συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 1,564 1,758 - 1,314 1,030 -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,565 1,775 - 1,315 1,038 -
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,568 1,895 - 1,318 - 0,798
Ίασμος 1,589 - - 1,379 - 0,848
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 1,599 - - 1,389 1,060 -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 1,599 - - 1,359 1,050 -
Άρατος, Τ: 2531041880 1,599 - - 1,397 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 1,609 - - 1,369 1,060 -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,624 - - 1,378 1,080 -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 1,637 - - 1,399 - -
Μικρό Πιστό 1,660 - - 1,390 1,070 -
Οργάνη, Τ: 2531030859 1,670 - - 1,430 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,679 - - 1,479 - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 1,679 - - 1,429 1,060 -
Καλλυντήριο - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - 1,100 -
Ίμερος - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - 1,380 - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,785
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - 1,425 - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 - - - - - 0,794
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - 1,098 -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά