συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή 1,549 1,749 1,359 1,449 1,053 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,580 - - 1,380 1,070 -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,618 - - 1,399 - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,825
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,538 1,795 - 1,338 - 0,828
Αρριανά - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Σώστης 1,579 - - 1,429 1,080 -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,525 1,758 - 1,326 1,040 -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,655 - - 1,497 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ίμερος 1,565 - - 1,389 - -
Ίασμος 1,548 - - 1,369 - 0,839
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,549 1,799 - 1,349 1,080 0,825
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,535 1,745 - 1,328 1,055 -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,547 - - 1,344 - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,555 - - 1,445 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,470 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά