συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 2,020 - - 1,710 - -
Μικρό Πιστό 1,939 - - 1,729 1,320 -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,979 - - 1,689 1,365 -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Ίασμος 1,969 - - 1,689 - 0,919
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - 1,749 - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,989 2,219 - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,908 2,150 - 1,669 1,345 -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,979 - - 1,699 1,355 -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,959 2,019 - 1,669 1,330 0,949
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,967 2,189 - 1,697 1,397 0,947
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Άμφια - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,935 2,075 - 1,655 - 0,895
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 2,060 - - 1,794 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,959 2,078 - 1,698 - 0,915
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,995 - - 1,699 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,928 2,078 - 1,689 - 0,918
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά