συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ροδίτης - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - 1,305 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,594 - - 1,309 - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Ίασμος 1,519 - - 1,278 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,545 - - 1,295 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,330 - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,519 1,699 - 1,259 0,999 0,824
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Μύστακας - - - 1,299 - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,529 - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,497 - - 1,237 - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,535 - - 1,292 0,980 -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,495 1,698 - 1,245 0,969 -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Αρριανά 1,565 - - 1,308 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ήφαιστος 1,519 - - 1,269 - 0,825
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,589 - - 1,329 - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,825
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,820
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,488 1,795 - 1,238 - 0,845
Μικρό Πιστό 1,560 - - 1,290 0,990 -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,506 1,755 - 1,256 0,999 0,845
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά