συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,525 1,758 - 1,326 1,040 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,535 1,745 - 1,328 1,055 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,538 1,795 - 1,338 - 0,828
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,539 - - 1,389 1,059 -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,547 - - 1,344 - -
Ίασμος 1,548 - - 1,369 - 0,839
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή 1,549 1,749 1,359 1,449 1,053 -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,549 1,799 - 1,349 1,080 0,825
Ίμερος 1,565 - - 1,389 - -
Σώστης 1,579 - - 1,429 1,080 -
Μικρό Πιστό 1,580 - - 1,380 1,070 -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,618 - - 1,399 - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,619 - - 1,399 1,060 -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,470 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,825
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά