συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,619 - - - - 0,798
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,660 - - 1,370 - -
Ήφαιστος 1,649 - - 1,389 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,670 - - 1,420 - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 1,649 - - 1,359 - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,725 - - 1,497 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Αρριανά 1,638 - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,619 - - 1,369 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,664 - - 1,397 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,608 1,818 - 1,358 - -
Λύκειο - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,618 1,945 - 1,358 - 0,798
Φανάρι - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ίασμος 1,639 - - 1,369 - 0,839
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,670 - - 1,380 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,667 - - 1,369 - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 1,599 - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,619 - - 1,369 - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,679 - - 1,379 - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,605 1,758 - 1,354 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,616 1,725 - 1,356 - 0,796
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,659 - - 1,429 - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Σώστης - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά