συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,618 - - 1,348 1,080 -
Καλλυντήριο - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Ίμερος - - - 1,379 1,080 -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,828
Μικρό Πιστό - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,479 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - 1,040 -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,594 1,758 - 1,324 1,020 -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,635 - - 1,352 1,070 -
Λύκειο - - - - - -
Αρριανά 1,636 - - 1,352 - -
Δοκός - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,639 - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,669 - - 1,389 - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,609 - - 1,398 1,099 -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,430 - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,624 - - 1,398 1,100 -
Ίασμος 1,599 - - 1,339 - 0,829
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,599 1,735 - 1,329 1,060 0,816
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,598 1,945 - 1,328 - 0,818
Κάλχας - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,619 - - 1,359 - -
Λύκειο - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,805
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,595 1,805 - 1,325 1,065 -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά