συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 2,325 - - 1,975 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 2,335 2,565 - 1,998 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 2,389 - - 2,029 - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ίασμος 2,349 - - 2,019 - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 2,409 - - 2,019 - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 2,019 - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - 2,116 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 2,297 2,695 - 1,976 - 1,068
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - 2,040 - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 2,394 - - 2,067 - -
Αρριανά 2,419 - - 2,039 - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 2,339 - - 1,989 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 2,364 - - 2,008 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 2,429 - - 2,038 - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Καλλυντήριο - - - 2,029 - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά