συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Φανάρι - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,890 - - 1,610 - -
Λύκειο - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Σώστης - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,859 1,889 - 1,539 - 0,898
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,879 - - 1,539 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,899 - - 1,549 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,849 2,079 - 1,528 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - 1,589 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,894 - - 1,552 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,889 2,010 - 1,549 - 0,899
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,885 - - 1,559 - -
Ίμερος - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,889 - - 1,545 - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,853 - - 1,526 - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,869 - - 1,539 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,934 - - 1,679 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 1,916 - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ίασμος - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Αρριανά 1,874 - - 1,538 - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά