συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,805
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,599 1,735 - 1,329 1,060 0,816
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,598 1,945 - 1,328 - 0,818
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,828
Ίασμος 1,599 - - 1,339 - 0,829
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,595 1,805 - 1,325 1,065 -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,635 - - 1,352 1,070 -
Φανάρι - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,430 - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,639 - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,669 - - 1,389 - -
Κάλχας - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - 1,040 -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,618 - - 1,348 1,080 -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,609 - - 1,398 1,099 -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,624 - - 1,398 1,100 -
Δοκός - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Αρριανά 1,636 - - 1,352 - -
Ίμερος - - - 1,379 1,080 -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,479 - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,594 1,758 - 1,324 1,020 -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,619 - - 1,359 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά