συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Άμφια - - - - - -
Αρριανά 1,339 - - 1,095 - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,348 1,558 - 1,088 0,805 -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,339 - - 1,129 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,350 - - 1,130 0,850 -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,310 - - 1,086 - 0,775
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,399 - - 1,139 0,850 -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,369 - - - 0,870 -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,379 - - 1,129 0,850 -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,379 - - 1,129 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,335 1,758 - 1,085 0,780 -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Ίασμος 1,299 - - 1,099 - 0,708
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - 1,060 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,339 1,568 - 1,089 0,820 0,759
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,338 - - 1,095 - -
Μύστακας - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - 1,079 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,439 - - 1,080 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,386 - - 1,149 0,829 -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,430 - - 1,166 0,826 -
Σώστης - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,339 - - 1,159 0,850 -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,348 1,795 - 1,098 - 0,778
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - 1,074 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,335 1,565 - 1,085 - 0,775
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,480 - - 1,170 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά