συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,939 - - 1,696 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,935 - - 1,649 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,899 2,049 - 1,638 - 0,918
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,865 2,025 - 1,595 - 0,875
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Ίασμος 1,889 - - 1,649 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,899 2,019 - 1,629 - 0,919
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - 1,974 - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,928 - - 1,679 - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,955 - - 1,689 - -
Άμφια - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,898 2,140 - 1,628 - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,919 - - 1,639 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,949 - - 1,729 - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,990 - - 1,660 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,929 - - 1,663 - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,899 - - 1,633 - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,935 - - 1,649 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες 1,936 - - 1,648 - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά