συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ήφαιστος - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,549 - - 1,299 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,569 - - 1,276 0,999 -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,497 1,689 - 1,237 0,998 0,865
Λύκειο - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,859
Λύκειο - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 1,419 - - 1,159 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - 0,959 0,856
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - 1,264 0,999 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,499 - - 1,249 0,979 -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,600 - - 1,300 - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,428 1,588 - 1,165 0,977 -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - 1,227 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,299 - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,468 1,795 - 1,198 - 0,835
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,525 - - 1,285 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 1,507 - - 1,249 - -
Φανάρι - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - 1,237 - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 1,419 - - 1,159 - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Ίασμος 1,518 - - 1,228 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - 0,826
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Αρριανά 1,537 - - 1,278 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,835
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,485 - - 1,280 0,970 -
Άμφια - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - 1,340 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά