συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ίασμος 1,489 - - 1,218 - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,428 1,635 - 1,158 - -
Δοκός - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,809
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,824
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,457 - - 1,187 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - 1,280 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,489 - - 1,217 - -
Άμφια - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,458 1,745 - 1,188 - 0,815
Καλλυντήριο - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,805
Δειλινά - - - - - -
Ήφαιστος 1,459 - - 1,189 - 0,799
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - 1,165 - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,495 - - 1,219 - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 1,468 - - 1,223 - -
Μικρό Πιστό 1,500 - - 1,220 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,539 - - 1,309 - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μικρό Πιστό 1,500 - - 1,220 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,499 - - 1,297 - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,495 - - 1,215 - -
Ίμερος - - - 1,265 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,809
Φανάρι - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά