συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,895 2,125 1,762 1,762 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 1,919 1,969 - 1,788 - 0,948
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,977 - - 1,792 - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Αρριανά 1,959 - - 1,787 - -
Ίασμος 1,979 - - 1,869 - 1,029
Μύστακας - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,898 - - 1,756 - 0,968
Λύκειο - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - 1,789 - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,979 - - 1,799 - -
Μικρό Πιστό 1,985 - - 1,877 - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,993 - - 1,799 - -
Φανάρι - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,985 - - 1,799 - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,969 - - 1,799 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά