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,685 - - 1,445 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,700 - - 1,460 1,160 -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή 1,609 1,829 - 1,429 - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 1,589 - - 1,399 1,140 -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,720 - - 1,520 - -
Φανάρι - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,498 - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,629 - - 1,469 1,140 -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,609 1,869 - 1,419 - 0,865
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,579 - - 1,429 - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Ίμερος 1,609 - - 1,459 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,649 - - 1,496 - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,585 1,855 - 1,388 - 0,865
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,589 1,709 - 1,399 1,148 0,865
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,590 - - 1,469 1,150 -
Αρριανά 1,589 - - 1,429 - -
Δοκός - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,599 - - 1,419 - -
Ίασμος 1,579 - - 1,418 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 1,585 - - 1,395 1,100 -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,585 1,795 - 1,398 1,135 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,585 1,758 - 1,398 1,120 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,584 1,709 - 1,398 - 0,865
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά