συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,835
Κάλχας - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,457 - -
Δειλινά - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,605 1,758 - 1,358 - -
Λύκειο - - - - - -
Ίασμος - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,690 - - 1,450 - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,608 1,945 - 1,368 - 0,865
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,720 - - 1,450 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,690 - - 1,450 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - 0,875
Ήφαιστος - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,685 - - 1,445 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,659 - - 1,398 - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,632 - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,629 1,855 - 1,379 - 0,845
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,649 - - 1,399 - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,845
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,658 - - 1,417 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,605 1,815 - 1,356 - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - 0,857
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Μύστακας - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά