συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,897 2,050 - 1,817 - 0,995
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,895 1,995 - 1,785 - 0,995
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,889 1,939 - 1,779 1,290 0,998
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,897 2,139 - 1,789 1,347 0,998
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,919 2,039 - 1,795 - 1,018
Ίασμος 1,939 - - 1,849 - 1,019
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,939 - - 1,809 1,340 -
Αρριανά - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,900 - - 1,800 1,320 -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,929 - - 1,819 1,339 -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,942 - - 1,789 - -
Δοκός - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,879 - - 1,779 1,300 -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,929 - - 1,799 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,887 2,117 - 1,776 1,298 -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,869 - - 1,789 1,320 -
Μύστακας - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,899 - - 1,795 1,315 -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,948 - - 1,827 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,939 - - 1,826 1,350 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,928 - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,929 1,969 - 1,809 1,310 -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Καλλυντήριο 1,966 - - 1,800 1,340 -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,920 - - 1,860 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 1,950 - - 1,825 - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,928 - - 1,863 1,350 -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες 1,939 - - 1,801 1,330 -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά