συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,879
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,698 - - 1,389 - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,699 - - 1,387 - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,740 - - 1,410 - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,683 - - 1,375 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,845
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Ίασμος - - - - - 0,929
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,668 1,945 - 1,358 - 0,878
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,665 1,895 - 1,355 - -
Δοκός - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Αρριανά 1,686 - - 1,357 - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά