συγκρίνετε στο χάρτη  

Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Ροδόπης

επιστροφή στους νομούς

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 86 βενζιναδικα του Νομού Ροδόπης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.

Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.

πρατήριο αμόλυβδη βενζίνη
95 οκτανίων
αμόλυβδη βενζίνη
100 οκτανίων
βενζίνη super πετρέλαιο
κίνησης
πετρέλαιο
θέρμανσης
υγραέριο
κίνησης
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή 1,428 1,588 - 1,135 - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531026134 1,435 1,577 - 1,148 - 0,819
2ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022357 1,438 1,745 - 1,148 - 0,807
Ίασμος 1,468 - - 1,188 - -
Σισμανόγλου, Κομοτηνή 1,469 1,699 - 1,179 - 0,809
Καρυδιά, Τ: 2531032835 1,469 1,679 - 1,179 - 0,824
Προσκυνητές, Τ: 2533041020 1,475 - - 1,219 - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή 1,481 - - 1,240 - -
Μεγάλο Δουκάτο 1,495 - - 1,215 - -
Σκάλωμα, Τ: 2531061691 1,499 - - 1,219 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,499 - - 1,209 - -
Αγιοχώρι, Τ: 2532061243 1,499 - - 1,209 - -
Μικρό Πιστό 1,500 - - 1,220 - -
Αδριανουπόλεως 90, Κομοτηνή 1,539 - - 1,309 - -
Κοπτερό, Τ: 2534024077 - - - - - -
Καλλυντήριο - - - - - -
Φανάρι - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Σάπες, Τ: 2532022085 - - - - - -
Αναπαύσεως 14, Κομοτηνή, Τ: 2531031531 - - - - - -
Παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, Άρατος, Τ: 2531041204 - - - - - -
Κωνσταντινουπόλεως 75, Ίασμος - - - - - -
1ο χλμ Μίσχου-Κομοτηνής, Μίσχος, Τ: 2531093555 - - - - - -
Κόσμιο, Τ: 2531028002 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
Μύστακας, Τ: 2532041242 - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 2531095150 - - - - - -
10ο χλμ Κομοτηνής-Ιάσμου, Σώστης, Τ: 2531095500 - - - - - -
Πόρπη, Τ: 2535021302 - - - - - -
Ίασμος, Τ: 2534024634 - - - - - -
Κάλχας - - - - - -
Άμφια - - - - - -
5ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531073555 - - - - - -
Φιλλύρα, Τ: 2531061108 - - - - - -
Ξυλαγανή, Τ: 2533022105 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - 0,799
Ροδίτης - - - - - -
Νέο Σιδηροχώριο, Τ: 2531051256 - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Μεσοχωρίου, Κομοτηνή, Τ: 2531070430 - - - - - -
Εθνάρχου Μακαρίου, Κομοτηνή - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531072522 - - - - - 0,825
Κόσμιο, Τ: 2531034481 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531026889 - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055300 - - - - - -
Ίμερος - - - - - -
Κοσμίου 41, Κομοτηνή, Τ: 2531029856 - - - - - -
Ροδίτης, Τ: 2531027293 - - - - - -
Τέρμα Αναπαύσεως, Κομοτηνή, Τ: 2531022474 - - - - - -
Μικρό Πιστό - - - - - -
Παλλάδιο, Τ: 2531097479 - - - - - -
Αμάραντα, Τ: 2531098491 - - - - - -
Μαρώνεια, Τ: 2533041346 - - - - - -
Ληνός, Τ: 2534024780 - - - - - -
Κοσμίου 4, Κομοτηνή - - - - - -
Δειλινά - - - - - -
Γρατινή, Τ: 2531092214 - - - - - -
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή - - - - - -
Νέα Καλλίστη - - - - - -
Σώστης - - - - - -
Μέγα Πιστό, Τ: 6993881733 - - - - - -
1ο χλμ Βέννας-Θρυλορίου, Βέννα - - - - - -
Οργάνη, Τ: 2531030859 - - - - - -
Νικολάου Πλαστήρα 67, Κομοτηνή, Τ: 2531021441 - - - - - -
Αρριανά, Τ: 2532041233 - - - - - -
Υφαντές, Τ: 2531037036 - - - - - -
Μεγάλου Αλεξάνδρου 13, Ξυλαγανή, Τ: 2533022244 - - - - - -
Αρριανά - - - 1,239 - -
Μεσσούνη, Τ: 2531097266 - - - - - -
Άρατος, Τ: 2531041880 - - - - - -
Δοκός - - - - - -
Μύστακας - - - - - -
4ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Κομοτηνή, Τ: 2531022630 - - - - - 0,805
Λύκειο, Τ: 2532041240 - - - - - -
17ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Παλλάδιο, Τ: 2531097777 - - - - - -
Ήφαιστος - - - - - -
Αμαξάδες, Τ: 2534031182 - - - - - -
Κάλχας, Τ: 2531031977 - - - - - -
10ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνή, Τ: 2531041040 - - - - - -
1ο χλμ Σαπών-Αλεξανδρούπολης, Σάπες, Τ: 2532023154 - - - - - -
Λύκειο - - - - - -
7ο χλμ Κομοτηνής-Ξυλαγανής, Μεγάλο Δουκάτο, Τ: 2531055410 - - - - - -
Μέση, Τ: 2535071252 - - - - - -
Κέχρος, Τ: 6976124388 - - - - - -
Θρυλόριο, Τ: 2531098339 - - - - - -
Ανδρέα Παπανδρέου 21, Σάπες - - - - - -
Ίμερος, Τ: 2533022053 - - - - - -

Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά