συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 2,331 - - 2,075 - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 2,335 - - 1,985 - 1,035
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 2,335 - - 1,989 - 1,068
Οργάνη, Τ: 2531030859 2,360 - - 2,020 - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 2,378 - - 2,074 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 2,386 - - 1,999 - 0,998
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 2,389 - 2,129 2,077 - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 2,410 - - 2,035 - -
Καλλυντήριο 2,426 - - 2,099 - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 2,429 - - 2,079 - -
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 2,439 - - 2,097 - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 2,439 - - 2,119 - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Μεγάλο Δουκάτο - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Αρριανά - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, Ροδίτης, Τ: 2531084200 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Καρυδιά, Τ: 2531032835 - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή - - - 2,039 - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Ίασμος - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Άμφια - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά