συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,428 1,588 - 1,165 0,977 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,475 1,745 - 1,198 - 0,835
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 1,497 1,689 - 1,237 0,998 0,865
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,499 - - 1,249 0,979 -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 1,507 - - 1,249 - -
Ίασμος 1,518 - - 1,228 - -
Αρριανά 1,537 - - 1,278 - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,600 - - 1,300 - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,835
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - 1,264 0,999 -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - 1,227 - -
Σώστης - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - 0,959 0,856
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - 0,859
Δειλινά - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - 1,340 - -
Ήφαιστος - - - - - 0,826
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - 1,237 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,299 - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά