συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,465 1,625 - 1,169 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,465 1,596 - 1,185 - 0,825
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,468 1,745 - 1,185 - 0,822
Ήφαιστος 1,475 - - 1,189 - 0,826
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 1,477 - - 1,197 - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή 1,479 1,699 - 1,199 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,485 - - 1,270 - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 1,489 1,639 - 1,189 - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,497 - - - - -
Ίασμος 1,498 - - 1,228 - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,499 - - 1,219 - 0,825
Μέση, Τ: 2535071252 1,499 - - 1,199 - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,499 - - 1,209 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,519 - - 1,257 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,524 - - 1,244 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,537 - - 1,259 - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,550 - - 1,250 - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,640 - - 1,280 - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Σώστης - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - 1,309 - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - 0,865
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,816
Λύκειο - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - 1,285 - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,849
Μύστακας - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - 0,825
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Αρριανά - - - 1,267 - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά