συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,584 - - 1,290 0,980 -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,549 - - 1,269 0,989 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,508 1,675 - 1,228 0,997 -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,549 1,789 - 1,269 0,999 0,859
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,538 - - 1,284 0,999 -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,609 - - 1,329 1,000 -
Λύκειο - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 1,505 - - 1,235 - 0,870
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,539 - - 1,256 - -
Ήφαιστος - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Σώστης - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,340 - -
Κάλχας - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,545 - - 1,245 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 1,490 - - 1,219 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,505 1,630 - 1,225 - 0,865
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,559 - - 1,279 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,856
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,569 - - 1,299 - -
Ίασμος 1,529 - - 1,259 - -
Φανάρι - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,589 - - 1,297 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,539 - - 1,319 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,569 - - 1,269 - -
Ροδίτης - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,600 - - 1,300 - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - 0,865
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Αρριανά 1,567 - - 1,287 - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 1,594 - - 1,294 - -
Λύκειο - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Μύστακας 1,588 - - 1,278 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,589 - - 1,286 - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,589 - - 1,286 - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,517 - - 1,237 - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,505 1,795 - 1,228 - 0,867
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,534 - - 1,262 - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 1,490 - - 1,219 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά