συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 1,505 - - 1,235 - 0,870
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,507 1,795 - 1,238 - 0,849
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,508 1,668 - 1,229 0,985 -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή 1,514 - - 1,242 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,519 1,630 - 1,239 0,989 0,826
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,529 - - 1,249 0,999 -
Ίασμος 1,529 - - 1,259 - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 1,530 - - 1,190 - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 1,535 - - 1,238 1,010 -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,538 - - 1,284 0,999 -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,539 - - 1,279 - 0,870
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 1,539 - - 1,256 - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,539 1,789 - 1,269 0,999 0,849
Μεγάλο Δουκάτο 1,545 - - 1,245 - -
Μύστακας 1,548 - - 1,248 - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 1,549 - - 1,275 1,050 -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,549 - - 1,299 - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 1,589 - - 1,319 1,000 -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 1,589 - - 1,297 - -
Μικρό Πιστό 1,590 - - 1,280 0,985 -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - 0,729
Νέα Καλλίστη - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Ροδίτης - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,816
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Κάλχας - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά