συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,599 - - 1,329 0,969 -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,625 - - 1,293 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,660 - - 1,340 - -
Δειλινά - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,599 - - 1,299 0,950 -
Μύστακας - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,595 1,825 - 1,295 0,968 -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Ίασμος 1,589 - - 1,319 - 0,909
Αρριανά - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,620 - - 1,310 0,980 -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,639 - - 1,325 - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,596 1,678 - 1,299 0,958 0,849
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,595 - - 1,294 0,990 -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,638 - - 1,379 - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,600 - - 1,310 0,990 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,598 1,895 - 1,298 - 0,848
Κάλχας - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά