συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,748 1,945 - 1,458 - 1,018
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,740 - - 1,470 - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Ίασμος 1,729 - - 1,499 - 1,029
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,789 - - 1,529 - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,740 - - 1,470 - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,790 - - 1,490 - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,745 - - 1,447 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Αρριανά 1,772 - - 1,479 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,749 - - 1,449 - -
Άμφια - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,779 - - 1,499 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - 1,469 - 1,017
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,819 - - 1,539 - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,759 1,819 - 1,469 - 1,026
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,745 - - 1,516 - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,762 - - 1,484 - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,745 1,935 - 1,455 - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,735 1,855 - 1,445 - 1,015
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,764 - - 1,482 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,775 - - 1,479 - -
Φανάρι - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,759 - - 1,479 - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,739 - - 1,469 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά