συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,649 - - 1,369 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,616 1,725 - 1,376 - 0,826
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,618 1,945 - 1,378 - 0,825
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,615 1,825 - 1,378 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,609 1,758 - 1,378 - -
Ίασμος 1,638 - - 1,389 - 0,838
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,659 - - 1,409 - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,669 - - 1,419 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,470 - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,679 - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - 1,849 - - - 0,825
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά