συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 1,383 1,469 - 1,045 - 0,677
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,385 - - - - 0,706
Σάπες, Τ: 2532022085 1,385 - - 1,055 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,385 1,552 - 1,047 0,949 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,385 1,695 - 1,048 - 0,718
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,387 - - 1,067 - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 1,391 - - 1,082 0,900 -
Υφαντές, Τ: 2531037036 1,398 - - 1,097 0,950 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,399 1,521 - 1,069 0,920 0,706
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή 1,418 - - 1,109 - -
Μικρό Πιστό 1,420 - - 1,135 0,950 -
Μικρό Πιστό 1,420 - - 1,135 0,950 -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,424 1,745 - 1,074 - 0,699
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,426 - - 1,089 - -
Ίασμος 1,429 - - 1,109 - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,429 - - 1,139 0,949 -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 1,429 - - 1,079 - 0,739
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,434 - - 1,119 0,940 -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,435 - - 1,086 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,436 - - 1,149 0,930 -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,439 1,693 - 1,109 0,920 0,719
Ήφαιστος 1,439 - - 1,119 - 0,719
Μεγάλο Δουκάτο 1,445 - - 1,085 - -
Μύστακας 1,448 - - 1,098 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,449 - - 1,149 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,449 - - 1,130 - -
Φανάρι 1,450 - - 1,125 - -
Μέση, Τ: 2535071252 1,450 - - 1,115 - -
Σώστης 1,460 - - 1,130 - -
Αρριανά 1,478 - - 1,125 - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,480 - - 1,120 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,510 - - 1,140 - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - 0,920 0,725
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά