συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,915 2,100 - 1,815 - 1,000
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,929 2,159 - 1,847 1,148 -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,969 - - 1,859 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ίασμος 1,939 - - 1,909 - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,969 - - 1,869 1,200 -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,969 - - 1,844 1,140 -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες 2,046 - - 2,035 1,160 -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - 1,250 -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 2,048 - - 1,889 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 2,090 - - 2,110 - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,919 2,039 - 1,829 1,158 1,028
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,970 - - 1,900 1,160 -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,949 - - 1,889 1,130 -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,998 - - 1,879 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 2,029 - - 1,869 1,159 -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,939 2,039 - 1,826 1,140 0,998
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,998 - - 1,889 1,168 -
Καλλυντήριο 2,030 - - 1,870 - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Άμφια - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά