συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 1,489 - - 1,254 0,978 0,799
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,497 1,699 - 1,255 0,995 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,498 1,795 - 1,255 - 0,848
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,494 1,609 - 1,255 0,990 -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,527 - - 1,282 - -
Μικρό Πιστό 1,560 - - 1,290 1,020 -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,535 - - 1,292 1,030 -
Μεγάλο Δουκάτο 1,545 - - 1,295 - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,539 - - 1,299 1,030 -
Μικρό Πιστό 1,560 - - 1,300 1,020 -
Ίασμος - - - 1,328 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,574 - - 1,329 1,020 -
Ίμερος 1,539 - - 1,329 1,040 -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,549 - - 1,339 1,030 -
Αρριανά 1,589 - - 1,339 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,599 - - 1,344 1,030 -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,350 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,549 - - 1,359 1,019 -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,589 - - 1,359 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,579 - - 1,359 - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,369 1,020 0,845
Λύκειο - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,825
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,835
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - 0,855
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - 0,847
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,524 - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά