συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,535 - - 1,253 - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - 0,799
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,448 1,648 - 1,167 - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Αρριανά 1,549 - - 1,246 - -
Μικρό Πιστό 1,520 - - 1,240 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,819
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,519 - - 1,301 - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,469 - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - 1,259 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,824
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,458 1,795 - 1,178 - 0,815
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,524 - - 1,249 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,454 1,596 - 1,173 - 0,805
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ίασμος 1,502 - - 1,229 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,466 - - 1,209 - 0,819
Σώστης - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,560 - - 1,260 - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,549 - - 1,255 - -
Άμφια - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,300 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μύστακας 1,498 - - 1,217 - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,479 1,669 - 1,237 - 0,825

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά