συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,820
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,519 1,699 - 1,259 0,999 0,824
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,825
Ήφαιστος 1,519 - - 1,269 - 0,825
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,506 1,755 - 1,256 0,999 0,845
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,488 1,795 - 1,238 - 0,845
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Μύστακας - - - 1,299 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,560 - - 1,290 0,990 -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,535 - - 1,292 0,980 -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,330 - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,497 - - 1,237 - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,495 1,698 - 1,245 0,969 -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - 1,305 - -
Δειλινά - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,529 - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,594 - - 1,309 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,545 - - 1,295 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ίασμος 1,519 - - 1,278 - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,589 - - 1,329 - -
Φανάρι - - - - - -
Αρριανά 1,565 - - 1,308 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά