συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,594 1,758 - 1,324 1,020 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,595 1,805 - 1,325 1,065 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,598 1,945 - 1,328 - 0,818
Ίασμος 1,599 - - 1,339 - 0,829
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,599 1,735 - 1,329 1,060 0,816
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,609 - - 1,389 1,090 -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 1,618 - - 1,348 1,080 -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,619 - - 1,359 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,624 - - 1,398 1,100 -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,630 - - 1,380 1,050 -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,635 - - 1,352 1,070 -
Αρριανά 1,636 - - 1,352 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,639 - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,669 - - 1,389 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,430 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,479 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Ίμερος - - - 1,379 1,080 -
Ήφαιστος - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - 1,040 -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - 0,828
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,805
Κάλχας - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Δοκός - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά