συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,585 1,699 - 1,350 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,588 1,798 - 1,348 - -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,595 1,895 - 1,365 - 0,855
Ίασμος 1,609 - - 1,389 - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,609 - - 1,359 - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,609 - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,615 - - 1,385 - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,619 1,724 - 1,375 - 0,847
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,627 - - 1,382 - -
Ίμερος 1,629 - - 1,420 - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,629 - - 1,379 - -
Μικρό Πιστό 1,630 - - 1,400 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,648 - - 1,397 - -
Αρριανά 1,649 - - 1,397 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,669 - - 1,429 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,447 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,690 - - 1,420 - -
Κάλχας - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - 1,429 - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά