συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - 1,075 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,412 - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 1,429 - - 1,095 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,463 - - 1,149 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,419 1,568 - 1,099 - 0,739
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Ίασμος - - - - - 0,749
Αρριανά - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,415 1,655 - 1,095 - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,729
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Καλλυντήριο 1,447 - - 1,080 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,439 - - 1,146 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,437 - - 1,124 - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,418 1,695 - 1,098 - 0,728
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - 1,162 - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,739
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά