συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,835
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,845
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,629 1,855 - 1,379 - 0,845
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - 0,857
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,608 1,945 - 1,368 - 0,865
Ήφαιστος - - - - - 0,875
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Σώστης - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,659 - - 1,398 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,605 1,815 - 1,356 - -
Άμφια - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,679 - - 1,409 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,629 - - 1,399 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,685 - - 1,445 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,457 - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,605 1,758 - 1,358 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,690 - - 1,450 - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,649 - - 1,399 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,720 - - 1,450 - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ίασμος - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,658 - - 1,417 - -
Μικρό Πιστό 1,690 - - 1,450 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,632 - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά