συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,458 1,745 - 1,108 - 0,699
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,429 1,521 - 1,099 0,939 0,706
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,415 1,525 - 1,075 - 0,706
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,429 - - 1,127 0,938 0,716
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,459 1,699 - 1,129 0,950 0,719
Ήφαιστος 1,479 - - 1,139 - 0,719
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,436 1,693 - 1,119 - 0,725
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,415 1,745 - 1,075 - 0,735
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 1,429 - - 1,079 - 0,739
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,387 1,549 - 1,058 0,918 -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 1,439 - - 1,109 0,939 -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,450 - - 1,140 - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,459 - - 1,129 0,960 -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,469 - - 1,159 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή 1,409 1,619 - 1,089 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,419 - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,429 - - 1,109 0,919 -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,510 - - 1,140 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,517 - - 1,154 0,950 -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,429 - - 1,099 0,920 -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,464 - - 1,149 0,940 -
Μύστακας 1,398 - - 1,068 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - 1,130 0,950 -
Μικρό Πιστό 1,480 - - 1,135 0,940 -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ίασμος 1,419 - - 1,109 - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,470 - - 1,110 - -
Άμφια - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,469 - - 1,179 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,429 - - 1,097 - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,454 - - 1,129 0,950 -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 1,417 - - 1,086 - -
Ίμερος - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 1,417 - - 1,087 - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,399 - - 1,119 0,920 -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,480 - - 1,135 0,940 -
Αρριανά - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,465 - - 1,135 - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,426 - - 1,089 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Δειλινά 1,449 - - 1,149 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά