συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Μικρό Πιστό - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,585 1,699 - 1,350 - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,630 - - 1,400 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,609 - - 1,359 - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,629 - - 1,379 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,669 - - 1,429 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,447 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,588 1,798 - 1,348 - -
Δειλινά - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,619 1,724 - 1,375 - 0,847
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,615 - - 1,385 - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,690 - - 1,420 - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - 1,429 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,627 - - 1,382 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Αρριανά 1,649 - - 1,397 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,648 - - 1,397 - -
Άμφια - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Ίμερος 1,629 - - 1,420 - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,595 1,895 - 1,365 - 0,855
Κάλχας - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,609 - - - - -
Ίασμος 1,609 - - 1,389 - -
Λύκειο - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά