συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ήφαιστος - - - - - 0,826
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,835
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,468 1,795 - 1,198 - 0,835
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - 0,959 0,856
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,859
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,497 1,689 - 1,237 0,998 0,865
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Αρριανά 1,537 - - 1,278 - -
Δοκός - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 1,419 - - 1,159 - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,569 - - 1,276 0,999 -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,299 - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,600 - - 1,300 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - 1,264 0,999 -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - 1,227 - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,525 - - 1,285 - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - 1,340 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,499 - - 1,249 0,979 -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 1,507 - - 1,249 - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - 1,237 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 1,419 - - 1,159 - -
Ίασμος 1,518 - - 1,228 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,549 - - 1,299 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,485 - - 1,280 0,970 -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,428 1,588 - 1,165 0,977 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά