συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,575 1,785 - 1,325 1,045 -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,609 - - 1,369 1,050 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,579 1,695 - 1,329 1,050 0,794
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,599 - - 1,359 1,050 -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,599 - - 1,389 1,060 -
Μικρό Πιστό 1,660 - - 1,390 1,070 -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,624 - - 1,378 1,080 -
Λύκειο - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,430 - -
Άμφια - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Ίασμος - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,599 - - 1,359 - -
Ήφαιστος - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,578 1,945 - 1,328 - 0,798
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,575 1,704 - 1,325 - 0,785
Φανάρι - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,609 - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,574 1,758 - 1,324 - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,629 - - 1,399 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 1,618 - - 1,361 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,479 - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά