συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ίασμος 1,299 - - 1,099 - 0,708
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,339 1,568 - 1,089 0,820 0,759
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,310 - - 1,086 - 0,775
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,335 1,565 - 1,085 - 0,775
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,348 1,795 - 1,098 - 0,778
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,339 - - 1,159 0,850 -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,379 - - 1,129 0,850 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Αρριανά 1,339 - - 1,095 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,386 - - 1,149 0,829 -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,399 - - 1,139 0,850 -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,350 - - 1,130 0,850 -
Άμφια - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,430 - - 1,166 0,826 -
Ήφαιστος - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,348 1,558 - 1,088 0,805 -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - 1,074 - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,339 - - 1,129 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,480 - - 1,170 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,335 1,758 - 1,085 0,780 -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,379 - - 1,129 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,338 - - 1,095 - -
Δοκός - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,369 - - - 0,870 -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - 1,079 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - 1,060 - -
Λύκειο - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,439 - - 1,080 - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά