συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,599 - - 1,299 0,950 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,596 1,678 - 1,299 0,958 0,849
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,595 1,825 - 1,295 0,968 -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,599 - - 1,329 0,969 -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,620 - - 1,310 0,980 -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,595 - - 1,294 0,990 -
Μικρό Πιστό 1,600 - - 1,310 0,990 -
Λύκειο - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,638 - - 1,379 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,598 1,895 - 1,298 - 0,848
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,660 - - 1,340 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,625 - - 1,293 - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,639 - - 1,325 - -
Σώστης - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Ίασμος 1,589 - - 1,319 - 0,909
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά