συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,574 1,758 - 1,324 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,629 - - 1,399 - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,609 - - 1,369 1,050 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,575 1,704 - 1,325 - 0,785
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,578 1,945 - 1,328 - 0,798
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,430 - -
Ίασμος - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,599 - - 1,389 1,060 -
Σώστης - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,660 - - 1,390 1,070 -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,624 - - 1,378 1,080 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,579 1,695 - 1,329 1,050 0,794
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,599 - - 1,359 1,050 -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,599 - - 1,359 - -
Λύκειο - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,479 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,609 - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 1,618 - - 1,361 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,575 1,785 - 1,325 1,045 -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά