συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,929 - - 1,798 1,260 -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,950 - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,899 - - 1,799 1,320 -
Κάλχας - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,928 - - 1,762 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,897 - - 1,995 - -
Φανάρι - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,920 - - 1,860 - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,917 2,139 - 1,789 1,347 0,998
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,899 - - 1,799 - -
Μύστακας - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,899 - - 1,799 1,250 -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,898 2,018 - 1,759 - 1,038
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - 1,765 - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,929 - - 1,813 1,315 -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - 1,735 - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ίασμος 1,929 - - 1,809 - 1,019
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,889 2,119 - 1,709 1,228 -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - 1,280 -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,939 - - 1,739 1,240 -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,898 - - 1,799 1,299 -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,769 1,280 -
Σώστης - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - 1,806 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,899 1,989 - 1,709 1,270 1,038
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,919 - - 1,769 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά