συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - 1,591 - 1,244 - 0,814
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,545 1,649 - 1,255 - 0,845
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,556 1,628 - 1,269 0,958 0,849
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,580 - - 1,270 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,565 - - 1,274 0,960 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,565 1,795 - 1,285 0,935 -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,546 - - 1,286 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,567 - - 1,287 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,568 1,845 - 1,288 - 0,858
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,595 - - 1,289 - -
Αρριανά 1,579 - - 1,289 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,549 - - 1,289 0,954 -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,569 1,669 - 1,289 0,959 0,869
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,295 0,970 -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - 1,298 0,970 -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,598 - - 1,309 0,970 -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,595 - - 1,315 - -
Ίασμος 1,559 - - 1,319 - 0,909
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,629 - - 1,339 0,950 -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,649 - - 1,349 - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά