συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,695 1,898 - 1,375 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 1,695 1,815 - 1,375 - 0,895
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 1,698 1,995 - 1,376 - 0,899
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,698 1,995 - 1,388 - 0,928
Ίασμος 1,699 - - 1,449 - 0,979
Αρριανά 1,709 - - 1,397 - -
Μικρό Πιστό 1,720 - - 1,420 - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 1,735 - - 1,428 - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,740 - - 1,410 - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - 1,389 - 0,917
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - 0,877
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 1,389 - 0,899
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά