συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,605 1,758 - 1,358 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,605 1,815 - 1,355 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,605 1,895 - 1,348 - 0,878
Ίασμος 1,618 - - 1,398 - -
Ήφαιστος 1,619 - - 1,389 - 0,875
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,635 - - 1,395 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,637 1,724 - 1,397 - 0,875
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,639 - - 1,459 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,639 - - 1,439 - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,649 - - 1,399 - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,649 - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,659 - - 1,427 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,467 - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,685 - - 1,445 - -
Μικρό Πιστό 1,690 - - 1,450 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,720 - - 1,450 - -
Σώστης - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,875
Αρριανά - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - 1,354 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,865
Ήφαιστος - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά