συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ίασμος 1,465 - - 1,178 - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,438 1,605 - 1,138 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 1,467 - - 1,199 - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 1,479 - - 1,161 - -
Λύκειο - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,469 - - 1,189 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,539 - - 1,309 - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - 1,189 - -
Σώστης - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,525 - - 1,285 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,509 - - 1,201 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,438 1,745 - 1,148 - 0,812
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 1,435 - - 1,135 - -
Μύστακας 1,488 - - 1,154 - -
Κάλχας - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
Ήφαιστος 1,436 - - 1,169 - -
Ίμερος 1,469 - - 1,229 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,500 - - 1,210 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,819
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή 1,449 1,669 - 1,179 - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,495 - - 1,196 - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,489 - - 1,155 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - 0,825
Αρριανά 1,489 - - 1,186 - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,824
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,435 1,576 - 1,156 - 0,815
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,489 - - 1,185 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,469 - - 1,249 - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά