συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - 1,843 - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - 1,879 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - 1,809 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 2,168 2,545 - 1,845 - 1,148
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - 1,889 - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - 1,815 - 1,115
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - 1,799 - 1,149
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - 1,826 - 1,148
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 2,324 - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - 1,900 - -
Αρριανά - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - 1,845 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - 1,895 - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,869 - -
Ίμερος - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - 1,861 - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - 1,925 - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 2,155 - - 1,809 - 1,119
Ίασμος - - - 1,909 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Καλλυντήριο - - - 1,850 - -
Άμφια - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά